intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ máy nhà nước cnxhvn

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bộ máy nhà nước cnxhvn
  • Cơ chế kế hoạch hóa tập trung (bàn tay hữu hình hay cơ chế mệnh lệnh): là cơ chế trong đó nền kinh tế vận động dưới sự kiểm soát của Nhà nước về các yếu tố sản xuất cũng như phân phối về thu nhập. Nhà nước can thiệp sâu vào các hoạt động của nền kinh tế, không coi trọng các quy luật thị trường.

    pdf12p pnq9292 08-07-2012 787 58   Download

  • Thuyết trình đề tài "Hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước Việt Nam trong bộ máy nhà nước Chủ nghĩa xã hội Việt Nam.

    ppt22p monita6603 24-09-2010 1279 262   Download

  • Trong nhi u th p k ề ậ ỷ trước đổi mới, cũng giống như các Nước XHCN khác, Việt Nam thực hiện công cuộc xây dựng đất nước theo mô hình XHCN được quan niệm lúc bấy giờ. - Chế độ sở hữu toàn dân và tập thể về tư liệu sản xuất và cơ chế kế hoạch hoá tập trung đóng vai trò là những yếu tố chủ đạo của mô hình phát triển.

    ppt23p monita6603 24-09-2010 1284 281   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1125 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bộ máy nhà nước cnxhvn
p_strCode=bomaynhanuoccnxhvn

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2