intTypePromotion=3

Các câu hỏi trắc nghiệm về Ánh sáng

Chia sẻ: Nguyen Thi Cam Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
296
lượt xem
57
download

Các câu hỏi trắc nghiệm về Ánh sáng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Các câu hỏi trắc nghiệm về Ánh sáng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các câu hỏi trắc nghiệm về Ánh sáng

  1. Câu 1: Chọn câu trả lời sai. Tia rơnghen A. bản chất là sóng điện từ có bước sóng ngắn (từ 10-11m đến 10-8m). B. có khản năng đâm xuyên mạnh. C. trong y học chữa bệnh còi xương. D. trong công nghiệp dùng để xác định các khuyết tật trong các sản phẩm đúc. Câu 2: Trong một thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ 1 =540nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân i1 = 0,36 mm. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2= 600 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân A. i2 = 0,50 mm. B. i2 = 0,40 mm. C. i2 = 0,60 mm. D. i2 = 0,45 mm. Câu 3: Trong các nhóm sau của các bức xạ nhóm nào không theo đúng thứ tự tăng dần tần số sóng từ trái sang phải? A. Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen. B. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen, tia gamma. C. Ánh sáng đỏ, ánh sáng da cam, ánh sáng vàng, ánh sáng lam. D. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen, tia tử ngoại. Câu 4: Trong 1 thí nghiệm Jâng về giao thoa ánh sáng, 2 khe Jâng cách nhau 2mm, màn cách 2 khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ , khoảng vân đo được là 0,2mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng λ / > λ thì tại vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ λ có 1 vân sáng của bức xạ λ /. Bức xạ λ / có giá trị nào dưới đây? A. 0,48 µm B.0,52 µm C. 0,58 µm D. 0,60 µm Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm. Khoảng cách giữa hai khe a = 2mm. Thay λ bởi λ' = 0,6μm và giữ nguyên khoảng cách từ hai khe đến màn. Để khoảng vân không đổi thì khoảng cách giữa hai khe lúc này là : A. a' = 2,2mm. B. a' = 1,5mm. C. a' = 2,4mm. D. a' = 1,8mm. Câu 6: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ =0,6µ m. Hiệu khoảng cách từ hai khe đến vị trí quan sát được vân sáng bậc 4 bằng bao nhiêu? A. 3,6µm B. 2,4µm. C. 1,2µm D. 4,8µm Câu 7: Khẳng định nào sau đây là sai? A. Tia X có khản năng đâm xuyên với mức độ khác nhau tùy thuộc vào vật bị đâm xuyên. B. Tia X có tác dụng làm phát quang một số chất. C. Người ta ứng dụng tính chất hủy diệt tế bào của tia X để chiếu, chụp điện trong y học. D. Tia X có tác dụng rất mạnh lên kính ảnh. Câu 8: Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, A. bước sóng và tần số đều thay đổi. B. cả bước sóng và tần số không đổi. C. bước sóng thay đổi nhưng tần số không đổi. D. bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi. Câu 9: Khi ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác, đại lượng nào sau đây không đổi? A. Vận tốc. B. Tần số. C. Bước sóng. D. Hướng truyền. Câu 10: Khẳng định nào sau đây là sai. A. Vật ở nhiệt độ 200oC phát ra tia hồng ngoại rất mạnh. B. Tia hồng ngoại tác dụng lên mọi kính ảnh. C. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng dài hơn bước sóng ánh sáng đỏ. D. Cơ thể người có thể phát ra tia hồng ngoại. Câu 11: Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, hai khe S 1và S2 được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 µm . Biết S1S2= 0,3mm, khoảng cách hai khe đến màn quan sát 2m . Vân tối gần vân trung tâm nhất cách vân trung tâm một khoảng là A. 6 mm B. 4mm C. 8mm D. 2mm Câu 12: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng là λ. Người ta đo khoảng cách giữa vân sáng và vân tối nằm cạnh nhau là 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn và ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân này lần lượt là 6mm; 7mm có bao nhiêu vân sáng ? A. 5 vân. B. 9 vân. C. 6 vân. D. 7 vân.
  2. Câu 13: Trong giao thoa vớí khe Young có a = 1,5mm, D = 3m, người ta đếm có tất cả 7 vân sáng mà khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 9mm. Tìm λ. A. 0,6μm B. 0,4μm. C. 0,75μm. D. 0,55μm. Câu 14: Khẳng định nào sau đây là sai. A. Những vật bị nung nóng trên 3000oC phát ra tia tử ngoại rất mạnh. B. Tia tử ngoại có tác dung nhiệt. C. Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn bước sóng ánh sáng tím. D. Tia tử ngoại dễ dàng xuyên qua thủy tinh vi không bị hấp thụ. Câu 15: Bước sóng của ánh sáng đơn sắc có tần số 4.1014Hz trong chân không là: A. 0,75nm B. 7,5μm C. 750nm D. 75nm Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, biết rằng bề rộng hai khe a = 0,6 mm, khoảng cách D = 2 m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm có trị số là λ = 0,60 µm. Khoảng cách giữa vân sáng thứ 3 bên trái và vân sáng thứ 3 bên phải của vân trung tâm là A. 1,2 cm B. 1,4 cm C. 0,6 cm D. 4,8 cm Câu 17: Các khẳng định sau đây đúng hay sai: 1) Tia gamma, tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, các sóng vô tuyến đều là sóng điện từ. 2) Các bức xạ trên cũng đồng thời là các chùm hạt phôtôn. A. 1) Đúng. 2) Đúng. B. 1) Sai. 2) Sai. C. 1) Sai. 2) Đúng. D. 1) Đúng. 2) Sai. Câu 18: Trong thí nghiệm Young: Hai khe song song cách nhau a = 2mm và cách đều màn E một khoảng D = 3m. Quan sát vân giao thoa trên màn người ta thấy khoảng cách từ vân sáng thứ năm đến vân sáng trung tâm là 4,5mm. Bước sóng của nguồn sáng đó là: A. 0,6µm B. 0,65µm C. 0,7µm D. 0,75µm Câu 19: Các khẳng định sau đúng hay sai: 1) Quang phổ phát xạ của một chất khí loãng có các vạch sáng ứng với các bước sóng nào thì quang phổ hấp thụ của chất khí loãng đó cũng có các vạch tối ứng với các bước sóng đó. 2) Quang phổ Mặt Trời mà ta thu được trên Trái Đất là quang phổ vạch hấp thụ. A. 1) Sai. 2) Sai. B. 1) Sai. 2) Đúng. C. 1) Đúng. 2) Đúng. D. 1) Đúng. 2) Sai. Câu 20: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân tối bậc 5 ở hai bên so với vân sáng trung tâm là A. 0,375mm. B. 1,875mm. C. 18,75mm. D. 3,75mm. Câu 21: Các khẳng định sau đúng hay sai: 1) Một tập hợp vô số tia sáng màu cho ánh sáng trắng. 2) Một tập hợp 7 màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím cho ánh sáng trắng. A. 1) Đúng. 2) Đúng. B. 1) Đúng. 2) Sai. C. 1) Sai. 2) Đúng. D. 1) Sai. 2) Sai. Câu 22: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = 0,5 mm và được chiếu sáng bằng một ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, trong vùng giữa M và N (MN = 2 cm) người ta đếm được có 10 vân tối và thấy tại M và N đều là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm này là A. 0,700 µm. B. 0,600 µm. C. 0,500 µm. D. 0,400 µm. Câu 23: Các khẳng định sau đây đúng hay sai: 1) Một tia sáng trắng là tập hợp của vô số tia sáng màu. 2) Một tia sáng đỏ cũng có thể là tập vô số tia đơn sắc. A. 1) Sai. 2) Đúng. B. 1) Đúng. 2) Đúng. C. 1) Đúng. 2) Sai. D. 1) Sai. 2) Sai. Câu 24: Chọn câu sai. Khi sử dụng phép phân tích quang phổ sẽ xác định được A. nhiệt độ của vật. B. màu sắc và kích thước của vật. C. nồng độ các chất có trong vật. D. thành phần cấu tạo của vật.
