Quản lý chất lượng toàn diện

Chia sẻ: Nguyen Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
529
lượt xem
315
download

Quản lý chất lượng toàn diện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học: Quản lý Chất lượng Mục đích của chương củ chương Quản lý chất lượng Sau khi hoàn thành xong bài học này, học viên có hoà thà bà họ nà họ có thể thể Thảo luận những khái niệm cơ bản và một số ứng Thả luậ nhữ khá niệ cơ và số ứng dụng của TQM được áp dụng tại Nhật Bản dụng củ đượ dụ tạ Nhậ Bả 8 Bài Bài Quản lý chất lượng Quản lý chấ lượng toàn diện (TQM) – toàn diệ Phương thức Nhật Bản Phương thứ Nhậ Bả 8–2 Quá trình phát triển của TQC Quá trì phá triể củ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý chất lượng toàn diện

  1. Môn học: Quản lý Chất lượng Mục đích của chương củ chương Quản lý chất lượng Sau khi hoàn thành xong bài học này, học viên có thể thể hoà thà bà họ nà họ có Thảo luận những khái niệm cơ bản và một số ứng Thả luậ nhữ khá niệ cơ và số ứng Bài Bài dụng của TQM được áp dụng tại Nhật Bản dụng củ đượ dụ tạ Nhậ Bả Quản lý chất lượng Quản lý chấ lượng 8 toàn diện (TQM) – toàn diệ Phương thức Nhật Bản Phương thứ Nhậ Bả 8–2 Quá trình phát triển của TQC Quá trì phá triể củ Quản lý bằng thực tế Quả bằ thự tế tại Nhật bản Nhậ bả • Ishikawa liệt kê 6 đặc điểm tiêu biểu cho quá liệ biể quá • Chú trọng vào việc sử dụng dữ liệu Chú trọ và việ sử dữ liệ trình phát triển TQC tại Nhật Bản: trì phá triể tạ Nhậ Bả • Vận hành vòng tròn PDCA dựa trên thực tiễn chứ hà dự thự tiễ chứ Kiểm soát chất lượng toàn diện (Total Quality Control - Kiể soá chấ lư toà diệ không dựa vào kinh nghiệm và trực giác dự và nghiệ và trự giá TQC) trong toàn công ty với sự tham gia của tất cả nhân toà vớ sự củ tấ cả viên. • Tạo điều kiện để mọi người quan tâm đều tiếp cận kiệ ngư tâm tiế cậ Chú trọng vào đào tạo và huấn luyện Chú trọ và tạ và huấ luyệ được dữ liệu thực tế. đượ dữ liệ thự tế Các hoạt động vòng tròn kiểm soát chất lượng (QC- hoạ kiể soá chấ lư (QC- circle) Thẩm định TQC Thẩ Ứng dụng các phương pháp thống kê dụ cá phương phá thố TQC được khuyến khích trên toàn quốc đượ khuyế khí toà quố 8–3 8–4 Chất lượng đầu tiên Chấ lư Quản lý công đoạn trước (upstream process) Quả công đo trư • Tìm kiếm cải tiến với mục tiêu cải tiến là cách thức kiế cả tiế vớ mụ cả tiế là thứ Khuyến khích nhân viên trở lại công đoạn trước trong Khuyế khí trở công trư đảm bảo nhất để tăng cường năng lực cạnh tranh bả nhấ tă cư nă lự cạ dây chuyền sản xuất để tìm kiếm nguyên nhân của vấn chuyề sả xuấ kiế củ vấ đ ề. chung của công ty. củ công Những người giải quyết vấn đề cần hỏi “tại sao” 5 lần để Nhữ ngư giả quyế vấ hỏ sao” lầ • Quan tâm đến chất lượng, lợi nhuận sẽ tự đến. đế chấ lư lợ nhuậ sẽ đế tìm ra nguyên nhân. • Thứ duy nhất một DN có thể mang lại cho khách Thứ nhấ mộ có thể lạ khá TQC cần được mở rộng tới cả bên bán hàng, nhà cung cầ đượ mở tớ cả bá hà nhà hàng là chất lượng. Những chỉ số khác liên quan là chấ lư Nhữ chỉ khá liên cấp, các nhà thầu phụ để cải tiến chất lượng của hàng cá nhà thầ phụ để tiế chấ lư củ hà đến quản lý nội bộ. quả nộ bộ hóa và vật tư. và tư 8–5 8–6 Biên soạn: TS. Lê Hiếu Học - Đại học Bách Khoa Hà Nội 1
  2. Môn học: Quản lý Chất lượng Định hướng khách hàng (market-in) hư khá hà (market- Công đoạn tiếp theo chính là khách hàng đo tiế chí là khá hà Sự nhìn nhận này dẫn đến cam kết chính thức: không nhì nhậ nà dẫ kế chí thứ Tất cả các hoạt động liên quan đến TQC đều được thực cả hoạ đượ thự bao giờ chuyển sản phẩm lỗi sang công đoạn tiếp theo. giờ chuyể sả phẩ lỗ công tiế theo. hiện với phương châm luôn quan tâm đến nhu cầu của hiệ vớ phương luôn đế cầ củ khách hàng khá hà Khái niệm đảm bảo chất lượng dựa vào giả thuyết rằng: Khá niệ bả chấ lư dự và giả thuyế rằ Thiết lập hệ thống thiết kế, phát triển, sản xuất và phục Thiế lậ hệ thố thiế kế phá triể sả xuấ và phụ đảm bảo chất lượng cho từng khách hàng sẽ đảm bảo bả chấ lư từ khá hà sẽ đả bả vụ với mục tiêu cuối cùng là thỏa mãn khách hàng. mụ cuố cù là thỏ khá hà chất lượng cho thành phẩm cuối cùng. chấ lư thà phẩ cuố cù Xác định khách hàng là ưu tiên hàng đầu của cấp lãnh khá hà là ưu hà củ cấ lãnh đạo. 8–7 8–8 Quản lý đa chức năng Quả đa chứ nă Huấn luyện Huấ luyệ (Cross-functional management) (Cross- • TQC bắt đầu với hoạt động huấn luyện và kết thúc bắ vớ hoạ huấ luyệ và thú • Các vấn đề như: hài lòng của khách hàng, kiểm vấ như hà củ khá hà kiể cũng bằng huấn luyện bằ huấ luyệ soát chi phí kiểm soát giao hàng, và phát triển sản soá phí kiể soá hà và phá triể sả Giới thiệu về TQC tại Nhật Bản được bắt đầu với tất cả Giớ thiệ về tạ Nhậ Bả đượ bắ vớ tấ cả phẩm kêu gọi những nỗ lực của tất cả các bộ phận phẩ gọ nhữ nỗ củ tấ cả bộ phậ các nỗ lực đào tạo người quản lý và nhân viên. nỗ tạ ngư quả và chức năng, xóa bỏ đi rào cản giữa các phòng ban chứ nă xó bỏ đi rà cả giữ cá Các nội dung đào tạo tiếp theo là xây dựng chất lượng nộ tạ tiế là dự chấ lư trong toàn bộ tổ chức. toà bộ chứ trong nhân viên • Những vấn đề này thường được gọi là: chức năng Nhữ vấ thư đượ gọ là chứ nă chất lượng (Q), chức năng chi phí (C), và chức chấ lư chứ nă phí và chứ năng kế hoạch (lịch trình): số lượng-giao hàng (S) kế hoạ (lị trì số lư ng- hà 8–9 8–10 Quản lý đa chức năng Quả đa chứ nă Theo đuổi Vòng tròn PDCA (Cross-functional management) (Cross- • Các mục đích đa chức năng nên do cấp lãnh đạo mụ chứ nă cấ lãnh hoặc ban đa chức năng quyết định trước khi xác hoặ chứ nă quyế trư xá • Các tiêu chuẩn mới được thiết lập để thử thách, chuẩ mớ đượ thiế lậ thử thá định mục đích của các bộ phận. mụ củ cá bộ phậ điểu chỉnh, và thay thế bởi các tiêu chuẩn mới chỉ và thế cá chuẩ mớ hơn, tốt hơn. tố hơ • Tuyên truyền mục tiêu đa chức năng giúp các nhà truyề mụ tiêu chứ nă giú cá nhà quản lý duy trì sự cân bằng đúng mực trong công quả trì bằ mự • Chỉ sau khi một tiêu chuẩn được thiết lâp và ổn Chỉ mộ chuẩ đượ thiế và việc của họ, với mục tiêu QCS cuối cùng trong tâm việ củ họ vớ mụ cuố cù định, bước sử dụng vòng tròn PDCA tiếp theo mới bư sử tiế mớ trí. trí nên được thực hiện để tăng tiêu chuẩn. đượ thự hiệ tă chuẩ • Xóa bỏ rào cản giữa các bộ phận, cải thiện giao bỏ cả giữ cá bộ phậ cả thiệ • SDCA được dùng để ổn ịnh và tiêu chuẩn hóa môi đượ dù và chuẩ hó môi tiếp truyền thông giữa các bộ phận tiế truyề giữ cá bộ phậ trường làm việc, và PDCA được dùng để cải tiến. trư là việ và đượ dù tiế • Xử lý và phản hồi thông tin giữa các cấp khác nhau và phả hồ giữ cá cấ khá trong tổ chức hiệu năng và hiệu quả hơn. tổ chứ hiệ nă và hiệ quả hơ 8–11 8–12 Biên soạn: TS. Lê Hiếu Học - Đại học Bách Khoa Hà Nội 2
  3. Môn học: Quản lý Chất lượng Theo đuổi vòng tròn PDCA Sử dụng câu chuyện QC để thuyết phục chuyệ thuyế phụ Cấp độ Các tổ chức thực hiện TQC khám phá rằng những gợi tổ chứ thự hiệ khá phá nhữ gợ A P A S C D ý và giải pháp của họ có tính thuyết phục vì họ dựa và giả phá củ họ thuyế phụ vì A S C D vào việc phân tích chính xác dữ liệu, chứ không phải việ tí chí xá dữ liệ chứ phả A S A P C D C D linh cảm. cả C D Câu chuyện QC là những thực tiễn áp dụng “7 bước chuyệ nhữ thự tiễ dụ cải tiến chất lượng” tiế chấ lư ng” Thời gian Các câu chuyện QC cũng là những công cụ hiệu quả chuyệ là nhữ cụ hiệ quả để cải thiện giao tiếp giữa cấp trên và cấp dưới trong thiệ tiế giữ cấ và dư Điều chỉnh Ban hành tổ chức. chứ tiêu chuẩn A S tiêu chuẩn Xem xét kết C D Thực hiện tiêu quả công chuẩn hóa việc công việc 8–13 8–14 Tiêu chuẩn chuẩ Vòng tròn chất lượng (Quality Circles) chấ lư • Triết lý cơ bản của các hoạt động vòng tròn Triế cơ củ cá hoạ Tiêu chuẩn cần phải gắn với mọi người chuẩ cầ phả gắ vớ mọ ngư chất lượng là: chấ lư là Công việc của người quản lý là theo dõi mọi người việ củ ngư quả là mọ ngư Thử thách năng lực của nhân viên và tìm ra tiềm Thử thá nă lự củ và tiề làm việc theo các tiêu chuẩn đã thiết lập. Đây là kỷ việ cá chuẩ thiế lậ Đây là năng vô tận của họ tậ củ họ luật luậ Tạo ra môi trường làm việc vui vẻ làm cho cuộc sống môi trư là việ vẻ cuộ số Tiêu chuẩn hóa 1 điểm: khi một thành viên của công chuẩ hó đi mộ thà củ có ý nghĩa và con người được tôn trọng nghĩ và ngư đượ trọ ty có phần lớn công việc không được tiêu chuẩn hóa, có phầ lớ việ không đượ chuẩ hó Đóng góp vào quá trình cải tiến và phát triển hiến gó và quá trì cả tiế và phá triể hiế thì ít nhất một trong số các hoạt động của anh ta nhấ mộ số hoạ củ pháp của tổ chức. phá củ tổ chứ phải được tiêu chuẩn hóa. phả đượ chuẩ hó 8–15 8–16 Quản lý hàng ngày Quả hà ngà Quản lý hàng ngày Quả hà ngà • Quản lý hàng ngày được duy trì, do vậy TQM sẽ Quả hà ngà đượ trì vậ sẽ Các hoạt động duy trì tình trạng ổn định về cơ bản hoạ trì trạ về cơ không bị tách biệt khỏi các hoạt động hàng bị biệ khỏ cá hoạ hà luôn gắn liền với tiêu chuẩn. liề vớ chuẩ ngày. ngà Khi hiện tượng bất thường xảy ra ảnh hưởng đến sự hiệ tư bấ thư xả hư sự ổn định và liên tục, cần phải xác định các nguyên và tụ cầ phả xá cá • Hầu hết các công việc bao hồm các hoạt động hế cá việ hồ cá hoạ nhân và thực hiện các hoạt động để cải tiến hoặc và thự hiệ cá hoạ tiế hoặ diễn ra liên tục trôi chảy. Duy trì sự ổn định diễ tụ chả trì ngăn ngừa chúng tái xuất hiện. ngă ngừ chú tá xuấ hiệ bằng việc thực hiện kỹ lưỡng những công việc việ thự hiệ kỹ lư nhữ việ này vô cùng quan trọng, đặc biệt với các DN cù trọ biệ vớ cá sản xuất, kinh doanh. xuấ 8–17 8–18 Biên soạn: TS. Lê Hiếu Học - Đại học Bách Khoa Hà Nội 3
  4. Môn học: Quản lý Chất lượng Quản lý hàng ngày Quả hà ngà Quản lý chính sách Quả chí sá • Yếu tố thành công của hoạt động quản lý hàng tố thà củ hoạ quả hà • Quản lý chính sách trước hết nhắm vào việc đạt Quả chí sá trư hế nhắ và việ ngày bao gồm: ngà gồ được các mục tiêu bằng cách phá vỡ tình trạng ổn đượ cá mụ bằ cá phá trạ Xác định những điểm, những thứ cần kiểm soát. nhữ nhữ thứ kiể soá định. Quản lý chính sách không chỉ triển khai các Quả chí sá chỉ triể cá Thiết lập mức độ kiểm soát Thiế lậ mứ kiể soá mục tiêu, mà cả các tiêu chí. mà chí Tiêu chuẩn hóa quá trình (làm rõ và văn bản hóa các chuẩ hó quá trì (là và vă bả hó cá quy trình công việc, biểu đồ quản lý hệ thống) trì việ biể quả hệ thố • Triển khai các tiêu chí, quản lý chính sách làm rõ Triể cá chí quả chí sá là Phát hiện và thực thi hành động đối với những hiện Phá hiệ và thự hà vớ nhữ hiệ các công đoạn liên quan đến việc đạt mục tiêu, công liên việ mụ tượng bất thường bấ thư xem xét tình hình thực hiện mỗi năm, và kết hợp xé tì hì thự hiệ mỗ nă và hợ Thực hiện các hoạt động giải quyết vấn đề Thự hiệ cá hoạ giả quyế vấ các thông tin thu thập được vào hoạt động của thậ đượ và hoạ củ năm tiếp theo. tiế 8–19 8–20 Quản lý chính sách Quả chí sá Quản lý chính sách Quả chí sá • Để thiết lập các kế hoạch trung và dài hạn, thiế lậ cá kế hoạ và hạ • Quản lý chính sách chứng tỏ một cách mạnh mẽ Quả chí sá chứ tỏ cá mạ mẽ quan trọng là phải hiểu được các nguồn lực trọ là phả hiể đượ cá nguồ lự khái niệm quản lý định hướng quá trình trong khá niệ quả đị hư quá trì quản lý hiện có, thay đổi trong dự báo về môi quả hiệ có dự về môi TQM trường kinh doanh; và phải áp dụng các chiến trư và phả dụ cá chiế lượng quản lý để thích ứng với thay đổi. quả để thí vớ • Để thúc đẩy quản lý chính sách, cần phải xoay thú quả chí sá cầ phả • Để xây dựng các chính sách kinh doanh ngắn dự cá chí sá ngắ vòng tròn PDCA trong các chính sách của cấp cá chí sá củ cấ hạn (hàng năm), cần phải dựa vào các kế hoạch (hà nă cầ phả dự và cá kế hoạ lãnh đạo qua việc xây dựng chính sách, phát đạ việ dự chí sá phá tring và dài hạn, thực hiện phân tích thiếu sót và hạ thự hiệ tí thiế só triển, triển khai chính sách và đánh giá kết quả triể triể chí sá và đá giá quả trong kết quả của kỳ trước, làm rõ những kế quả kỳ trư là nhữ thực hiện, và thực hiện đánh giá kết quả hướng thự hiệ và thự hiệ giá quả hư nguyên nhân của thiếu sót, và đưa ra các hành củ thiế só và đưa cá hà tới năm sau. nă động cần thực hiện. cầ thự hiệ 8–21 8–22 Quản lý chính sách Quả chí sá Quản lý chính sách Quả chí sá Quản lý cấp cao Chính sách Tiêu chí • Khi kế hoạch hàng năm của cấp lãnh đạo được kế hoạ hà nă củ cấ lãnh đượ (Kết quả) (Phương tiện) xác định, những bản kế hoạch này cần được nhữ bả kế hoạ nà cầ đượ triển khai xuyên suốt đến những cấp quản lý triể suố nhữ cấ quả Quản lý bộ phận Chính sách Tiêu chí (Kết quả) (Phương tiện) thấp hơn. thấ hơ Quản lý trung gian Chính sách Tiêu chí • Do các nguồn lực là hạn chế, về căn bản, ưu cá nguồ lự là chế về că bả (Kết quả) (Phương tiện) tiên được phân bổ tại từng cấp, do đó một danh đượ bổ từ cấ Quản lý cơ sở Chính sách Tiêu chí sách rõ ràng các tiêu chí và kế hoạch hành rà cá chí hoạ hà (Kết quả) (Phương tiện) động được triển khai tại các cấp quản lý thấp đượ triể tạ cá cấ quả thấ hơn. Triển khai chính sách 8–23 8–24 Biên soạn: TS. Lê Hiếu Học - Đại học Bách Khoa Hà Nội 4
  5. Môn học: Quản lý Chất lượng Thẩm định quản lý (Chẩn đoán) Thẩ quả (Chẩ Thẩm định Quản lý (Chẩn đoán) Thẩ Quả (Chẩ • Thẩm định được thực hiện Thẩ đượ thự hiệ • Chủ tịch công ty giới thiệu các hoạt động TQC Chủ giớ thiệ cá hoạ Để kiểm tra các chính sách triển khai đến các cấp kiể cá chí sá triể cá cấ sẽ thực hiện thẩm định 1 hoặc 2 lần/năm tại tất thự hiệ thẩ hoặ lầ n/n tạ tấ quản lý khác nhau có được thực hiện đúng đắn. quả khá có đượ thự hiệ cả các chi nhánh lớn của công ty. Chủ tịch chỉ nhá lớ củ Chủ chỉ Để xác định cái gì sai, chứ không phải ai sai. Thẩm cá gì chứ phả Thẩ ra những sai lệch và chỉ đưa ra những hướng nhữ lệ và chỉ đưa nhữ hư định giúp nhân viên nhận ra những thiếu sót của giú nhậ nhữ thiế só củ dẫn cho hành động. Các bộ phận sau đó phải hà Cá bộ phậ phả mình. nghiên cứu các nguyên nhân và chuẩn bị các tài cứ cá và chuẩ bị tà liệu súc tích mô tả các hành động ưu tiên thực liệ sú tí tả hà thự hiện. hiệ 8–25 8–26 Kết luận luậ • Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã thành công vì Nhiề nghiệ Nhậ Bả thà vì họ có các hoạt động quản lý tốt. Thành công hoạ quả tố Thà này không liên quan nhiều đến yếu tố văn hóa. nhiề yế tố vă hó Vì vậy, những thực tiễn này có thể - và chắc nhữ thự tiễ nà có thể chắ chắn sẽ - được ứng dụng thành công ở bất cứ chắ sẽ đượ dụ thà cứ nơi nào khác. nà khá • Những gì chúng ta cần là nhận ra và chấp Nhữ gì chú cầ là nhậ và chấ thuận rằng thuậ rằ “sẽ không có tiến bộ nếu chúng ta vẫn giữ có tiế bộ chú vẫ giữ mãi một cách làm theo thời gian”. mộ cá là thờ gian” 8–27 Biên soạn: TS. Lê Hiếu Học - Đại học Bách Khoa Hà Nội 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản