intTypePromotion=1

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN VI XỬ LÝ

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
143
lượt xem
18
download

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN VI XỬ LÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viết chương trình tạo trì hoãn 500ms, 1s bằng cách sử dụng vòng lặp? 2_Viết chương trình tạo trì hoãn 500ms, 1s bằng cách sử dụng bộ định thời? 3_Vẽ sơ đồ kết nối mạch điều khiển và động lực, vẽ giản đồ thời gian, vẽ lưu đồ chương trình, viết chương trình khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha trong các trường hợp sau: Trường hợp 1: nút nhấn mở thường hở, nút nhấn dừng thường hở (NO), Transistor NPN, Relay 5V. Trường hợp 2: nút nhấn mở thường hở, nút nhấn dừng thường đóng, Transistor PNP,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN VI XỬ LÝ

  1. CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN VI XỬ LÝ KHÓA 07 CAO ĐẲNG 1_Viết chương trình tạo trì hoãn 500ms, 1s bằng cách sử dụng vòng lặp? 2_Viết chương trình tạo trì hoãn 500ms, 1s bằng cách sử dụng bộ định thời? 3_Vẽ sơ đồ kết nối mạch điều khiển và động lực, vẽ giản đồ thời gian, vẽ lưu đồ chương trình, viết chương trình khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha trong các trường hợp sau: Trường hợp 1: nút nhấn mở thường hở, nút nhấn dừng thường hở (NO), Transistor NPN, Relay 5V. Trường hợp 2: nút nhấn mở thường hở, nút nhấn dừng thường đóng, Transistor PNP, Relay 5V. Trường hợp 3: nút nhấn mở thường hở, nút nhấn dừng thường hở, Transistor NPN, Relay 12V Trường hợp 3: nút nhấn mở thường hở, nút nhấn dừng thường hở, Transistor PNP, Relay 12V 3_Vẽ sơ đồ kết nối mạch điều khiển và động lực, vẽ giản đồ thời gian, vẽ lưu đồ chương trình, viết chương trình khởi động thuận ngược động cơ không đồng bộ 3 pha trong các trường hợp sau: Trường hợp 1: nút nhấn mở thường hở, nút nhấn dừng thường hở , Transistor NPN, Relay 5V. mạch đảo chiều trực tiếp. Trường hợp 2: nút nhấn mở thường hở, nút nhấn dừng thường hở , Transistor NPN, Relay 5V. mạch đảo chiều gián tiếp. Trường hợp 3: nút nhấn mở thường hở, nút nhấn dừng thường hở , Transistor PNP, Relay 5V. mạch đảo chiều trực tiếp. Trường hợp 4: nút nhấn mở thường hở, nút nhấn dừng thường hở , Transistor PNP, Relay 5V. mạch đảo chiều gián tiếp. 4_ Vẽ sơ đồ kết nối mạch điều khiển và động lực, vẽ giản đồ thời gian, vẽ lưu đồ chương trình, viết chương trình khởi động sao tam / giác động cơ không đồng bộ 3 pha trong các trường hợp sau: Trường hợp 1: nút nhấn mở thường hở, nút nhấn dừng thường hở , Transistor NPN, Relay 5V, thời gian khởi động Y 5 giây. Trường hợp 2: nút nhấn mở thường hở, nút nhấn dừng thường hở , Transistor PNP, Relay 5V. thời gian khởi động Y 8 giây. 5_Vẽ sơ đồ kết nối mạch, vẽ lưu đồ và viết chương trình điều khiển 8 Led sáng theo trình tự sau đây. → → ….. → → Trường hợp 1: sử dụng lệnh xoay. Trường hợp 2: sử dụng lệnh toán học. 6_Vẽ sơ đồ kết nối mạch, vẽ lưu đồ và viết chương trình điều khiển 8 Led sáng theo trình tự sau đây. → → ….. → → Trường hợp 1: sử dụng lệnh xoay. Trường hợp 2: sử dụng lệnh toán học. 7_Vẽ sơ đồ kết nối, vẽ lưu đồ và viết chương trình điều khiển xuất ra 1 led 7 đoạn lần lượt các số từ 0 đến 9, mỗi số sáng trong khoảng thời gian 1 giây. Trường hợp 1: không sử dụng con trỏ dữ liệu dptr. Trường hợp 2: sử dụng con trỏ dữ liệu dptr và bảng mã led7.
  2. 8_ Vẽ sơ đồ kết nối, vẽ lưu đồ và viết chương trình điều khiển xuất ra 1 led 7 đoạn lần lượt các số từ 00 đến 59, mỗi trạng thái sáng trong 1 giây. Trường hợp 1: sử dụng phương pháp chốt led, con trỏ dữ liệu, bảng mã led7 Trường hợp 2: sử dụng phương pháp quét led, con trỏ dữ liệu, bảng mã led7 9_Vẽ sơ đồ kết nối, vẽ lưu đồ, viết chương trình xuất ra 8 led 7 đoạn các số 1,2,3,4,5,6,7,8 theo phương pháp quét led. 10_Cho ma trận led có sơ đồ phần cứng như sau : Hãy viết chương trình hiện chữ A như trong hình sau :
  3. 11_Cho ma trận Led như câu 10, hãy viết chương trình hiện 4 chữ cái như trong hình sau, mỗi chữ sáng trong khoảng 1 giây. → → → 12_Cho ma trận led như câu 10, hãy viết chương trình cho chữ A xuất hiện từ bên phải dịch dần sang bên trái. 13_Cho ma trận led như câu 10, hãy viết chương trình cho chữ A xuất hiện từ bên trai và dịch dần sang bên trái. 14_Vẽ sơ đồ kết nối phần cứng, vẽ lưu đồ, viết chương trình điều khiển động cơ bước trong các trường hợp : Trường hợp 1: sử dụng lệnh xoay Trường hợp 2: sử dụng con trỏ dữ liệu 15_Vẽ sơ đồ kết nối phần cứng, vẽ lưu đồ, viết chương trình điều khiển động cơ bước quay thuận ngược. 16_Vẽ sơ đồ kết nối phần cứng, viết chương trình điều khiển động cơ bước, cho phép chọn một trong 2 tốc độ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2