intTypePromotion=1

ĐỀ LUYỆN THI SỐ 1 MÔN: HÓA HỌC

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

ĐỀ LUYỆN THI SỐ 1 MÔN: HÓA HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi số 1 môn: hóa học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ LUYỆN THI SỐ 1 MÔN: HÓA HỌC

  1. TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐH, CĐ TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐỀ LUYỆN THI SỐ 1 MÔN: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian giao đề) Câu I (1,5 điểm) 1. Có hai ố ng nghiệm đều đựng dung dịch KI. Cho một luồng khí oxi đi qua dung dịch thứ nhất và luồng khí ozon đi qua dung dịch thứ hai. a) Nêu hiện tượng quan sát được và từ đó hãy so sánh tính oxi hóa của khí oxi và ozon. Viết phương tr ình phản ứng đã xảy ra. b) Dùng những thuốc thử nào có thể nhận biết được sản phẩm của phản ứng xảy ra ở trên? 2. Hòa tan hoàn toàn m gam kim lo ại Ba vào nước thu được 1,5 lít dung dịch X có pH=13. Tính m. Câu II (1,5 điểm) 1. Viết các phương tr ình phản ứng theo sơ đồ biến hóa sau (các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo): ( 5) ( 6) B  G  Cao su Buna. C  D ( 3)  E  Polimetylacrylat. (2) ( 4)  2. Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu etylic. Trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%. a) Viết phương trình phản ứng và tính khối lượng rượu thu được. b) Nếu pha lo ãng rượu đó thành rượu 400 thì sẽ được bao nhiêu lít, biết rượu nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Câu III (1,5 điểm) 1. Nhit phn hoaìn toaìn hn hp BaCO3, MgCO3, Al2O3 ỉc cht rn A, kh D. Ho ìa tan cht rn A trong nỉc dỉ, thu dung dch B vaì kt tuía C. Sủc kh D dỉ vaìo dung dch B thy xut hin kt tuía. Hoìa tan C trong NaOH dỉ thy tan mt phưn .Vit cạc phỉng trçnh phaín ỉng . 2. Chỉ từ KMnO4, FeS, Zn và dung d ịch axit clohođric hãy viết các phương trình phản ứng để có thể điều chế được 6 chất khí khác nhau. (Các thiết bị và điều kiện phản ứng coi như có đủ). Câu IV: (1,5 điểm) 1. Este A là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C9H8O2. A phản ứng brom theo tỉ lệ mol là 1:1, A tác dụng với NaOH cho một muối và một anđehit. Hãy cho biết công thức cấu tạo của A và viết các phương trình phản ứng trên. 2. Phản ứng giữa xenlulozơ, toluen, phenol và g lixerin (hay glixerol) với HNO3 đặc có H2SO4 làm xúc tác có gì giống nhau và khác nhau? Các sản phẩm phản ứng tạo thành có cùng lo ại hợp chất không? Tại sao ? Viết tên các sản phẩm phản ứng Câu V (2,0 điểm) Cho 27,4 gam Ba kim lo ải vaìo 500 gam dung dch hn hp (NH4)2SO4 1,32% vaì CuSO4 2%. Sau khi kt thục tt caí cạc phaín ỉng, ta thu ỉc kh A, kt tuía B va ì dung dch C. a) Tnh th tch kh A (ktc). b) Ly kt tuía B r ỉía sảch vaì nung í nhit cao n khi lỉng khng i thç thu ỉc bao nhiu gam cht rn? c) Tnh nưng phưn trm cạc cht tan trong dung dch C. Câu VI (2,0 điểm) Hn hp A cọ chỉa ba cht hỉỵu c X, Y va ì Z trong ọ X vaì Y laì hai cht ưng phn, Z laì cht k tip Y trong mt daỵy ư ng ĩng .Laìm bay hi 3,04 g A thç th tch hi thu ỉc bịng th tch cuía 2,64 g CO2 í cuìng iưu kin .t chạy hoaìn toaìn A thç ch thu ỉc CO2 vaì hi H2O theo t l 7: 10 vư s mol .Cho 9,12 g A tạc dủng vi Na (ly dỉ), thu ỉc 336 ml lt H2 (KTC). Haỵy xạc nh cng thỉc phn tỉí, cng thỉc cu tảo, tn va ì % khi lỉng tỉìng cht trong A.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản