Giáo trình điện tử thông tin_Chương 2

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
312
lượt xem
153
download

Giáo trình điện tử thông tin_Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyển mạch kênh thực hiện việc cung cấp kênh dẫn cho user theo yêu cầu dưới sự điều khiển của các bộ xử lý hoặc máy tính. Tín hiệu đi qua kênh dẫn thông thường là tín hiệu PCM được ghép kênh với tốc độ cao nhằm tăng khả năng của hệ thống. Việc ghép kênh được thực hiện trên cơ sở phân chia theo thời gian TDM (trược đay là FDM) nên mỗi kênh được chứa trong khe thời gian tương ứng. Nhiệm vụ chuyển mạch là chuyển đổi nội dung giữa các khe thời gian ngõ vào và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình điện tử thông tin_Chương 2

 1. NGUYÊN LÝ CHUYỂN MẠCH KÊNH (Principle of Circuit Switching) 1
 2. Nội dung ! Giới thiệu. ! Chuyển mạch thời gian T. ! Chuyển mạch không gian. ! Ghép các cấp chuyển mạch. Switching Engineering Page 2
 3. Giới thiệu ! Chuyển mạch kênh thực hiện việc cung cấp kênh dẫn cho user theo yêu cầu dưới sự điều khiển của các bộ xử lý hoặc máy tính. ! Tín hiệu đi qua kênh dẫn thông thường là tín hiệu PCM được ghép kênh với tốc độ cao nhằm tăng khả năng của hệ thống. ! Việc ghép kênh được thực hiện trên cơ sở phân chia theo thời gian TDM (trược đay là FDM) nên mỗi kênh được chứa trong khe thời gian tương ứng. ! Nhiệm vụ chuyển mạch là chuyển đổi nội dung giữa các khe thời gian ngõ vào và ngõ ra. Hình 2-1 Chuyển mạch T và chuyển mạch S Switching Engineering Page 3
 4. Chuyển mạch thời gian T ! Chuyển mạch thời gian là loại chuyển mạch phục vụ sự trao đổi nội dung giữa hai khe thời gian trên cùng một tuyến PCM. Hình 2-2 Chuyển mạch T Switching Engineering Page 4
 5. Phương pháp thực hiện 1 khung = R khe thời gian ! Thực hiện chuyển Ngõ vào t mạch T dùng bộ trễ: Ngõ ra TSi t ! Trên đường truyền dẫn của tín hiệu, đặt các Ngõ vào t đơn vị trễ có thời gian Ngõ ra TSj t trễ băng thời gian của một khe thời gian. ! Nhược điểm: Ngõ vào i j-i bộ trễ Ngõ ra i ! Hiệu quả kém. Ngõ vào j ! Giá thành cao. Ngõ ra j ! Khó thực hiện. R-(j-i) bộ trễ Hình 2-3 Thực hiện bằng các bộ trễ Switching Engineering Page 5
 6. Phương pháp thực hiện ! Thực hiện chuyển mạch T dùng bộ nhớ đêm: ! BM ghi các khe thời gian của tuyến PCM vào các ô nhớ tương ứng. CM điều khiển việc ghi (hoặc đọc) ô nhớ của BM. Bộ đếm khe thời gian là bộ đếm chu kỳ, với chu kỳ bằng số khe thời gian trên tuyến PCM. ! Dung lượng BM: ! CBM=b.R bits. Buffer Memory Write (BM) Read ! Dung lượng CM: ! CCM=R.log2R bits. ! Với b: số bit mã hoá, Control Memory Time Slot Counter R: số khe thời gian trong (CM) một khung. Hình 2-4 Chuyển mạch T dùng bộ nhớ đệm Switching Engineering Page 6
 7. Điều khiển tuần tự ! Điều khiển tuần tự điều khiển việc đọc (hoặc ghi) TSR TS1 1 vào các ô nhớ của bộ nhớ BM một cách liên tiếp. ! Sử dụng bộ đếm khe R thời gian với chu kỳ BM đếm R, bộ đếm này sẽ Time Slot Counter tuần tự tăng giá trị lên một sau thời gian của Hình 2-5 Điều khiển tuần tự một khe thời gian. Switching Engineering Page 7
 8. Điều khiển ngẫn nhiên ! Điều khiển ngẫu nhiên điều khiển việc đọc TSR TS1 1 (hoặc ghi) các ô nhớ cuả BM theo nhu cầu. ! Sử dụng bộ nhớ điều khiển CM, ô nhớ CM R chứa địa chỉ đọc (hoặc BM ghi) của ô nhớ của BM. Control Memory Hình 2-5 Điều khiển ngẫu nhiên Switching Engineering Page 8
 9. Các kiểu chuyển mạch T ! Chuyển mạch T ghi tuần tự, đọc ngẫu nhiên TSR TS1 1 TSR TS1 R BM Time Slot Counter Control Memory Hình 2-6 Chuyển mạch T ghi tuần tự, đọc ngẫu nhiên Switching Engineering Page 9
 10. Các kiểu chuyển mạch T ! Chuyển mạch T ghi ngẫu nhiên, đọc tuần tự TSR TS1 1 TSR TS1 R BM Control Memory Time Slot Counter Hình 2-7 Chuyển mạch T ghi ngẫu nhiên, đọc tuần tự Switching Engineering Page 10
 11. Đặc điểm chuyển mạch T ! Trễ (độ trễ nhỏ hơn thời gian 1 khung). ! Rẻ tiền. ! Dung lượng bị giới hạn bởi thời gian ghi đọc bộ nhớ. ! Chỉ thích hợp với tổng đài nhỏ. Switching Engineering Page 11
 12. Chuyển mạch không gian S ! Là loại chuyển mạch phục vụ sự trao đổi thông tin giữa hai tuyến PCM trong cùng khe thời gian. Cross point in out Hình 2-9 Chuyển mạch không gian S Switching Engineering Page 12
 13. Phương pháp thực hiện ! Ma trận nxm, điểm 1 2 3 … M thông được đặt ở giao 1 điểm ngõ vào và ngõ 2 ra. ! Mỗi CM có R ô nhớ (số 3 khe thời gian trong một … khung) mang địa chỉ điểm thông trên cột. N ! Dung lượng CM: ! CCM=R.log2(n+1). 1 1 1 1 ! Dùng thêm 1 địa chỉ biểu thị tất cả điểm thông trên cột đều R R R R CM1 CM2 CM3 CMM không nối. Hình 2-10 Ma trận chuyển mạch S Switching Engineering Page 13
 14. Điều khiển theo đầu ra ! Xác định 1 trong n ngõ vào nối với đầu ra tương ứng. 1 2 ! Sử dụng các bộ ghép kênh logic số, bộ ghép kênh này … … … hoạt động dưới sự điều khiển n … … … của các bộ nhớ CM. MUX MUX … MUX Dựa vào thông tin trong CM, … CMM ! các bộ MUX chọn ngõ vào CM1 CM2 tương ứng để ghép ở đầu ra. 1 ! Dung lượng tổng cộng của … 2 m các bộ nhớ: Hình 2-11 Điều khiển theo đầu ra ! CΣCM=m.R.log2(n+1). Switching Engineering Page 14
 15. Điều khiển theo đầu vào ! Xác định 1 trong n ngõ ra nối với đầu vào tương ứng. 1 ! Sử dụng các bộ tách kênh 2 logic số, bộ tách kênh này … … … hoạt động dưới sự điều n khiển của các bộ nhớ CM. ! Dựa vào thông tin trong CM, DMUX DMUX … DMUX các bộ DEMUX chọn ngõ ra … … … … CM1 CM2 CMN tưng ứng để tách từ đầu vào. 1 ! Dung lượng tổng cộng của … 2 m các bộ nhớ: Hình 2-12 Điều khiển theo đầu vào ! CΣCM=n.R.log2(n+1). Switching Engineering Page 15
 16. Đặc điểm ! Khả năng lớn (dung lượng lớn). ! Tin cậy. ! Chọn đường thuận tiện. ! Không sử dụng độc lập trong thực tế. Switching Engineering Page 16
 17. Ghép các cấp chuyển mạch ! Chuyển mạch TS. ! Chuyển mạch STS. ! Chuyển mạch TST. Switching Engineering Page 17
 18. Chuyển mạch TS PCM1 PCM2 PCMm PCM1 TS6 TS6 BM1 TS3 … CMT1 #6 PCM2 BM2 CMT2 … … … PCMn BMn #1 CMTn CMS1 6 CMS2 … CMSm Hình 2-13 Chuyển mạch ghép TS Switching Engineering Page 18
 19. Chuyển mạch STS 1i j r 1 i jr 1 i jr 1 i j r M D … D M … S S S S … … … … T … T Hình 2-14 Chuyển mạch STS Switching Engineering Page 19
 20. Chuyển mạch TST 1 ... M T ... Module 1 ... ... S ... S ... D T R Module S ... 1 ... Module N R Hình 2-15 Chuyển mạch TST Switching Engineering Page 20
Đồng bộ tài khoản