intTypePromotion=1

Cơ chế kế hoạch hóa tập trung ở Việt Nam thời kỳ trước đổi mới

Chia sẻ: Thursday | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
777
lượt xem
58
download

Cơ chế kế hoạch hóa tập trung ở Việt Nam thời kỳ trước đổi mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ chế kế hoạch hóa tập trung (bàn tay hữu hình hay cơ chế mệnh lệnh): là cơ chế trong đó nền kinh tế vận động dưới sự kiểm soát của Nhà nước về các yếu tố sản xuất cũng như phân phối về thu nhập. Nhà nước can thiệp sâu vào các hoạt động của nền kinh tế, không coi trọng các quy luật thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ chế kế hoạch hóa tập trung ở Việt Nam thời kỳ trước đổi mới

 1. 08/07/2012 Đề tài nhóm 5: “CƠ CHẾ K Ế HOẠCH HÓA TẬP TRUNG Ở VIỆT NAM THỜI KỲ TRƢỚC ĐỔI MỚI” GVHD: no one 1. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung ở Việt Nam trước Đổi mới: Cơ chế kế hoạch hóa tập trung (bàn tay hữu hình hay cơ chế mệnh lệnh): là cơ chế trong đó nền kinh tế vận động dưới sự kiểm soát của Nhà nước về các yếu tố sản xuất cũng như phân phối về thu nhập. Nhà nước can thiệp sâu vào các hoạt động của nền kinh tế, không coi trọng các quy luật thị trường. 1
 2. 08/07/2012 1. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung ở Việt Nam trước Đổi mới: Quan niệm và Chế độ sở hữu: con đường đi Chế độ sở hữu toàn dân lên CNXH này của nước ta chịu và tập thể về tư liệu sản ảnh hưởng của xuất đóng vai trò chính của mô hình phát triển. mô hình Xô Viết. Đặc trưng Chế độ phân phối: Do yêu cầu Phân phối trên nền tảng kế khách quan của hoạch do Nhà nước xây cuộc cách mạng dựng, triển khai, điều phối giải phóng miền chứ không phân phối theo các quy luật kinh tế thị Nam trường cơ bản. 2. Đặc trưng: Phương pháp, Nguyên tắc công cụ quản lý: sử quản lý: thực dụng công cụ mệnh hiện nguyên tắc lệnh hành chính áp tập trung cao độ. đặt . Chức năng quản Bộ máy quản lý: Nhà nước can lý: cồng kềnh, thiệp quá sâu vào nhiều cấp trung nền kinh tế. gian, kém năng động với đội ngũ Hình thức quản quản lý kém lý: chủ yếu là nền năng lực kinh tế hiện vật 2
 3. 08/07/2012 Chế độ bao cấp được thực hiện dưới các hình thức chủ yếu: Bao cấp qua Bao cấp qua Bao cấp theo giá: Nhà nước chế độ tem chế độ cấp quyết định giá phiếu: NN quy phát vốn: của trị tài sản, thiết định chế độ ngân sách bị, vật tư, hàng phân phối vật nhưng không hóa thấp hơn phẩm tiêu dùng có chế tài ràng giá trị trên thị theo định mức buộc trách trường. qua tem phiếu. nhiệm vật chất đ/v các đơn vị cấp vốn. Những đặc trưng và hình thức thực hiện cơ chế kế hoạch hóa trên làm nảy sinh cơ chế “xin- cho” về hành chính. Làm xuất hiện nhiều mặt tiêu cực trong bộ máy Nhà nước. 3
 4. 08/07/2012 4
 5. 08/07/2012 Kinh tế KHỦNG HOẢNG Giáo Dục 5
 6. 08/07/2012 Lưu thông chưa thông suốt, phân phối không hợp lí, tùy Lưu thông phân tiện, còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được. Hàng lương thực và nhu yếu phẩm được phân phối hoàn toàn không phối có kế hoạch gì cả, “có gì bán nấy”, theo kiểu ban phát. Hàng hóa được nhà nước phân phối theo chế độ tem phiếu, hàng hóa không được mua bán tự do trên thị trường, không được phép vận chuyển tự do. đời sống nhân dân sa sút chưa từng thấy. Nhất là Đời sống xã hội công nhân viên chức, các vùng sâu, vùng xa, vùng gặp thiên tai còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhiều người lao động chưa có hoặc chưa đủ việc làm. Nhiều nhu cầu tối thiểu của nhân dân về đời sống vật chất và văn hoá chưa được bảo đảm. 6
 7. 08/07/2012 chưa được ngăn chặn, thậm chí còn phát triển. cực trong xã hội Hiện tượng tiêu Công bằng xã hội bị vi phạm. Pháp luật, kỉ cương không nghiêm. Những hành vi cửa quyền, tham ô, "móc ngoặc" của một số cán bộ và nhân viên nhà nước, những hoạt động làm ăn phi pháp… chưa bị xử lí kịp thời và nghiêm khắc. Chính việc thực hiện cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp cùng với những kết quả tiêu cực trên đã làm cho tình hình kinh tế của Đất nước rơi vào trì trệ, khủng hoảng nghiêm trọng; cuộc sống nhân dân thực sự cực kì khó khăn. 7
 8. 08/07/2012 4. Nguyên nhân gây nên sự thất bại của cơ chế kế hoạch hóa tập trung: Trong giai đoạn đầu (1954-1975 Thời kì kinh tế còn phát triển chủ yếu theo chiều rộng thì cơ chế quản lí bao cấp là sự phù hợp và đúng đắn.  đáp ứng được yêu cầu của thời chiến. Đất nước có chiến tranh, mục tiêu là huy động tối đa sức lực của nhân dân. Sau năm 1975: Nền kinh tế thế giới chuyển sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu dựa trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học  nền kinh tế xã công nghiệp hiện đại, đất nước ta bước vào xây dựng đất hội lâm vào khủng nước trong thời bình, cơ chế kế hoạch hóa tập trung hoảng trì trệ. không còn phù hợp, bộc lộ rõ những khuyết điểm của mình. 8
 9. 08/07/2012 Một cơ chế có nhiều khiếm khuyết nhưng vẫn tồn tại, vẫn được sử dụng trong một thời gian dài như vậy (từ khoảng 1960 đến 1986) vì nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan. 9
 10. 08/07/2012 5. Nhu cầu cấp thiết về đổi mới cơ chế quản lí: • Trước những kết quả yếu kém do cơ chế kế hoạch hóa tập trung gây ra cho kinh tế các nước XHCN, các nước XHCN lần lượt tiến hành các biến đổi quan trọng về cơ chế quản lý. - Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách theo hướng thị trường - và đạt được những thành tựu nổi bật, vang dội. - Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ nhưng không thành công, kéo theo sự sụp đổ của hệ thống XHCN ở Đông Âu. 10
 11. 08/07/2012 • Kết quả là trong kỳ Đại hội Đảng lần thứ VI vào cuối năm 1986, Đảng tuyên bố chủ trương Đổi mới, đề cập sự cần thiết và cấp bách của việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế “Việc bố trí lại cơ cấu kinh tế phải đi đôi với đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp từ nhiều năm nay không tạo đƣợc động lực phát triển, làm suy yếu kinh tế XHCN, hạn chế việc sử dụng và cải tạo các thành phần kinh tế khác, kìm hãm sản xuất, làm giảm năng suất, chất lƣợng, hiệu quả, gây rối loạn trong phân phối lƣu thông, và đẻ ra nhiều hiện tƣợng tiêu cực trong xã hội". 11
 12. 08/07/2012 NGƯỜI THỰC HIỆN • thursday@hotmail.com.vn 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2