Kỹ năng thuyết trình - Giao tiếp phi ngôn từ

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:62

0
527
lượt xem
278
download

Kỹ năng thuyết trình - Giao tiếp phi ngôn từ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo ra một bài thuyết trình là một nghệ thuật. Thậm chí hầu hết những người thành đạt đều phải trải qua sự sợ hãi trong quá trình thuyết trình. Họ không biết cách thực hiện một buổi thuyết trình một cách chuyên nghiệp như thế nào cả. Để tránh được sự sợ hãi này, họ cần phải có các kỹ năng thuyết trình. Bạn có thể có được các kỹ năng này thông qua các khoá đào tạo và trở thành những người thuyết trình thành công nhất....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng thuyết trình - Giao tiếp phi ngôn từ

 1. Kỹ năng thuyết trình GIAO TIẾP PHI NGÔN TỪ Tâm Việt Group http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 1
 2. Vấn đề: Kh«ng ph¶i nãi c¸i g ì, mà ng ười nghe c ảm nh ận nh ư th ế nào. http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 2
 3. Thuyết trình thành công Ng ười ng he Thay đ ổi thay đ ổi Cảm nh ận Nh ư th ế nào Ng ười nãi th ể hiện C¸i g ì http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 3
 4. Giao tiếp phi ngôn từ Khái niệm & đặc điểm Kỹ năng phi ngôn từ http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 4
 5. Khái niệm phi ngôn từ Hữu thanh Vô thanh Giọng nói (chất Điệu bộ, dáng vẻ, Phi giọng, âm lượng, trang phục, nét ngôn từ độ cao…), tiếng mặt, ánh mắt, di thở dài, kêu la chuyển, mùi… Ngôn từ Từ nói Từ viết http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 5
 6. Sức mạnh thông điệp Hình ảnh Ngôn từ hay phi ng ôn từ? 55% Ng«n từ Giọng nãi Giọng nói 38% Ngôn từ H× ảnh nh 7% http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 6
 7. LẠI ĐÂY! http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 7
 8. Hiệu quả thuyết trình Phi ngôn từ 93% Ngôn từ 7% http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 8
 9. SI Trí tu ệ Xã h ội PI Trí tu ệ th ực d ụng (S o c ial Inte llig e nc e ) (Prac tic al Inte llig e nc e ) IQ Chỉ số thông minh (Intelligence Quotient) EI Trí tu ệ xúc c ảm (Emo tio nal Inte llig e nc e ) http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 9
 10. Đặc tính  Luôn tồn tại  Có giá trị thông tin cao  Mang tính quan hệ  Khó hiểu  Chịu n nh hưởng của văn hoá http ://w w w .tam v ie t.e d u.v ả 10
 11. Sự khác biệt Ngôn từ Phi ngôn từ Đơn kênh Đa kênh Không liên tục Liên tục Kiểm soát được Khó kiểm soát Rõ ràng Khó hiểu http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 11
 12. Chức năng  Nhắc lại  Thay thế  Bổ trợ  Nhấn mạnh  Điều tiết http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 12
 13. Giao tiếp phi ngôn từ Khái niệm & đặc điểm Kỹ năng phi ngôn từ http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 13
 14. Các loại phi ngôn từ  Giọng nói  Tay  Dáng điệu, cử chỉ  Động chạm  Trang phục  Chuyển động  Mặt  Mùi ắt  Mw .tam v ie t.e d u.v n http ://w w  Khoảng cách 14
 15. Giọng nói Giới tính, tuổi tác, quê quán Trình độ học vấn Tâm trạng, quan hệ với thính giả http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 15
 16. Giọng nói Âm lượng Phát âm Độ cao Chất lượng http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 16
 17. Giọng nói Tốc độ Điểm dừng (Ông già) Nhấn mạnh (Ai bảo) Phân nhịp http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 17
 18. Ông già đi nhanh quá! back http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 18
 19. Ai bảo anh mua cam cho tôi? back http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 19
 20. Không nghĩ... b ằng miệng http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 20
Đồng bộ tài khoản