intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cơ chế quản lý kinh tế

Xem 1-20 trên 4579 kết quả Cơ chế quản lý kinh tế
 • Tài liệu "Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ chè ở vùng chè trọng điểm tỉnh Thái Nguyên" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quan hệ hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ chè; Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu; Điều kiện kinh tế - xã hội của vùng chè trọng điểm tỉnh Thái Nguyên;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf72p vibloomberg 06-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Fintech tại Việt Nam - Thực trạng và xu hướng phát triển, kinh nghiệm thế giới và khuyến nghị chính sách" trình bày về bối cảnh Fintech ở Việt Nam là lĩnh vực mới, có nhiều tiềm năng phát triển nhưng cũng không ít rủi ro, thách thức, việc nghiên cứu kinh nghiệm phát triển và quản lý Fintech trên thế giới sẽ đưa ra được những gợi ý cho công tác định hướng, thay đổi mô hình hoạt động, phương thức quản lý, giám sát của cả cơ quan quản lý, công ty Fintech và cả các TCTD, công ty chứng khoán, bảo hiểm, quản lý quỹ tại Việt Nam.

  pdf13p dathienlang1012 03-05-2024 2 0   Download

 • Quyết định số 933/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế duy trì, vận hành và quản lý Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc19p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa Nhà nước, thị trường và xã hội có quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ, bổ sung cho nhau trong quá trình thực hiện vai trò, chức năng của mình. Mối quan hệ Nhà nước - thị trường - xã hội là mối quan hệ lớn, cơ bản, đòi hỏi phải giải quyết hài hòa trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội. Giải quyết tốt mối quan hệ này chính là góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ thực nghiệm giữa chất lượng thể chế với cơ cấu kinh tế ở 63 tỉnh/thành phố của Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực phi nông nghiệp sẽ phát triển hơn nếu các địa phương tập trung nỗ lực vào các yếu tố tác động đến suốt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp như: gia nhập thị trường, chất lượng đào tạo lao động tại địa phương; sự minh bạch thông tin và chính sách của chính quyền; và các vấn đề pháp lý như bảo đảm quyền tài sản, bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo đảm an ninh trật tự.

  pdf20p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) tồn tại và phát triển trong sự gắn liền và quan hệ chặt chẽ với chính trị và thể chế; với ý thức, hệ tư tưởng và lợi ích giai cấp, đấu tranh giai cấp. Vì vậy, vấn đề cốt lõi cần đặc biệt quan tâm trong nghiên cứu KHXH&NV là phải thể hiện rõ những vấn đề có tính nguyên tắc để đảm bảo đúng định hướng, đường lối, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội.

  pdf4p dianmotminh02 03-05-2024 1 1   Download

 • Luận văn "Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính của Bệnh viện Quân y 7" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực trạng quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ ở các bệnh viện quân đội từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Bệnh viện Quân y 7.

  pdf108p khanhchi2510 19-04-2024 5 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài là để làm rõ vấn đề về quản lý huy động vốn. Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản lý huy động vốn để thấy được kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác quản lý huy động vốn để có giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện quản lý huy động vốn có hiệu quả tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Nam.

  pdf102p khanhchi2510 19-04-2024 9 6   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Minh Anh" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu, đánh giá thực trạng Công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Minh Anh. Qua đó làm rõ những ưu điểm và phát hiện một số hạn chế của công ty trong quá trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  pdf82p khanhchi2510 19-04-2024 4 4   Download

 • Luận văn "Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu và tổng kết đánh giá nội dung lý luận về công tác tổ chức doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh bao gồm ưu điểm và phát hiện những bất cập, hạn chế; Đánh giá tình hình thực tiễn thực hiện tổ chức doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

  pdf87p khanhchi2510 19-04-2024 4 3   Download

 • Quản trị công ty hiệu quả đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động của công ty cũng như toàn bộ nền kinh tế. Thực tế rằng, quản trị công ty một cách hiệu quả sẽ nâng cao hiệu quả kinh doanh và thúc đẩy hoạt động của một doanh nghiệp. Một cơ chế quản trị hiệu quả sẽ mang lại hệ thống giải trình tốt hơn, giảm thiểu các rủi ro liên quan đến các vụ gian lận hoặc các giao dịch nhằm mục đích vụ lợi của các bộ phần quản lý. Cùng tham khảo bài viết sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) là một mô hình kinh tế học do Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển trên cơ sở kế thừa một cách có chọn lọc, phát huy khoa học các quy luật vận hành của thị trường tự do đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và chịu sự quản lý của nhà nước pháp quyền XHCN. Học thuyết kinh tế này được Đảng ta xây dựng và không ngừng hoàn thiện cơ sở lý luận dựa trên thực tiễn phát triển của nước ta từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay.

  pdf3p longtimenosee09 08-04-2024 2 1   Download

 • Trong nhiều năm gần đây, tình hình buôn lậu ở nước ta đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, có sức tăng nhanh cả về quy mô đến chủng loại hàng hóa và thiệt hại gây ra. Đây là thứ “quốc nạn” gây nhiều tác động xấu đến kinh tế, chính trị, văn hóa và an ninh trật tự, là một trong những thách thức, nguy cơ cản trở quá trình đổi mới đất nước. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu đã được Đảng và Nhà nước ta tập trung thực hiện, song hiệu quả đạt được chưa cao.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 2 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những vấn đề chung về kinh tế quốc tế; lý thuyết cổ điển về mậu dịch quốc tế; lý thuyết hiện đại về mậu dịch quốc tế; thuế quan – một hình thức hạn chế mậu dịch; các hình thức hạn chế mậu dịch phi thuế qua;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc74p khanhchi0912 17-04-2024 18 6   Download

 • Trong khuôn khổ Hội thảo “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội TP. Hồ Chí Minh” do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì; Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) trao đổi các nội dung có liên quan đến quá trình chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái trong thời gian vừa qua tại KCN Hiệp Phước.

  pdf8p longtimenosee09 08-04-2024 2 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, tác giả nhấn mạnh vai trò của trung tâm trao đổi (thông tin) chất thải trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số. Vai trò tích cực của công nghệ số là động lực thúc đẩy chuyển đổi số. Rào cản lớn nhất chính là thiếu thể chế và hướng dẫn cụ thể, yêu cầu về trình độ nhân lực, và chi phí đầu tư cho chuyển đổi số. Nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tối ưu hóa công tác quản lý chất thải công nghiệp trên cơ sở chuyển đổi số.

  pdf7p longtimenosee09 08-04-2024 4 1   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Số 03 (236) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Giải pháp và kiến nghị quản lý kinh tế đất nhằm tăng nguồn thu từ đất theo cơ chế thị trường ở nước ta; Quản lý thuế đối với kinh tế chia sẻ ở Việt Nam; Giao đất lâm nghiệp - Từ chính sách đến thực tiễn; Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi đối với nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán; Lý thuyết các bên liên quan: ứng dụng trong nghiên cứu kế toán; Ảnh hưởng của nguyên...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Luận văn "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Y Tế DOMESCO" được hoàn thành với mục tiêu nhằm khảo sát và đánh giá thực trạng về NLCT của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Y Tế DOMESCO hiện tại, từ đó xác định những tồn tại, hạn chế về NLCT mà công ty cần khắc phục, đưa ra định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ công ty xây dựng chiến lược nâng cao NLCT của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Y Tế DOMESCO.

  pdf150p khanhchi0912 12-04-2024 4 2   Download

 • Luận văn "Đánh giá quản lý chi ngân sách nhà nước tại địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý chi NSNN tại địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; phân tích những thiếu sót, tồn tại hạn chế còn tồn đọng trong hoạt động quản lý NSNN trên địa bàn huyện. Từ đó có những giải pháp và kiến nghị phù hợp.

  pdf144p khanhchi0912 12-04-2024 4 2   Download

 • Mục tiêu tổng quát của đề tài là tổng hợp cơ sở lý thuyết khoa học, cơ sở thực tiễn về quản lý rủi ro trong hoạt động kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp. Qua đó phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và đề xuất các giải pháp có luận cứ khoa học để hạn chế rủi ro trong kê khai.

  pdf109p khanhchi0912 12-04-2024 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1224 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2