  3. Câu 25: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng là λ. Người ta đo khoảng cách giữa vân sáng và vân tối nằm cạnh nhau là 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn và ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân này lần lượt là 6mm; 7mm có bao nhiêu vân sáng ? A. 5 vân. B. 9 vân. C. 6 vân. D. 7 vân. Câu 26: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, trên bề rộng của vùng giao thoa 18mm, người ta đếm được 16 vân sáng. Khoảng vân i được xác định: A. 1,2mm B. 1,2cm C. 1,12mm D. 1,12cm Câu 27: Chọn câu trả lời sai khi nói về máy quang phổ. A. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ là dựa vào hiện tượng tán sắc và giao thoa ánh sáng. B. Có cấu tạo gồm 3 bộ phận chính: ống chuẩn trực, lăng kính và buồng ảnh. C. Chùm sáng tới mặt trước của lăng kính là chùm song song. D. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ là dựa vào hiện tượng tán sắc ánh sáng. Câu 28: Chọn câu đúng. 1) Vật rắn, lỏng nóng sáng cho quang phổ vạch hay liên tục? 2) Khi nhiệt độ vật rắn càng cao thì vùng quang phổ có bước sóng càng lớn hay càng nhỏ? A. 1) Liên tục. 2) Càng lớn. B. 1) Quang phổ vạch. 2) Càng nhỏ. C. 1) Liên tục. 2) Càng nhỏ. D. 1) Quang phổ vạch. 2) Càng lớn. Câu 29: Trong thí nghiệm Young: Hai khe song song cách nhau a = 2mm và cách đều màn E một khoảng D = 3m. Quan sát vân giao thoa trên màn người ta thấy khoảng cách từ vân sáng thứ năm đến vân sáng trung tâm là 4,5mm. Cách vân trung tâm 3,15mm có vân tối thứ mấy? A. Vân tối thứ 2. B. Vân tối thứ 3. C. Vân tối thứ 4. D. Vân tối thứ 5. Câu 30: Trong thí nghiệm Iâng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,4μm ≤ λ ≤ 0,75μm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 màu đỏ và vân sáng bậc 3 màu tím ở cùng một bên so với vân trung tâm. A.Δx = 11mm. B.Δx = 7mm. C.Δx = 9mm. D.Δx = 13mm. Câu 31: Ta chiếu sáng hai khe I-âng bằng ánh sáng trắng với bước sóng ánh sáng đỏ λ đ = 0,75µm và ánh sáng tím λ t=0,4µm. Biết a = 0,5 mm, D = 2 m. Ở đúng vị trí vân sáng bậc 4 màu đỏ, có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng nằm trùng ở đó? A. 5 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 32: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng. Chiếu ánh sáng trắng (0,4μm-0,75μm) vào khe S, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Tại điểm M trên màn cách vân trung tâm 4mm số bức xạ cho vân sáng nằm trùng ở đó là: A. 7 B. 6 C. 4 D. 5 Câu 33: Hai khe Young cách nhau 1mm được chiếu bằng ánh sáng trắng (0,4 µm ≤ λ ≤ 0,76µm), khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Tại điểm M trên màn cách vân trung tâm 2mm có các bức xạ cho vân tối có bước sóng: A. 0,44µm và 0,57µm B. 0,57µm và 0,60µm C. 0,40µm và 0,44µm D. 0,60µm và 0,76µm Câu 34: Thực hiện giao thoa bằng khe Iâng. Khoảng cách giữa hai khe 1mm, màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe và cách hai khe 2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,4μm ≤ λ ≤ 0,75μm. Có bao nhiêu bức xạ cho vân tối tại điểm N cách vân trung tâm 12mm ? A.7 bức xạ. B. 5 bức xạ. C. 8 bức xạ. D. 6 bức xạ. Câu 35: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa hai khe là 1mm, từ 2 khe đến màn là 1m, ta chiếu vào 2 khe đồng thời bức xạ λ 1 = 0,4µm và λ 2, giao thoa trên màn người ta đếm được trong bề rộng L = 2,4mm có tất cả 9 cực đại của λ 1 và λ 2 trong đó có 3 cực đại trùng nhau, biết 2 trong số 3 cực đại trùng ở 2 đầu. Giá trị λ 2 là: A. 0,6µm B. 0,65µm. C. 0,545µm. D. 0,5µm. Câu 36: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng, hai khe cách nhau 1mm và cách màn quan sát 2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,6μm và λ2 vào 2 khe thì thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ λ 2 trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ λ1. Giá trị của λ2 là : A.0,52μm. B. 0,44μm. C. 0,75μm. D. 0,4μm.
  4. Câu 37: Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,75μm và λ2=0,5μm vào hai khe Iâng cách nhau a=0,8 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn D=1,2m . Trên màn hứng vân giao thoa rộng 10mm (hai mép màn đối xứng qua vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm? A. Có 6 vân sáng. B. Có 3 vân sáng. C. Có 5 vân sáng. D. Có 4 vân sáng. Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng. Khoảng cách giữa hai khe a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Nguồn sáng S phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ 1 = 0,40µm và λ 2 với 0,50µm ≤λ 2 ≤ 0,65µm. Tại điểm M cách vân sáng chính giữa (trung tâm) 5,6mm là vị trí vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa. Bước sóng λ 2 có giá trị là A. 0,56µm. B. 0,60µm. C. 0,52µm. D. 0,62µm. Câu 39: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là A. 9,9 mm. B. 19,8 mm. C. 29,7 mm. D. 4,9 mm. Câu 40: Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, màn ảnh cách hai khe 2m. Nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,6μm và λ2 = 0,4μm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng có màu giống như màu của nguồn là : A.7,2mm. B. 3,6mm. C. 2,4mm. D. 4,8mm. Câu 41: Trong thí nghiệm của Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn M là 2 m. Nguồn S chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ 1 và λ2 = 4/3 λ1. Người ta thấy khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân chính giữa là 2,56mm . Tìm λ1. A. λ1 = 0,52μm. B. λ1 = 0,48μm. C. λ1 = 0,75μm. D. λ1 = 0,64μm. Câu 42: Trong thí nghiệm Iâng cho a = 2mm, D = 1m. Nếu dùng bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 thì khoảng vân giao thoa trên màn là i1 = 0,2mm. Thay λ1 bằng λ2 > λ1 thì tại vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ λ1 ta quan sát thấy một vân sáng của bức xạ λ2 . Xác định λ2 và bậc của vân sáng đó. A.λ2 = 0,6μm ; k2 = 3. B. λ2 = 0,4μm ; k2 = 3. C. λ2 = 0,4μm ; k2 = 2. D. λ2 = 0,6μm; k2 = 2. Câu 43: Trong thí nghiện Iâng, hai khe cách nhau 0,8mm và cách màn là 1,2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,75μm và λ2 = 0,5μm vào hai khe Iâng. Nếu bề rộng vùng giao thoa là 10mm thì có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm . A. có 5 vân sáng. B. có 4 vân sáng. C. có 3 vân sáng. D. có 6 vân sáng. Câu 44: Chọn câu đúng. 1) Quang phổ của một thanh sắt và của một hòn than nung nóng đến cùng một nhiệt độ giống nhau hay khac nhau. 2) Quang phổ của khí Nêôn loãng và khí Hiđrô loãng nóng sáng ở cùng nhiệt độ thì giống nhau hay khác nhau? A. 1) Giống nhau. 2) Giống nhau. B. 1) Giống nhau. 2) Khác nhau. C. 1) Khác nhau. 2) Khác nhau. D. 1) Khác nhau. 2) Giống nhau. Câu 45: Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng: a = 2mm; D = 2,5m. Hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. M, N là hai điểm trên trường giao thoa, người ta quan sát thấy 10 vân sáng trên đoạn MN và ở ngay M, N là hai vân tối. Biết MN = 5,5mm. Bước sóng λ bằng A. 0,49μm B. 0,44μm C. 0,69μm D. 0,55μm Câu 46: Gọi λo là bước sóng của ánh sáng của một loại ánh sáng đơn sắc trong chân không, n là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đó, c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Thì bước sóng λ và vận tốc v của ánh sáng đó trong môi trường là: λo c c λo c A. λ= ; v= . B. λ = nλo; v= . C. λ= ; v= . D. λ = nλo; v = c.n. n n n n n C©u 47: giao thoa I ¢ng dïng ¸nh s¸ng tr¾ng ta thu ®îc v¹ch s¸ng tr¾ng chÝnh gi÷a, liÒn  2 bªn lµ 2 v¹ch tèi. §ã lµ nh÷ng v©n tèi bËc mÊy? a. BËc 0.                          b. BËc 1  c. BËc 0 vµ BËc 1       d. KÕt qu¶ kh¸c  C©u 48:  giao thoa I ¢ng dïng 2 bøc x¹ cã λ1 = 0,5 (μm)vµ  λ2 = 0,6 (μm). X¸c ®Þnh vÞ trÝ  2 v©n s¸ng trïng nhau gÇn v©n trung t©m nhÊt lµ v©n s¸ng bËc mÊy? a. BËc 2 vµ BËc 3        b. BËc 3 vµ BËc4                    c. BËc 4 vµ BËc 5                   d. BËc 5 vµ BËc 6 C©u 49C©u nµo kh«ng ®óng? A.Quang phæ lµ h×nh ¶nh d¶i s¸ng mµu biÕn thiªn liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm.        C. Mçi  nguån s¸ng cã 1 quang phæ.
  5. B . uang phæ thu  ®î  trong  buång ¶nh m ¸y Q uang phæ l  nh÷ ng v¹ch  s¸ng ® ¬ n Q c µ  s¾ c . D . ¸y Q uang phæ l  dông cô ph© n M µ  tÝch  m ét ch ï  s¸ng phøc t¹p  thµnh nh÷ ng thµnh phÇn ® ¬ n m   s¾ c   C©u 50: èng chuÈn trùc trong m¸y Quang phæ cã t¸c dông g× lµ chÝnh? a. Híng chïm s¸ng cÇn ph©n tÝch vµo mÆt bªn L¨ng kÝnh.      C. T¹o ra chïm s¸ng cÇn  ph©n tÝch lµ chïm song song. b. T¨ng ®é ph©n gi¶i cña m¸y.                                                    D.  T¨ng cêng ®é s¸ng chiÕu vµo L¨ng kÝnh ph©n tÝch ¸nh s¸ng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản