intTypePromotion=3

Giáo án môn Toán lớp 1 - Phép cộng trong phạm vi 5

Chia sẻ: Đàm Thị Hoài | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

0
21
lượt xem
0
download

Giáo án môn Toán lớp 1 - Phép cộng trong phạm vi 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án môn Toán lớp 1 - Phép cộng trong phạm vi 5: Luyện tập chung là tài liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên trong quá trình tiến hành biên soạn giáo án môn Toán lớp 1.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 1 - Phép cộng trong phạm vi 5

  1. MÔN: TOÁN                                               BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG          I. Mục tiêu                  Sau khi học xong bài này, học sinh được củng cố về: 1. Kiến thức ­ Tiếp tục củng cố, khắc sâu hiểu biết ban đầu về phép cộng. ­ Một số cộng với 0 hay 0 cộng với một số đều cho kết quả là chính số đó. ­ Bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5 theo cột dọc và hàng ngang. ­ Hình thành phép tính thích hợp theo tranh. 2. Kỹ năng ­ Thực hiện các phép tính cộng các số trong phạm vi 5 theo cột dọc và hàng ngang  nhanh và chính xác. ­ Giải được các bài toán có trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 5. ­ Trình bày sạch, đẹp và khoa học. 3. Thái độ ­ Giáo dục ý thức học tập cho học sinh, giúp học sinh tích cực, chủ động trong tiết  học. ­ Giáo dục HS cẩn thận khi làm bài. ­ Giáo dục niềm yêu thích học môn Toán. II. Dự kiến phương pháp giảng dạy và đồ dùng dạy và học 1. Phương pháp dạy học: Giảng giải, hỏi – đáp, luyện tập – thực hành, quan sát,  trò chơi. 2. Đồ dùng dạy học: a) GV: SGK Toán 1, giáo án, bảng phụ, máy tính, thước dài, phấn màu, phiếu bài  tập,… b) HS: SGK Toán 1, bảng con, bút lông, khăn lau bảng… III.Tiến trình lên lớp Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định tổ chức (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) ­ Gọi HS nhắc lại tên bài học tiết trước. ­ Bài: Luyện tập ­ Lớp làm vào bảng con:  ­ Làm bài: 1 + 2 + 0 =                       2 + 1 + 1 =  1 + 2 + 0 = 3               2 + 1 + 1 = 4  ­ Gọi HS nhận xét ­ Nhận xét. ­ Nhận xét và tuyên dương ­ Lắng nghe 3. Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu bài ­ ghi  ­ Nối tiếp đọc tên bài.
  2. bảng (1 phút) Hoạt động 2: Ôn các phép cộng trong  phạm vi 5 (15 phút) Bài 1: SGK/53 Tính ­ Nêu: Tính. ­ Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài toán. ­ Thực hiện phép tính theo hàng dọc. ­ Cho HS nhận xét về cách đặt tính. ­ Lắng nghe. ­ Hướng dẫn HS đặt tính và thực hiện  phép cộng. 2                                          +             3                                             5              ­ Làm bài. ­ Gọi 2 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm                         vào bảng con, mỗi tổ 1 phép tính. ­ Nhận xét. ­ Quan sát và giúp đỡ HS gặp khó khăn. ­ Lắng nghe. ­ Gọi HS nhận xét. ­ Nêu: Tính ­ Nhận xét, chốt ý. ­ Làm bài. Bài 2: SGK/53) Tính     2 + 1 + 2 =      3 + 1 + 1 =  5 ­ Gọi HS nêu yêu cầu của bài.     2 + 0 + 2 =  4 Hướng dẫn HS làm phép tính đầu,  những phép tính sau HS lên bảng làm.  ­ Nhận xét.      ­  Lắng nghe. ­  Gọi HS nhận xét. ­ Quan sát, nhận xét, sửa sai cho HS. Hoạt động 3: Củng cố hình thành  ­ Nêu: Nhìn tranh viết phép tính thích  phép tính thích hợp theo tranh (8 phút) hợp. Bài 4: SGK/53 Viết phép tính thích  ­ Quan sát tranh. TL: hợp + Có 2 con ngựa. ­ Gọi HS nêu yêu cầu của bài. + Thêm 1 con ngựa. a)  ­  Có 2 con ngựa, thêm 1 con ngựa. Hỏi  ­ Yêu cầu HS quan sát tranh. H: có tất cả bao nhiêu con ngựa? + Có mấy con ngựa? + Phép tính cộng. + Có thêm mấy con ngựa? + Vì thêm vào/đi tới phải làm phép tính  ­ Gọi HS nêu bài toán. cộng. + Muốn biết có tất cả mấy con ngựa ta  + 1 con ngỗng.
  3. làm phép tính gì? + 4 con ngỗng đang đi tới. + Vì sao con biết làm phép tính cộng ? ­ Có 1 con ngỗng, có thêm 4 con nữa  b,  đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con  ­ Yêu cầu HS quan sát tranh. H:  ngỗng?  + Có mấy con ngỗng?  + Phép tính cộng. + Có mấy con ngỗng đang đi tới?  ­ Gọi HS nêu bài toán. + thêm vào/ đi tới thì làm phép tính cộng. ­ Làm bài:    a) 2 + 1 = 3                 b) 1 + 4 = 5 + Muốn biết có tất cả mấy con ngỗng ta  ­ Nộp bài. làm phép tính gì?  ­ Nhận xét. + Vì sao con biết làm phép tính cộng? ­ Lắng nghe. ­ Gọi 1 HS lên bảng lớp làm câu a. câu b  cho HS làm vào PBT. ­ Thu 5 bài nhanh nhất, chấm, nhận xét. ­ Nêu: Điền dấu >, , 
  4.                                                                                                                             BMT, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Chuyên môn duyệt                                                     Người soạn ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................        Vũ Thị Hà                                                         Đàm Thị Hoài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản