Quản lý vận hành - Chương 1

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:72

0
55
lượt xem
16
download

Quản lý vận hành - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sản xuất là tạo ra hàng hoá và dịch vụ Quản lý vận hành là tập hợp các hoạt động tạo ra giá trị được biểu hiện dưới dạng hàng hoá và dịch vụ bằng cách chuyển hoá các đầu vào thành các đầu ra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý vận hành - Chương 1

 1. Quản lý Vận hành Vận hành và năng suất Chương 1 Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-1 Management, 7e
 2. Những điểm chính ♦ QUẢN LÝ VẬN HÀNH LÀ GÌ? ♦ TỔ CHỨC SẢN XUẤT HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ ♦ TẠI SAO CẦN NGHIÊN CỨU OM? ♦ CÁC NHÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH LÀM GÌ ♦ Cách tổ chức cuốn sách này ♦ CÁC CÔNG VIỆC CỦA OM Ở ĐÂU trong công ty? Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-2 Management, 7e
 3. Những điểm chính – Tiếp theo ♦ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA QUẢN LÝ VẬN HÀNH ♦ VẬN HÀNH TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ ♦ Những khác nhau giữa hàng hoá và dịch vụ ♦ Sự tăng trưởng của dịch vụ ♦ Tiền lương trong dịch vụ (Service Pay) ♦ NHỮNG XU HƯỚNG MỚI TRONG QUẢN LÝ VẬN HÀNH Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-3 Management, 7e
 4. Những điểm chính – Tiếp theo ♦ THÁCH THỨC CỦA NĂNG SUẤT ♦ Đo lường năng suất ♦ Các biến năng suất ♦ Năng suất và lĩnh vực dịch vụ ♦ THÁCH THỨC CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-4 Management, 7e
 5. Các mục tiêu học tập Khi học xong chương này bạn sẽ có thể: Nhận biết được hoặc định nghĩa: ♦ Sản xuất và năng suất ♦ Quản lý vận hành (OM) ♦ Các nhà quản lý vận hành phải làm gì ♦ Dịch vụ Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-5 Management, 7e
 6. Các mục tiêu học tập - Tiếp theo Khi học xong chương này bạn sẽ có thể: Mô tả hoặc giải thích: ♦ Lịch sử vắn tắt về quản lý vận hành ♦ Những cơ hội nghề nghiệp trong quản lý vận hành ♦ Tương lai của môn học ♦ Đo lường năng suất Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-6 Management, 7e
 7. Quản lý vận hành là gì? ♦Sản xuất là tạo ra hàng hoá và dịch vụ ♦Quản lý vận hành là tập hợp các hoạt động tạo ra giá trị được biểu hiện dưới dạng hàng hoá và dịch vụ bằng cách chuyển hoá các đầu vào thành các đầu ra Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-7 Management, 7e
 8. Tổ chức sản xuất hàng hoá và dịch vụ ♦ Các chức năng chủ yếu: ♦ Tiếp thị – tạo ra nhu cầu ♦ Vận hành – tạo ra sản phẩm ♦ Tài chính/kế toán – theo dõi việc thực hiện của tổ chức, thanh toán các hoá đơn, thu tiền Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-8 Management, 7e
 9. ♦CÁC CÔNG TY THƯỜNG ĐƯỢC TỔ CHỨC NHƯ THẾ NÀO? Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-9 Management, 7e
 10. Các chức năng của tổ chức ♦ Tiếp thị ♦ Kiếm khách hàng ♦ Vận hành ♦ Tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ ♦ Tài chính/Kế toán ♦ Kiếm vốn ♦ Theo dõi tiền © 1995 Corel Corp. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-10 Management, 7e
 11. Các biểu đồ tổ chức mẫu Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-11 Management, 7e
 12. Các chức năng – Ngân hàng Ngân hàng thương mại © 1984-1994 T/Maker Co. Tiếp thị Tài chính/ Vận hành Kế toán Điều độ Thanh toán Xử lý An ninh người thủ quỹ séc các giao dịch Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-12 Management, 7e
 13. Các chức năng – Hãng hàng không Hãng hàng không © 1984-1994 T/Maker Co. Tiếp thị Vận hành Tài chính/ Kế toán Vận hành các Bộ phận hỗ Bảo dưỡng Cung cấp chuyến bay trợ ở mặt đất phương tiện thực phẩm Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-13 Management, 7e
 14. Các chức năng – Hãng sản xuất Hãng sản xuất Tiếp thị Vận hành Tài chính/ Kế toán Kiểm soát Kiểm tra Sản xuất Mua hàng sản xuất chất lượng Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-14 Management, 7e
 15. Biểu đồ tổ chức Ngân hàng thương mại Vận hành Tài chính Tiếp thị Điều độ thủ quỹ Đầu tư Các khoản cho vay Thanh toán séc Chứng khoán Thương mại Xử lý các giao dịch Bất động Công nghiệp Thiết kế/bố trí sản Tài chính phương tiện Kế toán Cá nhân Vận hành hầm két Có thế chấp Bảo dưỡng An ninh Kiểm toán Bộ phận tín thác Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-15 Management, 7e
 16. Biểu đồ tổ chức Hãng hàng không Vận hành Tài chính & Tiếp thị Thiết bị hỗ trợ ở mặt đất Kế toán Quản lý việc chuyên Bảo dưỡng Kế toán chở Vận hành ở mặt đất Các khoản phải trả Đặt chỗ trước Các khoản phải thu Kế hoạïch làm việc tiện o dưỡng phương Bả Cung cấp thực phẩm Sổ cái chung Bảng giá (định giá) Tài chính Doanh số Vận hành các chuyến bay Điều độ phi hành đoàn Kiểm soát tiền mặt Quảng cáo Sử dụng máy bay Tỷ giá hối đoái quốc tế lạNhững phương tiện liên c Gửi hàng Khoa học quản lý Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-16 Management, 7e
 17. Biểu đồ tổ chức Nhà máy (Chế tạo) Vận hành Tài chính & Kế Tiếp thị Phương tiện vật chất: Xúc tiến Xây dựng:bảo dưỡng toán bán hàng Kiểm soát sản xuất & tồn kho Giải ngân/tín dụng Quảng cáo Điều độ: kiểm soát vật liệu Các khoản phải thu Doanh số Các khoản phải trả Nghiên cứu Quản trị dây chuyền cung ứng Sổ cái chung thị trường Chế tạo Quản lý vốn Gia công, sản xuất, lắp ráp Thiết kế Thị trường tiền tệ Phát triển và thiết kế sản phẩm Ngoại hối Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm chi tiết Nhu cầu vốn Kỹ thuật công nghiệp Phát hành cổ phiếu Sử dụng có hiệu quả máy móc, mặt bằng, và Phát hành và thu hồi nhân sự trái phiếu Phân tích quá trình Phát triển và lắp đặt công cụ và thiết bị sản xuất Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-17 Management, 7e
 18. Tại sao cần nghiên cứu OM? Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-18 Management, 7e
 19. Tại sao cần nghiên cứu OM ♦ OM là một trong ba chức năng chủ yếu (tiếp thị, tài chính, và vận hành) của bất kỳ tổ chức nào. ♦ Chúng ta muốn (và cần) biết hàng hoá và dịch vụ được làm ra như thế nào. ♦ Chúng ta muốn biết được các nhà quản lý vận hành làm gì. ♦ OM là một bộ phận rất quan trọng của một tổ chức. Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-19 Management, 7e
 20. Những tuỳ chọn làm tăng phần đóng góp Tuỳ chọn Tuỳ chọn Tuỳ chọn tiếp thị tài chính & OM kế toán Chi phí Chi phí Hiện nay Doanh thu: tài chính: sản xuất: +50% -50% -20% Doanh thu 100.000$ 150.000$ 100.000$ 100.000$ Giá vốn hàng bán -80.000 -120.000 -80.000 -64.000 Lãi gộp 20.000 30.000 20.000 36.000 Chi phí tài chính - 6.000 -6.000 -3.000 -6.000 Lãi ròng 14.000 24.000 17.000 30.000 Thuế @ 25% - 3.500 -6.000 -4.250 -7.500 Phần đóng góp 10.500 18.000 12.750 22.500 Transparency Masters to accompany Heizer/Render – © 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458 Principles of Operations Management, 5e, and Operations 1-20 Management, 7e

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản