intTypePromotion=1

Biểu mẫu Thực hành nghiệp vụ lễ tân

Chia sẻ: Sdfev Fdvfd | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:24

0
15
lượt xem
3
download

Biểu mẫu Thực hành nghiệp vụ lễ tân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tài liệu này cung cấp đến các bạn một số biểu mẫu Thực hành nghiệp vụ lễ tân như: phiếu đặt buồng khách đoàn/tour; phiếu đặt trước dịch vụ xe đón; phiếu thuê hội trường; phiếu đặt tiệc; giấy biên nhận đặt cọc; phiếu chuyển buồng; phiếu đổi ngoại tệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu Thực hành nghiệp vụ lễ tân

 1. PHỤ LỤC CÁC MẪU BIỂU, SỔ SÁCH TẠI BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN RESERVATION FORM ……………… Phiếu đặt buồng New Đặt mới Cancellation  Amendment  Waitist  Name Tên khách: Arrival   Date   Ngày  Arrival   Flight   Số  đến: chuyến bay: Depart Date Ngày đi: E.T.A   Giờ   dự   định  đến: Room   tyte   Loại  No of  PAX/Room No of Room Rate confirmfed buồng Số   lượng  Số lượng buồng Giá thỏa thuận khách/buồng        Suite Buồng đặc  biệt       Deluxe Buồng sang  trọng      Standard Buồng tiêu  chuẩn Total Tổng số          Room Only          Room + BF                     Half board                            Full board Contact   person  Guarantee    Đảm bảo Người   đặt  Non Guarantee  Không đảm bảo buồng: 1
 2. Company   Tên   cơ  Deposit Amount Số tiền: quan,   địa   chỉ   cơ  Đặt cọc Ex/Date Thời hạn: quan: Credit Card CC N0 số thẻ Thẻ tín dụng Ex/Date Thời hạn: Contact   Tel/Fax   No  Company Account Company Tên, địa chỉ, số  ĐT của cơ  quan   Điện   thoại/Fax   liên  Cơ quan đảm bảo đảm bảo: hệ: Charge   To  Special Services Các dịch vụ đặ biệt khác: Hình   thức  (trách   nhiệm)  thanh toán: Remark   Ghi  chú: Date Ngày lập: Taken by: KHÁCH SẠN PHIẾU ĐẶT BUỒNG KHÁCH ĐOÀN/TOUR …………… … PHIẾU ĐẶT BUỒNG KHÁCH ĐOÀN/TOUR Tên hãng lữ hành (cơ quan, đoàn thể)………….Địa chỉ…………………………. Số điện thoại………………Số fax………………Email………………...………. Lần ở 1 từ………….đến………(……đêm). Giờ đến…..………………..………. Lần ở 2 từ………….đến………(……đêm). Giờ đến…..………………..………. Tổng số đêm ở………………Trưởng đoàn……………………………..………. Số lượng buồng………………Loại buồng………………………………………. Đơn………Đôi………Hai giường đơn…………Buồng…………………………. Cụ thể:  ­ Chỉ có tiền buồng  ­ Tiền buồng + ăn sấng 2
 3.  ­ Ăn một bữa chính  ­ Ăn cả ngày Đơn vị thanh toán………………………………………………………............... Tiền buồng………………………………………………………………….......... Bữa sáng………………………………………………………………................. Bữa trưa…………………………………………………………………….......... Bữa tối……………………………………………………………………............ Các khoản khác……………………………………………………………........... Tổng số tiền………………………………………………………….…................. Yêu cầu đặc biệt…………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………...…...... ……………………………………………………………………………...…...... ……………………………………………………………………………...…...... Hình thức thanh toán……………………………………………………….…...... Số tài khoản……………………………Ngân hàng………………………..…...... Người Lập Chữ ký khách hàng       Ngày……………….. . KHÁCH SẠN PHIẾU ĐẶT TRƯỚC DỊCH VỤ XE ĐÓN …………… … ­ Tên khách hàng: ­ Địa chỉ: ­ Điện thoại: ­ Yêu cầu dịch vụ: 3
 4. + Thời gian: + Số lượng khách: + Địa điểm đón: + Loại, kiểu xe: ­ Yêu cầu đặc biệt: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ­ Giá thuê xe: ­ Hình thức thanh toán: ­ Yêu cầu đặt cọc: Chú ý: Các khoản phát sinh ngoài mục dịch vụ yeu cầu chưa tính trong phiếu này.                                                   Khách                                               Lễ tân KHÁCH SẠN PHIẾU THUÊ HỘI TRƯỜNG …………… … Họ tên khách hàng: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: 4
 5. Số lượng khách: Thời gian tổ chức: Từ: Đến: Tại: Hội trường: Trang thiết bị Giá 1……………………………………… ………………………………… 2……………………………………… ………………………………… 3……………………………………… ………………………………… 4……………………………………… ………………………………… 5……………………………………… ………………………………… 6……………………………………… ………………………………… Những yêu cầu khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Giá   thuê   hội                                       trường Hình   thức                                          thanh toán:                                         Lễ tân Đặt cọc:  Người đặt KHÁCH SẠN PHIẾU ĐẶT TIỆC …………… … Họ tên khách hàng: 5
 6. Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Yêu cầu: + Thời gian + Loại tiệc + số lượng khách + Thực đơn  ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Những yêu cầu khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Giá tiền của bữa tiệc Hình thức thanh toán:  Đặt cọc: Chú ý: Các khoản phát sinh ngoại thực đơn trên chưa tính trong phiếu.  Người đặt                                                                                         Lễ tân KHÁCH SẠN GIẤY BIÊN NHẬN ĐẶT CỌC ……………… Deposit form 6
 7. Xác nhận ông (bà): This is to certufy that: Phòng số Room No: Đặt cọc tại khách sạn số tiền: Deposited at the hotel with the amount of: Bằng chữ In words:                                                                       Ngày              tháng             năm Người đặt cọc Guest Lễ tân Receptionist 7
 8. KHÁCH SẠN            CONFIRMATION FORM ………………             Phiếu xác nhận đặt buồng                    Code/Mã số:……..                                                                                                              Date/ ngày:……… ATTENTION/ Người nhận: ………………………………………………………. COMPANY/Cơ quan: ………………………………………………………. ADDRESS/Địa chỉ: ………………………………………………………. TEL/FAX/ Số điện thoại/Fax ………………………………………………………. THANK YOU FOR YOUR INTEREST IN THE PRACTICAL HOTEL, WE ARE PLEASED  TO CONFIRM THE FOLLOWING: Rất cảm ơn quý khách đã quan tâm đến khách sạn ……., chúng tôi xin được xác nhận lại những   thông tin sau: NEW AMENMENT CANCELLATION Đặt mới Sửa đổi Hủy GUEST NAME ARRIVAL/ETA DEPARTURE/ETD Tên khách Ngày/giờ đến Ngày/giờ đi No, of ROOM/TYPE RATE TRANSPORTATION  Số lượng buồng/Loại Giá REQUEST/Yêu   cầu   vận  chuyển FLIGHT   DETAILS/Chi   tiết  chuyến bay PAYMENT INSTRUCTIONS/Hình thức thanh toán 8
 9.      Guest account/ Khách thanh         Company   account/Cơ       Agent account toán quan thanh toán Hãng lữ hành thanh toán Cash/Tiền mặt Room only/Chỉ tiền buồng Room only/Chỉ tiền buồng Credit card/ Thẻ tín dụng All expenses/ Mọi chi phí Room   &   Breakfast/tiền  ­Card No./Số thẻ:…………. Others/ Các TH khác buồng Expire   date/Ngày   hết   hạn:….  &ăn sáng …. Others/ Các TH  khác Travellers cheque/Séc du lịch PLEASE NOTE/Xin vui lòng lưu ý: 1. ALL RESERVATIONS, UNLESS GUARANTEED, WILL BE HELD UNTIL 6.00 PM OF  THE EXPECTED ARRIVAL DATE. Mọi yêu cầu đặt buồng, trừ  những trường hợp đặt buồng có đảm bảo, sẽ  được giữ  đến 6 giờ  chiều của ngày khách dự định đến. 2. AMENDMENT OF CANCELLATION MUST BE MADE MINIMUM 72 HOURS PRIOR  NOTICE Mọi yêu cầu sửa đổi hoặc hủy đặt buồng phải được thực hiện trước giờ đăng ký khách  sạn ít  nhất 72 giờ 3. CANCELLATION WITH LESS THAN 72 HOURS ADVANDE NOTICE AND NO SHOW  WILL BE CHARGED A FEE EQUIVALENT TO ONE NIGHT ROOM RENTA Trường hợp hủy đặt buồng không theo quy định trên hoặc khách không đến khách sạn sẽ  chịu   mức phạt tương đương mức tiền một đêm thuê buồng. 4. SHOULD WE NOT HEAR FROM YOU BY……WE WILL CONSIDER THAT YOU NO  LONGER   REQUIRE   THE   ROOM   AND   WILL   RELEASE   THE   RESERVATION  AUTOMATICALLY. Nếu khách sạn không nhận được thông báo của quý khách trước……… thì yêu cầu đặt buồng  này của quya khách sẽ tự động bị hủy bỏ. PLEASE   SIGN   FOR   THE   ACCEPTANCE   OF   THE   ABOVE   DETAILS   AND   SEND  BACK TO US Đề nghị Quý khách ký xác nhận các thông tin trên và gửi lại cho khách sạn                                                                                              ……………………………………… …………………………………………………… 9
 10. DANH SÁCH ĐOÀN KHÁCH …………………………………………………….. Công ty …………………………………………………………………………… Trưởng đoàn:………………………………….. ………………………………… Hướng dẫn viên………………………………..………………………………… Check – out:…………… ……………………..………………………………… Check – in:…………….. ……………………..………………………………… Số lượng khách:……….. ……………………..………………………………… Số lượng buồng:……….. ……………………..………………………………… STT HỌ VÀ  GIỚI  BUỒNG SỐ CMT GHI CHÚ TÊN TÍNH DỰ KIẾN HỘ  CHIẾU 1 10
 11. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KHÁCH SẠN ……………. FOREIGN CURRENCY EXCHANGE FORM PHIẾU ĐỔI NGOẠI TỆ GUEST NAME……………….                   ROO PASSRORT No:……..  M………. Tên khách hàng Số hộ chiếu                   Buồng   số       TRAVELLER CHEQUES         FOREIGN     CURRENCY: CURRENCY         Séc du lịch    Loại tiền tệ: NOTES     Tiền mặt NOMINATIO NUMBER  NUMBER TO ITEMS AMOUNT N FROM Tới sê ri Số lượng tờ Số tiền Mệnh giá Từ sê ri 11
 12. TOTAL Tổng số tiền COMMISSION Phí dịch vụ NET AMOUNT DEST SIGNATURE     CASHIER SIGNATURE   DATE & STAMP Chữ ký khách hàng        Chữ ký thu ngân         Ngày và dấu Số tiền còn lại RATE Tỷ giá VND EQUIVALENT VND tương đương KHÁCH SẠN ……………. ROOM/RATE CHANGE SLIP PHIẾU CHUYỂN BUỒNG GUEST  DATE NAME Ngày Tên khách TIME Giờ FROM  TO ROOM No ROOM No Tới buồng số Từ buồng số OLD RATE NEW RATE Giá cũ Giá mới       Guest ơn A/C      Company A/C       Travel agent       Others Khách   tự   thanh  Công   ty   thanh  Đại lý du lịch Các TH khác toán toán 12
 13. REASONS Lý do GUEST SIGNATURE REQUESTED BY AUTHORISED BY Chũ ký khách hàng Người đề nghị Người duyệt C/C RECEPTION CASHIER HOUSEKEE F&B CONCIERG PING E Sao gửi Lễ tân Thu ngân Nhà hàng Buồng        REGISTRAT       Room No ION CARD Buồng số:……           PHIẾU   ĐĂNG  KÝ KHÁCH SẠN KHÁCH SẠN…………………………………………………………………... Arrival   Date:   Ngày  Arrival Flight: Số chuyến bay đến: 13
 14. Departure Date: Ngày  ETA Giờ định đến: đi: Room Type Room Rate No of Guest Deposit Loại buồng Giá buồng Số lượng khách Đặt cọc Name: Tên khách Male (Nam) Female (nữ) Company:   Tên   cơ  quan Date of Birth: Ngày sinh: Occupation: Nghề nghiệp: Nationally: Quốc tịch: Method   of   Payment:  For foreign guest: Dành cho khách nước ngoài Phương   thức   thanh  toán Cash: Tiền mặt Credit Card: Thẻ TD Passport No: Số hộ chiếu: Place, Date of issue: Nơi, ngày cấp hộ chiếu: Visa Number: Số visa: Voucher: Hóa đơn T/C: Séc du lịch Visa Valid Until: Visa có giá trị đến: Date of entry: Ngày nhập cảnh: Port of arival: Qua cửa khẩu: Voucher   No:   số   thẻ  Others: P. thức khác Perrmitteled To Stay Untill: Được tạm trú đến  tín dụng, hóa đơn ngày: Expiry   Date:   Thời  hạn của CC Charge to: Hình thức  (trách   nhiệm)   thanh  toán Guest A/C: Khách TT Company   A/C:   Cơ  Dân tộc:                               Tôn giáo: quan TT Remark: Ghi chú: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Giấy CMT hay giấy tờ khác số: 14
 15. Cấp ngày: Tại: Check – In Staff Guest Signature Prevailing   Govermment   Tax   10%   &   Service  Charge 5% Chữ ký của tiếp tân Chữ ký của khách Will be charge to your bill Thuế  chính phủ  hiện hành 10% và phí phục  vụ  5% sẽ  được tính thêm vào hóa đơn của  quý khách, PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ Công an: Đồn trạm: Họ tên:                                                               Năm sinh Tên thường gọi: Nghề nghiệp, chức vụ: Dân tộc:                                                      Quốc tịch: Tôn giáo: Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Giấy CM hay giấy tờ khác: Cấp ngày:                                            Tại: Trú từ ngày:                                         Đến: Nơi tạm trú: 15
 16. Số buồng, phòng: Báo ngày           tháng          năm Người khai ký tên BREAKFAST VOUCHER PHIẾU ĂN SÁNG KHÁCH SẠN…………. No:………. Name Tên khách:……………………………………………………………… Room No Buồng số:…………………………………………………………… Validity Thời hạn:……………………………………………………………… Value Giá trị:…………………………………………………………………… Date Ngày:……………………………………………………………………… Issued by Người lập:…………………………………………………………… Please present this voucher to the waiter before placing the order Xin vui lòng xuất trình phiếu này khi yêu cầu 16
 17. DRINK VOUCHER PHIẾU ĐỒ UỐNG KHÁCH SẠN…………. No:……… Name Tên khách:……………………………………………………………….. Room No Buồng số:…………………………………………………………….. Validity Thời hạn:………………………………………………………………. Value Giá trị:…………………………………………………………………… Date Ngày:……………………………………………………………………… Issued by Người lập:……………………………………………………………. Please present this voucher to the waiter before placing the order Xin vui lòng xuất trình phiếu này khi yêu cầu KHÁCH SẠN……………. GUEST MESSAGE Phiếu tin nhắn NAME/Ông/Bà:…………………………….ROOM/Buồng số:………………… TIME/Giờ:………………………………….DATE/ Ngày:……………………… WHILE YOU WERE OUT Khi Quí khách vắng mặt Mr/Ms/Ông/Bà:…………………………………………………………. ……… FROM/Từ:………………………………………………………………. ……… TEL/Số ĐT:……………………………………………………………… ……… 17
 18.      TELEPHONED       PLEASE RETURN CALL      Đã gọi tới khách sạn       Vui lòng gọi lại      CAME TO SEE YOU       URGENT      Đã đến khách sạn        Khẩn       WILL CALL AGAIN       Sẽ gọi lại MESSAGE Nội dung: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TAKEN BY: Nhân viên KHÁCH SẠN ……………… BILL HÓA ĐƠN DỊCH VỤ SỐ:……......No:………… DATE (NGÀY): ……………………………………………………………….. GUEST NAME (TÊN KHÁCH):………………………………………………… ROOM NUMBER (SỐ BUỒNG):……………………………………………….. 18
 19. STT Resciption Unit  Quantity Price Amount No (Tên hàng hóa) (ĐVT) (Số lượng) (Giá) (Thành tiền) TỔN G Guests signature Staffs signature Chữ ký của khách Chữ ký của nhân viên 19
 20. KHÁCH SẠN HÓA ĐƠN (GTGT) ……………… (Liên 2 giao khách hàng) Ngày…………tháng………..năm………….. No……… Đơn vị bán hàng: Địa chỉ: Số tài khoản: Điện thoại: Mã số: Họ tên người mua hàng: Đơn vị: Địa chỉ: Số tài khoản: Phương thức thanh toán: Mã số: ST Tên   hàng   hóa,  Đơn   vị  Số lượng Đơn giá Thành tiền T dịch vụ tính Cộng tiền hàng: 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2