intTypePromotion=1

Chuyên đề: Nhận diện và định giá quyền chọn

Chia sẻ: Gnfvgh Gnfvgh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:70

0
114
lượt xem
23
download

Chuyên đề: Nhận diện và định giá quyền chọn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề: Nhận diện và định giá quyền chọn nhằm trình bày các vấn đề tổng quan về quyền chọn và quyền chọn bán và cổ phần, quyền chọn mua, quyền chọn bán cổ phần. Giao dịch quyền chọn được áp dụng tương tự trong nợ doanh nghiệp. Tương quan giữa giá trị quyền chọn mua và quyền chọn bán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề: Nhận diện và định giá quyền chọn

 1. CHUYÊN ĐỀ: NHẬN DIỆN VÀ ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN GVHD:PGS.TS NGUYỄN THỊ LIÊN HOA Nhóm trình bày: NHÓM 4 THÀNH VIÊN: NGUYỄN HỮU HOÀN PHAN THỊ TUYẾT OANH HỒ THỊ THU HẰNG NGUYỄN THÁI BÌNH DƯƠNG NGUYỄN VĂN DU ĐINH NGỌC TRƯỜNG 1 HUỲNH TRUNG HIẾU
 2. Giới thiệu: Vì sao các giám đốc tài chính quan tâm đến các quyền chọn?  Thứ nhất: Các công ty thường xuyên dùng quyền chọn đối với hàng hóa, tiền và lãi suất để giảm thiểu rủi ro. Ví dụ: Một công ty đóng hộp thịt muốn đặt một mức trần cho chi phí thịt bò, có thể sử dụng một quyền chọn để mua gia súc sống.  Thứ hai: Nhiều dự án đầu tư vốn bao gồm sẵn một quyền chọn để mở rộng hoạt động trong tương lai. 2
 3. Giới thiệu: Ví dụ: Một công ty đầu tư vào một bản quyền cho phép công ty khai thác một công nghệ mới hay có thể mua một miếng đất kế cận để có quyền chọn gia tăng công suất trong tương lai.  Trong mỗi trường hợp, công ty đang chi tiền ngày nay cho cơ hội đầu tư thêm sau này. Nói cách khác, công ty đang mua các cơ hội tăng trưởng. 3
 4. 1. QUYỀN CHỌN MUA, QUYỀN CHỌN BÁN VÀ CỔ PHẦN: 4
 5. 1.1. QUYỀN CHỌN MUA:  Một quyền chọn mua cho chủ sở hữu của nó quyền để mua cổ phần với một giá thực hiện được ấn định cụ thể vào ngày hay trước ngày thực hiện đã được ấn định trước. 5
 6. 1.1. QUYỀN CHỌN MUA: Ngày thực Giá thực hiện Giá quyền Giá quyền hiện (USD) chọn mua chọn bán (USD) (USD) Tháng 10/1998 80 8,875 3,25 Tháng 01/1999 80 11,375 4,75 Tháng 01/1999 85 8,625 6,875 Bảng 23.1: Giá của các quyền chọn mua và quyền chọn bán cổ phần Intel trong tháng 7/1998 6
 7. 1.1. QUYỀN CHỌN MUA:  Thành quả của việc đầu tư vào quyền chọn mua cổ phần Intel tùy thuộc vào điều gì xảy ra cho giá cổ phần. Nếu giá cổ phần vào cuối kỳ sáu tháng này thấp hơn giá thực hiện 85$, quyền chọn mua của bạn không có giá trị. Ngược lại, nếu giá cổ phần lớn 85$, bạn sẽ có lợi khi thực hiện quyền chọn mua của mình để mua cổ phần. Ví dụ: Giá cổ phần Intel tăng lên 100$, lúc đó giá trị quyền chọn mua có giá trị là: 100$ - 85$ = 15$ 7
 8. 1.2. QUYỀN CHỌN BÁN:  Một quyền chọn bán cho chủ sở hữu của nó quyền để bán cổ phần với một giá thực hiện được ấn định cụ thể vào ngày hay trước ngày thực hiện đã được ấn định trước.  Quyền chọn bán sinh lợi trong các trường hợp ngược lại với trường hợp mà quyền chọn mua sinh lợi. 8
 9. 1.2. QUYỀN CHỌN BÁN:  Thành quả của việc đầu tư vào quyền chọn bán cổ phần Intel cũng tùy thuộc vào điều gì xãy ra cho giá cổ phần. Nếu giá cổ phần trước kỳ đáo hạn lớn hơn giá thực hiện 85$, bạn sẽ có lợi hơn khi bán cổ phần trên thị trường và lúc này quyền chọn bán của bạn không có giá trị. 9
 10. 1.2. QUYỀN CHỌN BÁN: Ngược lại, nếu giá cổ phần trước kỳ đáo hạn nhỏ hơn 85$, bạn sẽ có lợi khi mua cổ phần với giá thấp và thực hiện quyền chọn bán của mình để bán cổ phần mà bạn đã mua trên thị trường. Trong trường hợp này, giá trị quyền chọn bán vào ngày thực hiện là phần chênh lệch giữa 85$ và giá thị trường. Ví dụ: Giá cổ phần Intel là 65$, lúc đó giá trị quyền chọn bán có giá trị là: 85$ - 65$ = 20$ 10
 11. 1.3. BÁN QUYỀN CHỌN MUA, QUYỀN CHỌN BÁN 1.3.1. Bán quyền chọn mua:  Nếu bạn bán một quyền chọn mua, điều này có nghĩa là bạn hứa sẽ giao số cổ phần của bạn nếu người mua quyền chọn yêu cầu bạn.  Tài sản của người mua là nợ của người bán. Chính người mua mới luôn luôn có quyền chọn để thực hiện hay không, người bán chỉ đơn thuần làm điều mà người mua yêu cầu. 11
 12. 1.3. BÁN QUYỀN CHỌN MUA, QUYỀN CHỌN BÁN Vậy: phần thua thiệt của người bán chính là lãi của người mua và cứ mỗi đôla người mua kiếm được, người bán thiệt mất một đôla. 12
 13. 1.3. BÁN QUYỀN CHỌN MUA, QUYỀN CHỌN BÁN 85$ Giá cổ phần 85$ Giá cổ phần 85$ Giá cổ phần - 85$ - 85$ - 85$ (a) (b) (c) Hình 23.1: Vị thế của người bán (a): Giá trị của vị thế người bán quyền chọn mua (b): Giá trị của vị thế người bán quyền chọn bán (c): Giá trị của vị thế người bán cổ phần 13
 14. 1.3. BÁN QUYỀN CHỌN MUA, QUYỀN CHỌN BÁN 1.3.2. Bán quyền chọn bán: Cũng bằng cách tương tự như trên, ta thấy rằng người bán quyền chọn bán đã đồng ý chi trả giá thực hiện cho cổ phần khi người mua quyền chọn bán yêu cầu. 14
 15. 2. THUẬT GiẢ KIM TÀI CHÍNH VỚI CÁC QUYỀN CHỌN 15
 16. 2.1. Chiến lược dành cho “người thích đùa” (chiến lược 1) thành quả của bạn thành quả của bạn thành quả của bạn mua cổ phần Bán quyền chọn Không hướng mua lên + = 85$ Giá cp tương Giá cp 85$ Giá cp 85$ lai tương lai tương lai 16
 17. 2.1 Chiến lược dành cho người “thích đùa” (chiến lược 1)  Sơ đồ 1 cho thấy thành quả của việc mua cp Intel  Sơ đồ 2 cho thấy thành quả của việc bán quyền chọn mua  Sơ đồ 3 cho thấy điều gì xảy ra nếu kết hợp 2 v ị thế này; - Nếu gía cp < 85, bạn thua lỗ - Nếu gía cp > 85 người mua quyền chọn mua sẽ thực hiện quyền nàycái bạn được chỉ là 8.625 17
 18. 2.2 Chiến lược kết hợp 1 cp và 1 quyền chọn bán (chiến lược 2) thành quả của bạn thành quả của bạn thành quả của bạn Mua cổ phần Mua quyền Bảo vệ phần chọn bán hướng xuống + = 85$ Giá cp 85$ Giá cp 85$ Giá cp tương lai tương lai tương lai 18
 19. 2.2 Chiến lược kết hợp 1 cp và 1 quyền chọn bán(chiến lược 2) Sơ đồ 1 cho thấy thành quả của việc mua cp Intel Sơ đồ 2 cho thấy thành quả của việc mua 1 quy ền chọn bán với giá thực hiện 85 Sơ đồ 3 cho thấy điều gì xảy ra nếu kết hợp 2 v ị thế này - Nếu gía cp >85, quyền chọn bán không có gtrị, bạn chỉ nhận lãi từ đầu tư của mình từ cổ phần - Nếu gía cp < 85, bạn thực hiện quyền chọn bán Như vậy bằng cách cộng thêm quyền chọn bán. Bạn đã tự bảo vệ mình khỏi bị thua lỗ 19
 20. 2.3 Chiến lược mua 1 quyền chọn mua và để riêng 1 số tiền đủ để chi trả giá thực hiện (chiến lược 3) thành quả của bạn thành quả của bạn thành quả của bạn Mua quyền Bảo vệ phần chọn mua hướng xuống Ký thác ngân hàng chi trả 85 85$ 85$ 85$ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2