intTypePromotion=1

ĐỀ THI TÍN DỤNG A GIÁP

Chia sẻ: Tran Tuan Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
429
lượt xem
283
download

ĐỀ THI TÍN DỤNG A GIÁP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Hoạt động kinh doanh ngân hàng thường gặp phải những loại rủi nào? Loại rủi ro nào hiện nay các ngân hàng phải đối mặt nhiều nhất? Anh chị hãy phân tích nguyên nhân và đưa ra các biện pháp hạn chế rủi ro 2. Khi xem xét tình hình tài chính của doanh nghiệp, cần chú ý tới những nội dung gì, tại sao? (Nhất là với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI TÍN DỤNG A GIÁP

  1. NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh Phúc CHI NHÁNH HÀ THÀNH ------*****------- ---------------------- Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2005 ĐỀ THI TÍN DỤNG A GIÁP A. LÝ THUYẾT: 1. Hoạt động kinh doanh ngân hàng thường gặp phải những loại rủi nào? Loại rủi ro nào hiện nay các ngân hàng phải đối mặt nhiều nhất? Anh chị hãy phân tích nguyên nhân và đưa ra các biện pháp hạn chế rủi ro 2. Khi xem xét tình hình tài chính của doanh nghiệp, cần chú ý tới những nội dung gì, tại sao? (Nhất là với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh) 3. Tại sao hiện nay tất các các nghiệp vụ ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đều phải thực hiện theo quy trình ISO? 4. Định hướng hoạt động tín dụng của Chi nhánh Hà Thành hiện nay là gì ? (Về đối tượng khách hàng, sản phẩm tín dụng, điều kiện tín dụng....) 5. Khi cho vay vốn, để đảm bảo an toàn trong kinh doanh của Ngân hàng và thực hiện theo đúng quyết định 493/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 22 tháng 4 năm 2005, anh chị cần chú ý tới những nội dung gì? B. BÀI TẬP Bài tập 1
  2. Công ty TNHH thương mại A chuyên kinh doanh các mặt hàng điện lạnh. Công ty có kế hoạch nhập lô máy điều hoà (gồm 100 chiếc) từ Malaysia, sau đó bán lại trong nước. Phương án kinh doanh cụ thể như sau: * Giá trị hợp đồng nhập: 60.000 USD * Các chi phí khác, gồm có: - Chi phí kiểm hàng: 0.5% giá trị hàng nhập - Chi phí vận chuyển: 4% giá trị lô hàng - Chi phí bán hàng: 5% Doanh thu - Chi phí quản lí+Chi phí khác: 5% doanh thu - Giá bán trong nước bình quân (Không kể thuế VAT): 14.000.000 trđ/chiếc. Doanh nghiệp đề nghị vay vốn tại Ngân hàng thực hiện Phương án kinh doanh nói trên. * Cho biết: - Các mặt hàng điều hoà hiện đang bán rất chạy trên thị trường do thời tiết nóng; - Doanh nghiệp hoạt động có uy tín, tình hình tài chính tốt; - Doanh nghiệp có tài sản thế chấp tại Ngân hàng anh chị trị giá 1.500 trđ, (mức vay tối đa 70% giá trị TSĐB), hiện doanh nghiệp đang có dư nợ 200 trđ tại Ngân hàng. - Thời gian từ khi mở L/C đến khi hàng về tới cảng Hải Phòng dự kiến là 30 ngày, tại thời điểm hàng về tới cảng DN phải thanh toán 100% lô hàng nhập, thời gian từ khi nhận hàng đến khi bán xong toàn bộ lô hàng và thu tiền là 90 ngày. - Lãi vay vốn USD hiện ngân hàng đang áp dụng là 5%/năm, tỷ giá USD là 15.850đ Theo anh chị, Ngân hàng có cho doanh nghiệp vay hay không, nếu có hãy đề xuất các nội dung về số tiền tối thiểu doanh nghiệp phải tham gia vào phương án kinh doanh bằng vốn tự có, về số tiền vay ngân hàng, thời hạn vay vốn, điều kiện về TSĐB... Bài tập 2 Công ty thương mại và dịch vụ X là khách hàng truyền thống gửi báo cáo tài chính năm 2004 và kế hoạch kinh doanh năm 2005 đến ngân hàng bạn và đề nghị ngân hàng bạn cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn bổ sung vốn lưu động năm 2005. Số liệu cung cấp như sau: ( Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu 2004 2005
  3. STT A TÀI SẢN 66,750 I TSLĐ và ĐT ngắn hạn 47,250 1 Tiền 2,550 2 Đầu tư tài chính ngắn hạn 5,500 3 Các khoản phải thu 15,500 4 Hàng tồn kho 18,000 5 Tài sản lưu động khác 5,700 II TSCĐ và ĐT dài hạn 19,500 1 TSCĐ 16,000 - Nguyên giá 48,000 - Giá trị hao mòn luỹ kế -32,000 2 Các khoản đầu tư dài hạn 3,500 3 Chi phí XDCB dở dang 0 B NGUỒN VỐN 66,750 I Nợ phải trả 53,100 1 Nợ ngắn hạn 49,000 - Vay ngắn hạn tại các NH 21,000 - Huy động CBCNV 5,500 - Phải trả người bán khác 22,500 2 Nợ dài hạn 4,100 II Nguồn vốn chủ sở hữu 13,650 1 Sản lượng 220,000 2 Doanh thu thuần 205,000 3 Lợi nhuận từ HĐSXKD 4,500 4 Lợi tức bất thường 250 5 Lợi tức từ hoạt động tài chính 750 Là cán bộ phụ trách doanh nghiệp này, bạn hãy đề nghị cấp Hạn mức tín dụng vồn lưu động năm 2005 cho Công ty X là bao nhiêu biết rằng: - Giá trị sản lượng dự kiến năm 2005 tăng 15% so với năm 2004, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 20% so với năm 2004. - Năm 2005 khách hàng không thanh lý TSCĐ và có dự định đầu tư mới TSCĐ là dây
  4. chuyển thiết bị trị giá 5 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có hoàn thành lắp đặt chạy thủ và đưa vào sử dụng vào cuối quý II; tỷ lệ trích khấu hao tài sản này là 20%/năm; tài sản cố định đang có năm 2004 chuyển sang khấu hao bình quân là 10%/ năm - Công ty dự tính huy động vốn từ CBCNV năm 2005 bổ xung tăng vốn chủ sở hữu thêm 5%. - Thông thường các hợp đồng kinh tế công ty thực hiện được ứng trước bình quân 15%. Các khoản phải trả người bán là 20% doanh thu. - Vòng quay vốn lưu động năm 2005 dự kiến bằng năm 2004 - Được biết năm 2005 ngân hàng B ngoài ngân hàng của bạn sẽ cấp hạn mức tín dụng cho Công ty là 8 tỷ đồng. - Tài sản cố định của doanh nghiệp có 60% là nhà xưởng, 40% là thiết bị máy móc. Nhà xưởng được xây dựng trên diện tích đất đã có Giấy chứng nhận quyền thuê đất 20 năm, tiền thuê đất hàng năm là 100tr, doanh nghiệp đã trả 1 lần là 2 tỷ đồng. Anh chị hãy cho biết có được tính vào tài sản thế chấp không ? Hãy nêu các điều kiện để tài sản trên được sử dụng làm tài sản đảm bảo? Bài 3: Công ty A dự kiến đầu tư dây chuyền công nghệ với số vốn là 1.700 trđ tại nhà xưởng cũ đã khấu hao hết theo sổ sách kế toán, trong đó 1.600 trđ đầu tư vào tài sản cố định, 100 trđ đầu tư vào tài sản lưu động. Vốn được bỏ ra 01 lần vào năm 0. Doanh nghiệp áp dụng phương thức khấu hao đều hằng năm với TSCĐ. Dự kiến thời gian hoạt động của dây chuyền là 05 năm. Hằng năm dây chuyền đem lại doanh thu là 2.500 trđ, chi phí biến đổi là 60% doanh thu, chi phí cố định (không kể khấu hao, lãi vay và thuế) là 200 trđ. Thuế suất thuế TNDN là 28%. Doanh nghiệp không phải tính thuế VAT. Doanh nghiệp thực hiện phương thức vốn đầu tư TSCĐ là 30% bằng vốn chủ sở hữu, 70% vốn vay Ngân hàng với thời hạn 04 năm, lãi suất cho vay hàng năm là 12% và được trả đều vào cuối hàng năm bắt đầu từ năm thứ nhất. Vòng quay VLĐ là 3 vòng/năm, lãi suất vay vốn là 0.9%/tháng. Công ty đề nghị vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Hà Thành. Tình hình tài chính doanh nghiệp bình thường. Tài sản đảm bảo là tài sản hình thành từ
  5. vốn vay. Theo anh chị, Ngân hàng có thể cho vay dự án nói trên không? Đề xuất các nội dung cho vay cụ thể về số tiền vay, thời hạn... ĐỀ THI NGHIỆP VỤ A CƯỜNG Môn thi: Tín dụng Thời gian: 120 phút A. LÝ THUYẾT Câu 1: Giao dịch bảo đảm là gì? Anh (chị) hãy nêu các bước để hoàn tất thủ tục giao dịch bảo đảm của tài sản bảo đảm. Câu 2: Anh (chị) hãy kể tên (tối thiểu 05) các khu công nghiệp đã và đang đượcc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư tại Hà nội và các vùng lân cận. Hãy nêu ý kiến đánh giá của anh (chị) về nguyên nhân thành công (hoặc chưa thành công) đối với 01 khu công nghiệp cụ thể. Theo anh (chị) Ngân hàng có nên tiếp cận để cung cấp tín dụng cho khu công nghiệp hay không? Nếu được anh (chị) hãy nêu các giải pháp tiếp cận để có thể cung cấp tín dụng đạt hiệu quả cao nhất đối với khu công nghiệp. Câu 3: Xử lý tình huống Một khách hàng truyền thống là tổ chức kinh tế đang hoạt động thường xuyên, liên tục, sử dụng nhiều dịch vụ (tín dụng, bảo lãnh, thanh toán xuất nhập khẩu, tiền gửi....) tại ngân hàng bạn. Do có một ngân hàng khác chào khách hàng này với lãi suất tín dụng thấp hơn của ngân hàng bạn nên khách hàng này đề nghị ngân hàng bạn giảm lãi suất cho vay. Là người cán bộ phụ được phân công phụ trách trực tiếp khách hàng này. Bạn sẽ tham mưu cho lãnh đạo ngân hàng mình giải quyết vấn đề này như thế nào? B. BÀI TẬP Bài 1: Công ty TNHH X hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch đang có dự kiến đầu tư mở rộng kinh doanh bằng việc đầu tư mua thêm 02 chiếc xe TOYOTA 04 chỗ mới 100%, giá
  6. mua 01 xe là 21.500 USD và 01 chiếc xe Huyndai 29 chỗ mới 100%, giá mua là 45.000 USD. Công ty có gửi hồ sơ vay vốn đến Ngân hàng để xin vay 60% tổng giá trị của Phương án đầu tư trên trong thời gian là 03 năm. Là cán bộ tín dụng trực tiếp nhận và thẩm định hồ sơ vay vốn, bạn hãy đưa ra quyết định có cho vay hay không? Các biện pháp bảo đảm tiền vay là gỉ? Biết rằng: ● Công ty hiện có đội xe gồm 10 chiếc: 04 chiếc 04 chỗ, 03 chiếc 07 chỗ, 02 chiếc 29 chỗ và 01 chiếc 45 chỗ ● Theo báo cáo của công ty về tình hình hoạt động của đội xe thì trung bình hàng tháng: + Đối với xe 04 chỗ: mỗi ngày chạy trung bình 300 km; một tháng xe chạy trung bình là 24 ngày; giá 1km là 3.000 đồng + Đối với xe 29 chỗ: mỗi ngày chạy trung bình 250 km; một tháng xe chạy trung bình là 24 ngày; giá 1km là 3.500 đồng ● Vòng đời dự án là 05 năm ● Chi phí quản lý là 5% doanh thu ● Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng là 2% doanh thu ● Chi phí khác là 1% doanh thu ● Lương lái xe là 1.800.000 đồng/tháng ● Định mức nhiên liệu: + Xăng đối với xe 04 chỗ là 7lít/100km; giá xăng là 8.000 đồng/lít + Dầu diezen đối với xe 29 chỗ là 13 lít/100km; giá dầu diezen là 4.600 đồng/lít ● Công ty cam kết dùng 100% khấu hao và 50% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của 03 xe trên để ưu tiên trả nợ ngân hàng ● Lệ phí trước bạ xe ôtô là 5% ● Lãi suất Ngân hàng hiện đang áp dụng là 0.9%/tháng ● Tỷ lệ phí bảo hiểm vật chất thân vỏ xe là 1.35% Trụ sở chính của Công ty hiện nay chính là nhà riêng của giám đốc Công ty (hiện nay mang tên chủ sở hữu là chính giám đốc Công ty) được mang góp vốn vào công ty với trị giá trên sổ sách là 1.000 triệu đồng Bài 2: Công ty X hiện đang chuyên sản xuất mỳ ăn liền. Công ty có sản lượng theo thiết kế là 5 triệu gói một năm. Chi phí của doanh nghiệp như sau: 1. Tiền thuê nhà xưởng: 10 triệu đồng/tháng 2. Khấu hao tài sản cố định: 200 triệu đồng/năm
  7. 3. Chi phí cố định khác: 80 triệu đồng/năm 4. Chi phí nguyên vật liệu: 600 đồng/sản phẩm 5. Chi phí tiền lương: 300 đồng/sản phẩm 6. Chi phí biến đổi khác: 50 đồng/sản phẩm 7. Lãi vay: 100 triệu đồng/ sản phẩm Hiện nay giá bán 1 gói mỳ ăn liền cùng chất lượng, chủng loại mẫu mã trên thị trường là 1.000 đồng/gói. Hãy cho biết: Công ty có nên tiếp tục sản xuất loại mỳ ăn liền trên không? Biết rằng cơ sở vật chất công ty đầu tư để sản xuất mỳ ăn liền không thể chuyển ngay sản phương án sản xuất loại sản phẩm nào khác trong năm nay được và cũng không thể có giải pháp giao, bán, khoán và cho thuê doanh nghiệp ngay được. Bài 3: Công ty xây lắp X trong năm 2005 có nhu cầu vay vốn lưu động để tiến hành thi công các công trình mà công ty đã ký được hợp đồng vào cuối trong năm 2004 (biết rằng các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn có khả năng thanh toán bảo đảm) Tổng giá trị hợp đồng thi công đã ký với chủ đầu tư là 40 tỷ đồng Thời gian thi công trong 02 năm 2005-2006 Giá trị công trình công ty sẽ thi công trong năm 2005 dự tính là 25 tỷ đồng Doanh thu năm 2005 dự tính là 20 tỷ đồng Là CBTD phụ trách Công ty này bạn cho biết mức cho vay vốn lưu động thường xuyên trong năm 2005 là bao nhiêu biết rằng: ● KHCB tài sản cố định năm ước tính 2 tỷ đồng ● Các hợp đồng được ứng trước 15% ● Thuế VAT được xác định là 10% ● Lãi định mức 1.5 tỷ đồng ● Vòng quay vốn lưu động 1.5 vòng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2