intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Môi trường bên ngoài: cơ hội, đe dọa, cạnh tranh trong ngành, và phân tích cạnh tranh

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

2.700
lượt xem
571
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: thảo luận tầm quan trọng của phân tích và hiểu biết môi trường bên ngoài công ty, môi trường tổng quát, môi trường ngành,các hoạt động của quá trình phân tích môi trường bên ngoài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môi trường bên ngoài: cơ hội, đe dọa, cạnh tranh trong ngành, và phân tích cạnh tranh

 1. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược CENTER FOR EXCELLENCE IN MANAGEMENT DEVELOPMENT 196 Trần Quang Khải, Q1. TP.HCM Tel: (08) 848-3107 – Fax: (08) 848-3252 Email: cemd@ueh.edu.vn To ! Web page: www.cemd.ueh.edu.vn.vn ge t h e r, We S h in e Môi trường Bên Ngoài: Cơ hội, ðe dọa, Cạnh tranh trong Ngành, và Phân tích Cạnh tranh Nguyễn Hữu Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn Mục tiêu Kết thúc nghiên cứu chương này, bạn sẽ có khả năng ñể: 1. Thảo luận tầm quan trọng của phân tích và hiểu biết môi trường bên ngoài của công ty 2. ðịnh nghĩa và mô tả môi trường tổng quát và môi trường ngành 3. Thảo luận về bốn họat ñộng của quá trình phân tích môi trường bên ngoài 4. Chỉ ra và mô tả những thành tố của môi trường tổng quát 5. Nhận dạng năm áp lực cạnh tranh và giải thích cách thức chúng xác ñịnh những tiềm năng lọi nhuận của một ngành 6. ðịnh nghĩa các nhóm chiến lược và mô tả những ảnh hưởng của chúng tới công ty 7. Mô tả những ñiều mà công ty cần biết về các nhà cạnh tranh của nó và những phương pháp khác nhau ñược sử dụng ñể thu thập thông tin về các nhà cạnh tranh Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 1
 2. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Môi trường Bên Ngoài Kinh tế Vă n số hó Môi trường Ngành a n Dâ Xã h ội áp ph t uậ Môi trường T o ,L àn Cạnh tranh t rị cầ ính u Ch Công nghệ Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Môi trường Tổng quát Các phương diện trong một xã hội rộng lớn mà các phương diện này ảnh hưởng tới một ngành hay các công ty trong ngành ñó: Dân số Kinh tế Chính trị, luật pháp Văn hóa xã hội Công nghệ Toàn cầu Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 2
 3. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Môi trường Ngành Tập hợp các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp ñến một công ty và các hành ñộng cạnh tranh của nó, cũng như các phản ứng cạnh tranh Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Phân tích Các nhà Cạnh tranh Thu thập và diễn dịch thông tin về tất cả các công ty mà công ty ñang cạnh tranh với chúng Hiểu biết môi trường của các nhà cạnh tranh của công ty góp phần làm sáng tỏ hơn những hiểu biết có ñược từ nghiên cứu môi trường tổng quát và môi trường ngành Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 3
 4. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Phân tích Môi trường Bên Ngoài Môi trường tổng quát Môi trường ngành Môi trường các nhà cạnh tranh Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Các Yếu tố của Phân tích Môi trường Bên Ngoài Rà soát Theo dõi Giám sát Dự báo ðánh giá Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 4
 5. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Các Cơ hội và ðe dọa Cơ hội ðe dọa Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Môi trường Tổng quát: Các Yếu tố Dân số Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 5
 6. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Môi trường Tổng quát: Các Yếu tố Dân số Kinh tế Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Môi trường Tổng quát: Các Yếu tố Dân số Kinh tế Chính trị, luật pháp Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 6
 7. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Môi trường Tổng quát: Các Yếu tố Dân số Kinh tế Chính trị, luật pháp Văn hóa xã hội Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Môi trường Tổng quát: Các Yếu tố Dân số Kinh tế Chính trị, luật pháp Văn hóa xã hội Công nghệ Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 7
 8. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Môi trường Tổng quát: Các Yếu tố Dân số Kinh tế Chính trị, luật pháp Văn hóa xã hội Công nghệ Toàn cầu Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Phân tích Môi trường Ngành ðịnh nghĩa về Ngành Một tập hợp các công ty sản xuất và kinh doanh những sản phẩm mà có thể thay thế cho nhau Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 8
 9. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Mô hình Năm Áp lực Cạnh tranh ðe dọa của Sản phẩm thay thế Sức mạnh Cường ñộ Sức mạnh ðàm phán của Cạnh tranh ðàm phán của Nhà Cung cấp Người mua Trong Ngành ðe dọa của Xâm nhập Mới Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e ðe dọa của Xâm nhập Mới: Các Rào cản Xâm nhập Lợi thế kinh tế theo qui mô Sự khác biệt hóa sản phẩm Những ñòi hỏi, yêu cầu về tài chính Chi phí chuyển ñổi Tiếp cận ñến những kênh phân phối Bất lợi về chi phí ñộc lập với qui mô Chính sách của chính phủ Sự trả ñũa có thể thấy ñược Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 9
 10. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Các Rào cản Xâm nhập Lợi thế kinh tế theo qui mô Các nhân tố (lợi thế và bất lợi) liên quan tới việc xâm nhập với qui mô nhỏ và lớn Sự khác biệt hóa sản phẩm Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Các Rào cản Xâm nhập Những ñòi hỏi, yêu cầu về tài chính Chi phí chuyển ñổi Tiếp cận ñến những kênh phân phối Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 10
 11. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Các Rào cản Xâm nhập Bất lợi về chi phí ñộc lập với qui mô Chính sách của chính phủ Sự trả ñũa có thể thấy ñược Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Sức mạnh ðàm phán của Nhà Cung cấp Quyền lực của nhà cung cấp tăng lên khi: Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 11
 12. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Sức mạnh ðàm phán của Người mua Quyền lực của người mua tăng lên khi: Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e ðe dọa của Các Sản phẩm Thay thế ðe dọa của những sản phẩm thay thế tăng lên khi: Những sản phẩm khác biệt hóa trong ngành là có giá trị cao ñối với khách hàng làm giảm ñe dọa này Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 12
 13. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Cường ñộ Cạnh tranh giữa Các Công ty trong Ngành Cạnh tranh trong ngành tăng lên khi: Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Diễn dịch Phân tích Ngành Rào cản xâm nhập thấp Những nhà cung cấp và người mua có quyền lực mạnh Ngành ðe dọa mạnh từ những Không Hấp dẫn sản phẩm thay thế Cạnh tranh khốc liệt Tim năng li nhun thp giữa các nhà cạnh tranh Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 13
 14. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Diễn dịch Phân tích Ngành Rào cản xâm nhập cao Những nhà cung cấp và người mua có quyền lực yếu Ngành Ít ñe dọa từ những sản phẩm thay thế Hấp dẫn Cạnh tranh ở mức trung bình giữa các nhà Tim năng li nhun cao cạnh tranh Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nhóm Chiến lược Một tập hợp các công ty chú trọng vào những khía cạnh chiến lược giống nhau và sử dụng những chiến lược tương tự Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 14
 15. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Nhóm Chiến lược Các khía cạnh chiến lược Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Phân tích Các nhà Cạnh tranh Thông tin về các nhà cạnh tranh Thu thập một cách hợp pháp và có ñạo ñức những thông tin và dữ liệu cần thiết ñể cung cấp sự sáng tỏ về: Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 15
 16. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Phân tích Nhà Cạnh tranh Các Mụ Mục tiêu Tương lai Chiế Chiến lượ lược Hiệ Hiện tạ tại Phả Phản ứng Các Giả ñịnh Giả ñị Các Khả Khả năng Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Phân tích Nhà Cạnh tranh Các Mụ Mục tiêu Tương lai Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 16
 17. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Phân tích Nhà Cạnh tranh Các Mụ Mục tiêu Tương lai Chiế Chiến lượ lược Hiệ Hiện tạ tại Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Phân tích Nhà Cạnh tranh Các Mụ Mục tiêu Tương lai Chiế Chiến lượ lược Hiệ Hiện tạ tại Các Giả ñịnh Giả ñị Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 17
 18. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Phân tích Nhà Cạnh tranh Các Mụ Mục tiêu Tương lai Chiế Chiến lượ lược Hiệ Hiện tạ tại Các Giả ñịnh Giả ñị Các Khả Khả năng Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Phân tích Nhà Cạnh tranh Các Mụ Mục tiêu Tương lai Phả Phản ứng Chiế Chiến lượ lược Hiệ Hiện tạ tại Các Giả ñịnh Giả ñị Các Khả Khả năng Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 18
 19. Chng 2: Môi trng Bên ngoài Quản trị Chiến lược Những Bổ sung Những Bổ sung Mạng những công ty bán những sản phẩm hoặc dịch vụ có tính bổ sung hoặc tương thích với sản phẩm và dịch vụ của công ty. Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Những Quan tâm về ðạo ñức Những hành vi ñạo ñức và hợp pháp: Những hành vi phi ñạo ñức và bất hợp pháp: Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2