intTypePromotion=1

Đề thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại có bài giải

Chia sẻ: Nguyễn Thị An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
363
lượt xem
36
download

Đề thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại có bài giải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Doanh nghiệp B xuất trình một tờ Séc Bảo chi do Doanh nghiệp A ký phát (để trả tiền hàng cho DN B) tại Ngân hàng M với số tiền thanh toán 100 triệu VND. Hãy tóm tắt qui trình thanh toán Séc Bảo chi trên biết rằng DN A và DN B đều có tài khoản tại NH M ,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại có bài giải

  1. Đề thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại có bài giải Lớp 43.21.03+04 (B10) Câu 1: Doanh nghiệp B xuất trình một tờ Séc Bảo chi do Doanh nghiệp A ký phát (để trả tiền hàng cho DN B) tại Ngân hàng M với số tiền thanh toán 100 triệu VND. Hãy tóm tắt qui trình thanh toán Séc Bảo chi trên biết rằng DN A và DN B đều có tài khoản tại NH M Câu 2: câu 1, bài tập số 42- Sách câu hỏi và bài tập nghiệp vụ ngân hàng. Câu 3: Một doanh nghiệp tư nhân yêu cầu xin vay vốn ngân hàng để đầu tư một dây chuyền sản xuất. Tổng nhu cầu đầu tư: 120 triệu đồng. Trong đó: DN dự định xin vay 100triệu đồng, Vốn tự có của DN tham gia dự án là 20triệu đồng Nguồn trả nợ của DN gồm: Khấu hao cơ bản: 10%/ năm Lợi nhuận hàng năm 30triệu, DN dùng 50% lợi nhuận sau thuế để trả nợ cho ngân hàng. Huy động từ nguồn khác trả nợ: 2 triệu đồng/ năm Dự án bắt đầu thi công từ 1.1.N, thời gian thi công 2 tháng, thời gian sản xuất thử 1 tháng. Thẩm định dự án, ngân hàng đồng ý cho vay, DN nhận tiền vay 1 lần vào ngày 1.2.N Yêu cầu: a, Xác định thời hạn cho vay của khoản vay nói trên b, Nếu Ngân hàng yêu cầu DN phải có tài sản thế chấp thì giá trị tài sản thế chấp tối thiểu là bao nhiêu (Ngân hàng chỉ cho vay số tiền tối đa bằng 70% giá trị TS thế chấp)? c, Tính số tiền phải trả trong kỳ hạn trả nợ đầu tiên (theo phương pháp tính lãi theo số dư nợ thực tế) trong trường hợp - Lãi thời gian thi công và sản xuất thử DN trả ở kỳ trả nợ đầu tiên Biết rằng:Lãi suất cho vay 16%/ năm, kỳ hạn trả nợ 1 tháng.
  2. Đề thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Lớp 43.21.07+08 (B11) Câu 1: a,Trả lời câu 4, bài tập số 42; câu 2, bài tập 50- Sách câu hỏi và bài tập nghiệp vụ ngân hàng. Câu 2 : Một DN xin vay vốn ngân hàng với nội dung như sau: Tổng vốn đầu tư: 3000 triệu đồng Vốn tự có tham gia dự án: 600triệu đồng Kế hoạch trả nợ; Khấu hao cơ bản 20%/năm Lợi nhuận dùng để trả nợ hàng năm 200 triệu đồng. Thời gian thi công, sản xuất thử 5 tháng. Yêu cầu: a, Sau khi thẩm định dự án trên ngân hàng chỉ có thể chấp nhận cho vay với thời hạn tối đa là 35 tháng thì DN có được vay không? Nếu không được vay, theo anh(chị) để được cho vay, DN phải làm gì? b, Nếu Ngân hàng chấp nhận cho vay theo đúng hồ sơ xin vay trên, xác định nghĩa vụ trả nợ của DN ở kỳ hạn trả nợ đầu tiên (theo phương pháp tính lãi theo số dư nợ thực tế). Biết rằng: - Lãi suất cho vay 16%/năm - Kỳ hạn trả nợ 1 tháng - Vốn vay rút 1 lần từ ngày đầu thi công - Lãi thời gian thi công, sản xuất thử đã trả Đáp án đề thi số 1 Câu 1: -Trình bày tóm tắt qui trình thanh toán Séc Bảo chi + Qui trình thanh toán chung (5 bước) + Qui trình thanh toán cho Séc đã cho trong đề (5 bước) Câu 2: a, 16010 16013 USD/GB = / = 0,7136/0,7139 P 22435 22430 b, 1 1
  3. JPY/USD = / 117,9 117,80 - Khách hàng bán JPY để mua USD  số USD thu bằng 100 1/117,9 =13579 USD Câu 3: a, 100tr10%+30tr0,5+2 Nguồn trả nợ 1 kỳ = = 2,25 triệu 12 100tr  Thời hạn trả nợ = = 44,4 tháng 2,25  Thời hạn cho vay = 2+1+44,4 = 47,4 tháng b, Số tiền vay 100tr Giá trị TS thế chấp tối thiểu = = = 142,86 triệu 70% 70% c, Số tiền trả nợ kỳ đầu tiên= gốc + lãi Gốc = 2,25 triệu - Lãi thi công đã trả  lãi kỳ đầu tiên =(100x1 x16%)/12 = 1,33 triệu Tổng số tiền phải trả NH = 2,25 + 1,33 = 3,58 triệu Đáp án đề số 2 Câu 1: Căn cứ xác định số tiền cho vay trung dài hạn: - Nhu cầu vay của khách hàng - Giá trị tài sản đảm bảo - Nguồn trả nợ - Khả năng cho vay của ngân hàng đối với cho vay trung dài hạn - Quy định hạn chế của ngân hàng nhà nước (giới hạn cho vay) Câu 2:
  4. a, 22430 22435 GBP/USD = / = 1,4007/1,4013 16013 16010  Ngân hàng bán GBP theo tỷ giá GBP/USD = 1,4013 c, 50-30 Swap mua (45 ngày) = 30 +  15 = 40 30 55-45 Swap bán (45 ngày) = 45 +  15 = 50 30 Swap mua < Swap bán  Tỷ giá kỳ hạn bằng tỷ giá giao ngay + Swap Câu 3: (3000-600)20%+200 Nguồn trả nợ một kỳ = = 56,66 triệu 12 Thời hạn trả nợ =2400/56,66 = 42,36 tháng Thời hạn cho vay = 42,36 + 5 = 47,36 tháng  Như vậy ngân hàng không cho vay vì thời hạn cho vay vượt quá mức cho phép của ngân hàng. Để được cho vay  khách hàng phải thực hiện một trong hai giải pháp: TH1: Giảm số tiền vay (huy động thêm từ nguồn khác) Tổng số tiền vay ngân hàng =30 56,66 = 1699,8 triệu  Ngân hàng huy động thêm nguồn khác = 3000 - 600 - 1699,8 = 700,2 triệu TH2: Huy động thêm nguồn trả nợ để đảm bảo trả hết trong 35 tháng  Mức trả nợ một kỳ = 2400/30 = 80 triệu  Phải huy động nguồn khác thêm mỗi tháng = 80 - 56,66 = 23,34 triệu
  5. b, Lãi phải trả = 6 16%/12  2400 = 192 triệu Gốc phải trả = 56,66 triệu đ Tổng số tiền trả ngân hàng = 192 + 56,66 = 248,66 trđ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2