intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới tác động và ảnh hưởng đến khu vực Asean và hệ thống tài chính Việt Nam

Chia sẻ: Long Hoang Tran | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

381
lượt xem
133
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới tác động và ảnh hưởng đến khu vực asean và hệ thống tài chính việt nam', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới tác động và ảnh hưởng đến khu vực Asean và hệ thống tài chính Việt Nam

 1. ASEAN HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH VÀ SUY GIẢM KINH TẾ THẾ GIỚI TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHU VỰC ASEAN VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM Tiến sĩ Cao Sĩ Kiêm ASEAN ­ CSK 1
 2. KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH VÀ SUY GIẢM KINH TẾ THẾ GIỚI  Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra dẫn đến suy giảm kinh tế từ Mỹ lan rộng ra toàn cầu.  Bắt đầu từ tháng 8/2007 do một công ty thế chấp nhà (American Home Morgage) làm đơn phá sản.  Tiếp đó là sự sụp đổ tài chính lớn, gần 20 ngân hàng phá sản mỗi ngày, hàng nghìn đơn của người dân xin phá sản  Thị trường chứng khoán của Mỹ và thế giới bị tác động mạnh, đồng loạt giảm sút. ASEAN ­ CSK 2
 3. KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH VÀ SUY GIẢM KINH TẾ THẾ GIỚI Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ hoạt động ngân hàng tín dụng qua thị trường bất động sản có những nguồn gốc sâu xa và nguyên nhân trực tiếp. Theo phân tích của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước thì tập trung chủ yếu vào những nội dung cơ bản:  Nguồn gốc sâu xa trước hết bắt nguồn từ vấn đề về mô hình và hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa.  Tin vào lý thuyết tự do hoá tài chính thị trường tự điều tiết.  Dựa vào tiêu dùng cá nhân,  Thiếu sự kiểm soát quản lý và điều tiết của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính cộng với chính sách sai lầm trong từng thời kỳ không phù hợp.  Không đủ năng lực xử lý khủng hoảng qua các thể chế kinh tế tài chính quốc tế đã ra đời từ lâu. ASEAN ­ CSK 3
 4. KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH VÀ SUY GIẢM KINH TẾ THẾ GIỚI  Nguyên nhân trực tiếp nổ ra khủng hoảng tài chính là việc xoá nhoà ranh giới giữa Ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư và Công ty bảo hiểm,  Dễ dãi trong việc cho vay bất động sản, cho vay dưới tiêu chuẩn tín dụng  Phát triển nhanh nhiều trái phiếu cổ phiếu có nguồn gốc bất động sản tạo ra những rủi ro lớn cho thị trường cho Ngân hàng và dân chúng.  Khi lĩnh vực tài chính bị đỗ vỡ dẫn đến suy giảm kinh tế mạnh và toàn diện và lan ra nhanh chóng. ASEAN ­ CSK 4
 5. SỰ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHU VỰC ASEAN VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM  Tác động và ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế càng mạnh với những đặc điểm mới của thế giới khi nền kinh tế công nghiệp đã chuyển lên nền kinh tế trí thức,  Khi kinh tế toàn cầu đã phát triển mạnh mẽ và đan xen chằng chịt lẫn nhau. Khi vấn đề xã hội và môi trường diễn ra phức tạp và sâu sắc.  Nguồn gốc sâu sa và nguyên nhân trực tiếp khủng hoảng tài chính của chủ nghĩa tư bản lại nổ ra từ một nước có nền kinh tế mạnh nhất thế giới, có quan hệ rộng sâu và chặt chẽ đến các nền kinh tế.  Các khu vực và mỗi quốc gia đều bị tác động trong đó có khu vực ASEAN và Việt Nam, nhất là thương mại đầu tư và tài chính. ASEAN ­ CSK 5
 6. SỰ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHU VỰC ASEAN VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM Xét về hệ thống tài chính thì ảnh hưởng đó biểu hiện trên các mặt chủ yếu sau:  Thị trường tiền tệ tài chính yếu đi nhanh và co hẹp nhiều, chứng khoán giảm sút rộng, sâu và liên tục.  Hệ thống ngân hàng cho vay hạn chế, thu nợ khó, phá sản tăng, lạm phát tăng, lãi xuất tăng cao.  Dẫn đến chi phí tăng, giá thành tăng, tồn kho hàng hoá của doanh nghiệp càng nhiều, thợ mất việc làm tăng lên nhanh.  Khó khăn về tài chính dẫn đến suy giảm kinh tế, không ổn định về đời sống và xã hội.  Tuy tác động khác nhau đến với từng quốc gia và khu vực và phụ thuộc vào mức độ liên kết, vào thị trường và khả năng nội lực của nền kinh tế cũng như những chính sách đối phó và xử lý khi khủng hoảng xảy ra của mỗi nước Châu Á và khu vực ASEAN  Nhìn chung tác động có mức độ không như các khu vực phát triển có thể thoát ra nhanh hơn. ASEAN ­ CSK 6
 7. SỰ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHU VỰC ASEAN VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM Lĩnh vực tài chính tiền tệ của Việt Nam tác động biểu hiện trên các mặt:  Hệ thống ngân hàng tuy chưa gắn bó sâu và rộng với hệ thống ngân hàng tài chính thế giới biểu hiện qua đầu tư và liên doanh liên kết ra bên ngoài.  Những hoạt động ảnh hưởng ngay như doanh số giảm do doanh nghiệp không tiêu thụ được hàng hoá (xuất khẩu thấp, giá hạ; tiêu dùng trong nước không tăng do đời sống thu hẹp, xã hội giảm nhu cầu mua sắm);  Lãi xuất tăng vọt làm chi phí giá thành tăng, nợ quá hạn, nợ xấu dềnh lên.  Hệ thống tài chính ngân sách nguồn thu giảm rõ rệt qua lãi doanh nghiệp và thuế của dân và tổ chức kinh tế giảm. ASEAN ­ CSK 7
 8. SỰ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHU VỰC ASEAN VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM  Các chi phí cho hỗ trợ an sinh xã hội tăng.  Bội chi ngân sách vượt khỏi tầm kiểm soát và khả năng cân đối của nền tài chính thị trường chứng khoán giảm sút nghiêm trọng và gây rủi ro cho dân và cho hệ thống kinh doanh chứng khoán và nhà đầu tư kể cả trong và ngoài nước.  Thị trường Bất động sản đóng băng, thị trường lao động bất ổn, việc làm giảm một số lao động ở các khu công nghiệp phải về nông thôn và tìm việc làm mới.  Những tác động đó làm cho nhược điểm vốn có của nền kinh tế như chủ trương nhằm xuất khẩu hơn củng cố thị trường trong nước,  Sự quan tâm chưa hiệu quả đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nhất là về hạ tầng, về chế biến, về mạng lưới phân phối và bảo quản hàng hoá.  Vấn đề chất lượng của đội ngũ lao động rộng hơn là vấn đề cơ cấu và thế chế kinh tế…. ASEAN ­ CSK 8
 9. SỰ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHU VỰC ASEAN VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM  Đang nổi lên rất rõ những mặt mạnh, mặt yếu, những tiềm năng, những bất cập cần phát huy và tập trung xử lý hậu khủng hoảng.  Nhận thức được những vấn đề bức xúc đó các cấp lãnh đạo của đất nước đã có những chủ trương rất nhanh, toàn diện thể hiện qua nội dung và giải pháp chống suy giảm kinh tế qua gói kích cầu và kích thích kinh tế tiếp theo, tập chung nhiều vào lĩnh vực tài chính ngân hàng  Đã huy động được sức mạnh, sức sáng tạo, khả năng vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp của cả hệ thống chính trị và của dân.  Trong thời gian ngắn ta đã chặn được đà suy giảm kinh tế xuất hiện nhiều yếu tố phục hồi tạo nên lòng tin cho đối tác quốc tế và trong xã hội. ASEAN ­ CSK 9
 10. SỰ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHU VỰC ASEAN VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM Nhìn chung kết quả trong lĩnh vực tài chính tiền tệ cũng nằm trong kết quả chung của nền kinh tế là:  Chưa vững chắc nhất là trong điều kiện khi nền kinh tế phục hồi đi vào phát triển, những chính sách ưu đãi không còn.  Hiệu quả của giải pháp tình thế, mặt trái của nó bộc lộ.  Thế giới cũng như mỗi quốc gia có thay đổi lớn về cấu trúc nền kinh tế, thay đổi thể chế nhất là tăng cường giám sát quản lý vốn hệ thống tài chính ngân hàng.  Đòi hỏi hệ thống tài chính ngân hàng phải có thích nghi và hoạt động mới. ASEAN ­ CSK 10
 11. SỰ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHU VỰC ASEAN VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM Thay đổi đó sẽ được tập trung vào các lĩnh vực sau:  Nhanh chóng tạo môi trường pháp lý phù hợp đặc biệt là hệ thống luật lệ cơ chế (kể cả bổ sung và ban hành mới) như luật Ngân hàng nhà nước, luật các tổ chức tín dụng, luật ngân sách, luật chứng khoán, luật bảo hiểm…  Việc hoàn chỉnh và sửa đổi vừa giải quyết những vấn đề mắc mớ hạn chế của điều hành trong thời gian qua vừa phù hợp với thông lệ quốc tế. Nhất là những thay đổi mới sau cuộc khủng hoảng này.  Nhanh chóng sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ nhân sự có chuyên môn có đạo đức nghề nghiệp làm việc có hiệu quả trong lao động tác nghiệp trong quản trị kinh doanh đủ tầm để thực hiện dịch vụ công nghệ mới trong hoạt động tài chính - tiền tệ của đất nước sát với trình độ của khu vực và thế giới.  Có chiến lược có lộ trình hoạt động hướng mạnh vào khai thác thị trường nội địa phát huy tiềm năng thế mạnh của nông nghiệp, nông thôn. Hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa và kinh tế tư nhân. ASEAN ­ CSK 11
 12. KẾT LUẬN  Lĩnh vực tài chính – tiền tệ là những lĩnh vực đầy tiềm năng và là những nhân tố mới cùng với sự phát huy đầy đủ đúng nghĩa vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước.  Sẽ tạo được sự phát triển nhanh bền vững của nền kinh tế nước ta khi chúng ta thoát khỏi khủng hoảng, suy giảm.  Hệ thống tài chính Ngân hàng Việt Nam sẽ có bước tiến mới hội nhập tốt hơn với hệ thống tài chính tiền tệ khu vực các quốc gia ASEAN và thế giới. ASEAN ­ CSK 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2