intTypePromotion=1

SKKN: Một số biện pháp dạy học theo hướng tích cực và giáo dục kĩ năng phát triển trong giờ Thể dục

Chia sẻ: Lê Thị Diễm Hương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
699
lượt xem
280
download

SKKN: Một số biện pháp dạy học theo hướng tích cực và giáo dục kĩ năng phát triển trong giờ Thể dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến “Một số biện pháp dạy học theo hướng tích cực và giáo dục kĩ năng phát triển trong giờ Thể dục” là giải pháp khơi dậy tính tích cực, độc lập sáng tạo của người học luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm của giáo viên vì nó ảnh hưởng rất lớn đến kết quả dạy và học. Để khơi dậy tính tích cực của mỗi học sinh, mỗi bộ môn đều có thế mạnh riêng và phù hợp với đặc trưng của bộ môn đó. Đối với môn Thể dục thực hiện dạy lồng ghép theo hướng tích cực đã đem lại hiệu quả cao về chất lượng giảng dạy. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp dạy học theo hướng tích cực và giáo dục kĩ năng phát triển trong giờ Thể dục

 1. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC VÀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG PHÁT TRIỂN TRONG GIỜ THỂ DỤC
 2. A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Thể dục thể thao ra đời cùng với xã hội loài người và tồn tại mãi mãi về sau với ý nghĩa là một trong những điều kiện tất yếu của nền sản xuất xã hội và nhu cầu cuộc sống bản thân con người .Trong lĩnh vực về phương pháp đào tạo con người Các Mác có nói: “ Giáo dục trong tương lai sẽ thống nhất trong lao động sản xuất với giảng dạy và thể dục, sự thống nhất đó không chỉ là phương pháp nâng cao lao động sản xuất xã hội mà còn là phương pháp độc nhất để đào tạo những con người phát triển toàn diện “.Vì vậy thể dục thể thao có vị trí đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống con người. Con người không có thể dục thể thao mau già cỗi, đặc biệt là không có biện pháp hữu hiệu để giải toả những nỗi nhọc nhằn, sự mệt mỗi sau những lúc lao động mệt nhọc. Ngày 27/3 /1946 chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh dân có cường thì nước mới thịnh và Người đã ra lời kêu gọi tập luyện thể dục thể thao để phát triển con người một cách toàn diện đáp ứng được yêu cầu của xã hội .Người nói: “Mỗi một người dân khoẻ mạnh thì làm cho cả nước khoẻ mạnh , mỗi một người dân yếu ớt thì làm cho cả nước yếu ớt và bản thân tôi ngày nào cũng tập luyện thể dục thể thao” Giáo dục thể chất nói chung và môn học thể dục trong nhà trường nói riêng, thể chất giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục toàn diện . Thể dục là một biện pháp tích cực , tác động nhiều đến sức khoẻ học sinh , nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức vận động cơ bản , làm cơ sở cho học sinh và rèn luyện thân thể bồi dưỡng đạo đức tác phong con người mới . Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Điều 41 có ghi: "Quy định chế độ Giáo dục thể chất bắt buộc trong trường học". Điều này xuất phát từ ý nghĩa to lớn của Giáo dục thể chất trong nhà trường..Phân môn thể dục cùng với các phân môn khác trong nhà trường, có nhiệm vụ quan trọng trong hình thành ở người học những nhân cách sống của con người lao động mới, trong thời đại mới, mà mục tiêu giáo dục của Đảng ta là đào tạo con người: Tự chủ - năng động - sáng tạo, có năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra, tự do được việc làm, lập nghiệp và thăng tiến trong cuộc sống. Qua đó góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Không những thế, Giáo dục thể chất cho thế hệ thanh niên là một mặt của nền giáo dục tiến bộ, là nhu cầu tất yếu khách quan của sự tồn tại và phát triển của một xã hội văn minh nói chung và của công cuộc xây dựng XHCN, bảo vệ Tổ quốc nói riêng.
 3. Phân môn thể dục còn mang lại cho thế hệ trẻ cuộc sống vui tươi, lành mạnh và tác động mạnh mẽ đến các mặt giáo dục như: Giáo dục đạo đức, giáo dục trí tuệ, lao động thẩm mĩ nhằm góp phần đào tạo thế hệ thanh niên Việt Nam thành những người "phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức". Thể dục thể thao càng quan trọng hơn đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là đối với học sinh, đây là một trong những nội dung quan trọng của nhà trường nhằm đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII. Mục tiêu của giáo dục thể chất là phát triển toàn diện các tố chất thể lực, hình thể, nâng cao sức khoẻ phát triển các thành tích thể dục thể thao đång thời góp hai mặt về hữu cơ nhau, hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh. Giáo viên là chủ thể của hoạt động dạy nhưng cũng lại là chủ thể của hoạt động học tập với hai chức năng tiếp thu và tự chỉ đạo tự tổ chức - Hoạt động dạy học có thể đạt hiệu quả nếu học sinh tiến hành các hoạt động học tập một cách tích cực, chủ động tự giác với một động cơ sâu sắc. Bằng hoạt động học tập, mỗi học sinh tự hình thành nhân cách của mình không ai có thể làm thay đổi được. Thực tế hiện nay giờ học thể dục trong nhà trường học sinh tiểu học còn xem nhẹ, cho đây là một môn phụ, các em ít quan tâm sự đầu tư của môn học này chưa nhiều, việc rèn luyện còn mang tích chất phong trào. Hơn nữa đây là bộ môn khá phức tạp, các em vừa phải học lý thuyết lẫn thực hành. Trong quá trình thực hành sẽ tác động trực tiếp đến thể chất của các em nhất là các em nữ dễ bị mau mệt. - Từ những vấn đề trên làm giảm tác dụng của giáo viên thể dục thể chất trong nhà trường. Vì vậy vấn đề khơi dậy tích cực của học sinh trong giờ học thể dục ở trường tiểu học là một việc làm cấp bách và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả một giờ học thể dục nội khoá nói riêng và giáo dục thể chất cho học sinh tiểu học nói chung. Mục tiêu và nhiệm vụ phải tiếp cận nhanh chống, việc đổi mới phương pháp học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong quá trình học tập chuẩn bị lớp người lao động có một có một hệ thống có giá trị phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kì mới đó là “ Những con người và thế hệ thiết tha g¾n bó với tư tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường, xây dựng bảo vệ tổ quốc, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giữ gìn và phát huy các giá
 4. trị văn hoá của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức công nghệ hiện đại, có tính tổ chức và kỷ luật, có sức khoẻ là những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “ Hồng” vừa “ Chuyên” như lời dặn của Bác Hồ. Đối với học sinh Tiểu học, các em còn nhỏ, hệ xương chưa phát triển đầy đủ, tổ chức sụn chiếm tỷ lệ cao, cột sống yếu. Hệ hô hấp ở độ tuổi này có đường hô hấp còn hẹp, hệ tuần hoàn hoạt động còn kém (do tim còn nhỏ). Sự tập trung chú ý chưa bền vững, dễ phân tán, tính hưng phấn cao, trí tưởng tượng phát triển hơn song còn nghèo nàn, tản mạn, ít có tổ chức, tư duy logic chưa cao. Do đó làm thế nào để dạy phân môn thể dục trong trường Tiểu học thực sự thu hút được học sinh tập trung chú ý, tích cực tập luyện và tập luyện có hiệu quả, phù hợp với các em là một vấn đề đòi hỏi cần phải có sự đầu tư, nghiên cứu. Từ thực tế giảng dạy và xuất phát từ mục tiêu trên, đáp ứng được yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy học để tìm ra những biện pháp tối ưu nhất góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.Xuất phát từ vấn đề trên, tôi quyết định chọn và nghiên cứu đề tài: "Một số biện pháp dạy học theo hướng tích cực và giáo dục kĩ năng phát triển trong giờ Thể dục”. 2. Đối tượng nghiên cứu: -Một số biện pháp để khơi dậy tính tích cực của học sinh và giáo dục thể chất trong một giờ học thể dục . 3. Khách thể, phạm vị nghiên cứu: a . Khách thể: -Học sinh c¸c khèi líp ( Tõ líp 1 ®Õn líp 5) trường Tiểu học Khai Th¸i. -Thêi gian nghiªn cøu tõ th¸ng 9 n¨m 2011 ®Õn th¸ng 5 n¨m 2012. b .Phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu một số biện pháp khơi dậy tính tích cực học tập và giáo dục thể chất ở trường Tiểu học Khai Th¸i. 4. Phương pháp nghiên cứu: a. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: - Nhằm mục đích thu thập những tri thức lý luận có liên quan đối với vấn đề nghiên cứu và làm cơ sở phân tích những kết quả thu được. b. Phương pháp quan sát:
 5. - Quan sát các buổi tập thể dục và bài tập rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản của học sinh với sự tổ chức hướng dẫn của giáo viên. - Quan sát tinh thần, thái độ, kết quả tập luyện khi chia nhóm, tổ tập luyện. c. Phương pháp thực nghiệm: - Tiến hành dạy thực nghiệm theo hướng khơi dậy tính tích cực, tính giáo dục cho học sinh trường Tiểu học Khai Th¸i. d. Phương pháp luyện tập: - Sử dụng một số biện pháp nhằm hỗ trợ cho việc luyện tập kỷ thuật động tác. - Tăng hiệu quả các bài tập. - Mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm th­êng m¾c ph¶i trong luyÖn tËp. - Mét sè biÖn ph¸p ®Ó gi¸o dôc häc sinh. B. PHẦN NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI I. Phương pháp hay nhóm phương pháp, tích cực hoạt động hay chủ động: - Thuật ngữ “ Phương pháp” được dùng ở những mức độ khác nhau, từ rất khái quát đến rất cụ thể VD: Phương pháp biện chứng Phương pháp thực nghiệm Phương pháp thí nghiệm - Trong dạy học cũng tương tự Phương pháp học Phương pháp trực quan Phương pháp quan sát Phương pháp luyện tập... - Phương pháp tích cực nói tới một nhóm phương pháp giáo dục dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của người học. Người ta dùng thuật ngữ rút gọn như vậy để tiết kiệm trong ngôn ngữ giao tiếp. Từ active (Anh) actif (pháp) có các nghĩa tương đương trong tiếng việt là tích cực chủ động, hoạt động. Do đó active me thod đã được dịch sang tiếng Việt theo những cách khác nhau: Phương pháp tính tích cực hoá hoạt động học tập, phương pháp hoạt động hoá người học, phương pháp học tập chủ động...Tích cực trong “Phương pháp tích cực” được dùng với nghĩa là chủ động, hoạt động trái nghĩa với thụ động, không hoạt động chứ không dùng theo nghĩa trái với tích cực.
 6. - Tích cực biểu hiện trong hoạt động nhưng đó là những hoạt động chủ động,chủ động của thể thao, vì vậy phương pháp dạy học tích cực thực chất là cách dạy hướng tới việc học tập chủ động chống lại thói quen học tập thụ động. - Dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh là dạy học dựa trên sức lực và trí tuệ của học sinh, để mỗi học sinh tự tìm tòi nghiên cứu, thực hành, tìm ra kiến thức và hình thành kỹ năng nhận thức kỹ năng thực hành. Trong quá trình dạy học theo hướng này, học sinh được hoàn toàn chủ động trong quá trình tìm tòi, phát hiện và giải quyết nhiệm vụ nhận thức dưới sự tổ chức hướng dẫn của giáo viên chớ không phải trong tình trạng giáo viên dẫn dắt tới đâu thì giải quyết đến đó. Dạy học theo hướng này cần phải dựa trên cơ sở học sinh được tự giác, tự do, tự khám phá theo sự tổ chức theo hướng dẫn của giáo viên, từ đó xây dựng phương pháp thích hợp cho mỗi học sinh theo hướng tích cực. Theo hướng này việc tổ chức dạy học cho học sinh chính là thực hiện một hệ thống các phương pháp tác động liên tục của giáo viên nhằm khiêu gợi tư duy học sinh theo quy trình. Dạy học theo hướng này không chỉ giáo cục học sinh tư duy tích cực mà chủ yếu là tư duy độc lập, chuẩn bị cho tư duy sáng tạo, luyện tập, học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm, trao đổi hợp tác với bạn với thầy. 1. Dạy học thông qua hoạt động tổ chức hoạt động của học sinh: - Phương pháp tích cực dựa trên cơ sở tâm lý học cho rằng nhân cách trẻ được hình thành qua các hành động có ý thức.Trí thông minh của trẻ phát triển nhờ sự “ Đối thoại” giữa chủ thể hoạt động với đối tượng với môi trường. Mối quan hệ giữa học và làm đã được nhiều tác giả nói đến “Suy nghĩ tức là hành động”(J.Piagiê) “ Cách tốt nhất để hiểu là” (Kant) “Học để hành; học và hành phải đi đôi. Học mà không hành thì vô ích; hành mà mà không học thì hành không trôi chảy” (Hồ Chí Minh). - Trong phương pháp tích cực, người học - chủ thể và hoạt động học- được cuốn hút vào những hoạt động học tập do giáo viên tổ chức chỉ đạo, thông qua đó được tự lực khám phá những cái nhìn chưa biết chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã sắp đặt sẵn. Những hoạt động của học sinh có thể kể ra theo cách suy nghĩ của mình, từ đó vừa nắm được kiến thưc, kỹ năng đó, không nhất thiết rập theo những khuôn mẫu có sẵn, được bộc lộ và phát huy tìm năng
 7. sáng tạo. - Theo cách này thì không chỉ giảng đơn mà cung cấp tri thức mà còn hướng dẫn hành động là một yêu cầu đặt ra không phải đối với từng cá nhân mà cả ở cấp độ cộng đồng. Chương trình giảng dạy phải giúp cho từng cá nhân người học biết hành động và tích cực tham gia các chương trình hành động. 2. Dạy học chú trọng rÌn luyện phương pháp tự học: - Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không phải là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. Nếu rèn luyện cho người học kỹ năng, phương pháp, thói quen tự học, biết linh hoạt ứng dụng những điều kiện đã học vào những tình huống mới, biết tự lực phát hiện và giải quyết những vấn đề đặt ra thì sẽ tạo cho học sinh lòng ham học, khơi dạy tiềm năng vốn có trong mỗi con người. Ngày nay người ta nhấn mạnh hoạt động học trong quá trình dạy học, cố gắng tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động, quan tâm phát triển tự học ngay trong tiểu học có thầy hướng dẫn chứ không phải chỉ thị học ở nhà. 3. Tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác: Phương pháp tích cực đòi hỏi sự cố gắng trí tuệ và nghị lực cao của mỗi học sinh trong quá trình tự lực giành lấy kiến thức mới trong học tập, không phải mỗi trí thức, kỹ năng. Thái độ đều được hình thành bằng con đường hoạt động thuần cá nhân. Lớp học là môi trường giao tiếp thầy-trò, trò-thầy, tạo nên mỗi quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường đi tới chân lý. Trong phương pháp hợp tác nói lên mối quan hệ giao tiếp trò-trò. Trong giáo dục công việc hợp tác được tổ chức ở cấp nhóm, tổ, lớp hoặc trường. Sử dụng phổ biến nhất là hoạt động xã hội. Hiệu quả học tập sẽ tăng lên nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa cá nhân để hoàn thành công việc. Trong hoạt động theo nhóm, tính cách năng lực của mỗi cá nhân được bộc lộ, được tổ chức kỉ luật, tinh thÇn tương trợ ý thức cộng đồng.
 8. Trong học tập hợp tác, mục tiêu hoạt động là chung của toàn nhóm nhưng mỗi cá nhân được phân công một nhiệm vụ cụ thể, phối hợp với nhau để cùng đạt mục tiêu chung. 4. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò. - Trong học tập đánh giá học sinh không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động học của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng mà còn điều chỉnh hoạt động dạy của thầy. - Trước đây quan niệm đánh giá còn phiến diện , giáo viên giữ độc quyền đánh giá , trong dạy học theo hướng phát huy vai trò tích cực chủ động của người học giáo viên phải hướng dẫn học sinh tự đánh giá tự điều chỉnh cách học. - Tóm lại phương pháp tích cực người được giáo dục trở thành người tự giáo dục, là nhân vật tự nguyện, chủ động tự giác, có ý thức về sự giáo dục bản thân mình, từ dạy học thông báo, giải thích, minh hoạ sang dạy học theo phương pháp tích cực, giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức hoạt động, độc lập hoặc theo nhóm nhỏ, để học sinh tự lực chiếm lĩnh các kiến thức mới, hình thành các kĩ năng, thái độ mới yêu cầu cần của chương trình. Trên lớp, học sinh hoạt động là chính, nhưng trước đó, khi soạn bài, giáo viên phải đầu tư nhiều công sức và thời gian mới có thể thực hiện bài trên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi nổi của học sinh. - Thực hiện phương pháp tích cực, vai trò của giáo viên không bị hạ thấp mà trái lại có yêu cầu cao hơn nhiều, giáo viên phải có trình độ chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề, có đầu óc sáng tạo và nhạy cảm mới có thể tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập của học sinh mà nhiều khi diễn biến ngoài tầm dự kiến của giáo viên. Ch­¬ng 2: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP MÔN THỂ DỤC THỂ THAO VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG tiÓu häc khai th¸i. - Sức khoẻ và trí tuệ là hai thứ quý nhất và là tài sản vô giá của mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi quốc gia, môn thể dục trong nhà trường cùng một số môn học và hoạt động khác làm nhiệm vụ giáo dục rèn luyện thế hệ trẻ có nếp
 9. sống lành mạnh,có sức khoẻ để học tập hiện tại và xây dựng bảo vệ Tổ quốc sau này ,đảng và nhà nước ta đặt lên hàng đầu. -Trong đó giáo dục môn thể dục ở trường tiểu học nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức,kĩ năng cơ bản sơ giản cần thiết nhất nhằm rèn luyện tư thế cơ bản đúng,làm giàu vốn kĩ năng vận động góp phần giữ gìn và nâng cao sức khoẻ phát triển các tố chất thể dục,giúp các em sinh hoạt, học tập có hiệu quả,giúp các em làm quen với một số nề nếp , nội quy học tập, góp phần rèn luyện cho học sinh nếp sống lành mạnh , vui tươi,tác phong nhanh nhẹn , kĩ luật và một số phẩm chất đạo đức khác. Bước đầu biết vận dụng những kĩ năng được học vào trong hoạt động ở trường và ở gia đình .thực hiện được những điều đó là góp phần giữ gìn và nâng cáo sức khoẻ làm cho cuộc sống thường ngày của các em trong học tập,sing hoạt có hiệu quả hơn .Do vậydạy tốt môn học thể dục chính là một hình thức giáo dục toàn diện ,góp phần nâng cao chất lượng học tập các môn học và hoạt đông giáo dục ở trường tiểu học nói chung - Lứa tuổi học sinh tiểu học bắt đầu tư 6-7 tuổi đến 11-12 tuổi ở giai đoạn này các em được trang bị một hệ thống kiến thức cơ bản và những kĩ năng phổ thông đồng thời được giáo dục kĩ năng sống, hoàn thiện nhân cách con người .Quá trình học tập ở trường tiểu học các em phải trải qua những thời kì phát triển quan trọng về tâm-sinh lý xã hội. Công tác giáo dục, thể chất học đường có ý nghĩa quan trọng đặc biệt ở trong giai đoạn phát triển này thể hiện các mặt sau: + Xây dựng cơ sở cho sự phát triển thể chất toàn diện, hoàn thiện hình thức và tư thế của con người, củng cố sức khoẻ và hình thành hệ thống các kỹ năng, kỉ xảo vận động. Những yếu tố đó góp phần rèn luyện và hình thành nhân cách con người mới. Quá trình phát triển mạnh mẽ của lứa tuổi học sinh không thể thiếu tác dụng tích cực của giáo dục thể chất và thể thao ở trường học. + Góp phần trang bị cho học sinh những năng lực nhất định về trí tuệ, tư duy và thể chất, cùng những phẩm chất đạo đức nhằm giúp các em hoàn thành chương trình học vấn phổ thông và giáo dục thể chất trong nhà trường. + Học sinh ở lứa tuổi này tự giác, tích cực vận động sẽ góp phần giải quyết các nhiệm vụ giáo dục chung (Đạo đức,nhận thức, thẩm mĩ, và lao động...) đồng thời cũng là phương tiện có hiệu quả trong việc phòng chống các hiện tượng tiêu cực thâm nhập học đường, mặt khác tất cả những vấn đề
 10. nêu trên đều như một thể thống nhất, hữu cơ và có tác dụng quyết định đối với sự phát triển của học sinh mà điều này không có được nếu như không có một quá trình giáo dục nghiêm túc và công phu. + Sự phát triển mạnh mẽ về hình thái, chức năng cơ thể, phẩm chất cá nhân tuổi trẻ học đường được phụ thuộc vào điều kiện sống, tính chất hoạt động của con người, trong đó sử dụng hiệu quả các phương tiện giáo dục thể chất nhiều công tình khoa học đã chứng minh, sự thiếu hục vận động là hậu quả chủ yếu dẫn đến suy giảm sức khoẻ, sức đề kháng và sự phát triển không bình thường của cơ thể học sinh. Vì vậy giáo dục thể chất có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn tuổi học đường của con người, nhằm chuẩn bị cho thế hệ trẻ về thể chất, sức khoẻ, trí tuệ và kĩ năng lao động xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Ngoài việc học môn thể dục trong trường tiểu học, phải làm đúng vai trò nâng cao sức khoe, trang bị kỉ thuật cho học sinh bằng các bài tập thể dục thể thao, cần phải lựa chọn cho phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học, nên dùng nhiều biện pháp với những nội dung sinh động hấp dẫn như trò chơi, thi đấu, trình diễn... đối với các em mỗi động tác hay hoạt động cần phải nêu rõ mục tiêu và được luyện tập thường xuyên, liên tục. Quá trình tập luyện cần luôn khuyến khích, động viên các em tích cực rèn luyện, tránh sự đơn điệu sắp xếp thời gian nghĩ hợp lý đều chỉnh được sự hưng phấn của học sinh. -Đặt điểm của môn TD là tập luyện, thực hành động tác của HS. Thông qua tập luyện, thực hành các bài tập động tác kĩ thuật tác động lên cơ thể các em những lượng vận động nhằm phát triển sức khỏe, thể lực học sinh. Vì vậy, GV cần ch ý đến lượng vận động trong quá trình dạy học, nếu ít quá sẽ có tác dụng rất hạng chế, nhưng nhiều quá sẽ có hại đến sức khỏe của HS. -Để đổi mới phương pháp dạy học môn TDTT, GV nên chú ý những điểm sau: + Dành nhiều thời gian cho các em được tập luyện, hoạt động, vui chơi, phát huy tính chủ động, tích cực của HS trong tập luyện; kết hợp với nội dung học tập với trị chơi ở mức hợp lí; áp dụng phương pháp trị chơi, thi đấu và điều tiết lượng vận động vừa sức cho HS. + Phối hợp các phương pháp dạy học đặc thù của môn học như trực quan; tập bắt chước; đồng loạt; đặc điểm cá biệt; sửa sai, tập luyện liên hoàn,
 11. phối hợp,ưu tiên sử dụng chia tổ, nhóm để tập luyện và tổ chức tập luyện theo hình thức phân nhóm-quay vòng. + Quá trình giảng dạy, nếu có giải thích cần ngắn gọn và liên hệ với những điều HS đ biết. GV cần chủ động linh hoạt các phương pháp trong từng giờ giảng dạy cho phù hợp với từng hoàn cảnh và tổ chức tập luyên đảm bảo nội dung, yêu cầu của bài học. Khi HS luyện tập cần yêu cầu HS tích cực, mạnh dạn, tạo cơ hội để HS tham gia vào các hoạt động và tự giác trong tập luyện. Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương cho HS trong học tập và rèn luyện, hướng dẫn cho HS biết tự bảo hiểm cho mình và cho bạn. + Phối hợp chặt chẽ với cán sự môn học, tổ chức HS tập luyện sao cho giờ học tự nhiên, nhẹ nhàng và sinh động. Thực hiện tốt việc chuẩn bị bài dạy như soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học, luyện tập trước các động tác, bài tập kĩ thuật thể thao để làm mẫu cho HS. + Tổ chức tập luyện chính khóa kết hợp vơi hoạt động ngoại khóa của HS, GV cần hướng dẫn các em tự tổ chức rèn luyện, vui chơi ngoài giờ. Sử dụng tốt và tối da dụng cụ thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy học và tập luyện để nâng cao chất lượng giờ học. + Mỗi giờ học GV cần chú ý đến rèn luyện sức khỏe, thể lực cho HS; tập trung cho HS luyện tập và kiểm tra theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể phù hợp với lứa tuổi. Hướng dẫn các em tự quản và cùng tham gia vào quá trình đánh giá. - Thế nhưng thực trạng hiện nay, giờ thể dục các em còn xem nhẹ, học sinh học tập một cách thụ động, giáo viên hướng dẫn thao tác nao kĩ thuật động tác nào các em tiếp thu một cách đơn điệu, không có tinh thần sáng tạo đôi lúc còn tỏ ra uể oải vì cho rằng khối lượng vận động không phù hợp với sức khoẻ của các em. - Tính chủ động, tích cực học tập tiết thực hành chưa phát huy, do các em chưa có ý thức tự giác trong học tập, đội ngũ cán sự chưa có phương pháp tổ chức hướng dẫn lớp tập luyện có nề nếp. Đứng trước tình hình đó là giáo viên bộ môn thể dục tôi rất trăn trở làm thế nào để khơi dậy tính tích cực và giáo dục trong giờ học thể dục thể thao. - Trong quá trình lên lớp, tôi đã thực nghiệm có lồng ghép nhiều nội dung vào một tiết học. Nhằm tăng khối lượng và cường độ vận động cho học sinh. Giờ học thể dục phải là một giờ hoạt động tích cực của thầy trò với mục đích là nâng cao sức khoẻ cho học sinh, gây hứng thú trong tập luyện nhằm nâng cao hiệu quả tiết dạy. Kết quả khảo sát đầu năm ( 2011-2012)
 12. Tổng số Hoàn thành Tỷ lệ Hoàn thành Tỷ lệ Chưa hoàn Lớp HS A+ A thành 1 43/17 9/4 21% 34 /13 79 % 0 2 64/36 16/8 25% 48 /28 75 % 0 3 76/26 18/7 23,6 % 58 /19 76,4 % 0 4 57/29 15/7 26,3 % 42 /22 73,7 % 0 5 70/37 20/9 28,5 % 50/28 72,5 % 0 Chương 3 : Một số biện pháp thực hiện thành công viÖc đổi mới phương pháp dạy học theo h­íng tÝch cùc vµ gi¸o dôc kÜ n¨ng ph¸t triÓn trong giê thể dục 1. Tổ chức tốt các hoạt động học Mục tiêu đổi mới của môn học là tăng cường hoạt động học tập của học sinh nªn tổ chức dạy học theo hướng sáng tạo chính là trọng tâm của việc đổi mới. Vì vậy để đưa học sinh trở thành chủ thể nhận thức, chủ động tìm tòi chủ động tích cực chiếm lĩnh tri thức mới, giáo viên cần khéo léo tổ chức các hoạt động dẫn dắt học sinh để giúp các em chiếm lĩnh kiến thức mới theo hướng tích cực hơn. Người giáo viên cần xác định đúng tầm quan trọng của môn học, ý nghĩa của môn học để đảm bảo yêu cầu. - Dạy đủ thời gian, đúng quy trình - Dạy theo hướng đổi mới Khi tổ chức dạy học giáo viên cần chú ý đến nghệ thuật thu hút học sinh, cần tạo ra động cơ thúc đẩy các em tập luyện như: khen ngợi, tuyên dương... Mặt khác, kĩ thuật giao việc cho các tổ nhóm hoạt động phải khéo léo, khối lượng tập luyện đưa ra mà phải đảm bảo tính vừa sức, làm sao để mỗi đối tượng học sinh đều có thể thực hiện được kĩ thuật động tác một cách cơ bản và hứng thú. Học sinh phải hứng thú, ý thức tập luyện và tự giác tập luyện tích cực.
 13. 2. Lựa chọn phương pháp dạy học cho phù hợp với bài học Như chúng ta đã biết, mỗi bài học người giáo viên không chỉ sử dụng một phương ph¸p dạy học mà phải kết hợp nhiều phương pháp dạy. Do đó người giáo viên phải có sự lựa chọn, kết hợp các phương pháp dạy học sao cho phù hợp với bài dạy, với nội dung của từng bài. Bên cạnh đó giáo viên cần phải căn cứ vào tình hình cụ thể của từng lớp để thay đổi hình thức học tập, tạo hứng thó cho học sinh, nhằm giúp cho học sinh chiếm lĩnh tri thức mới bằng con đường nhanh nhất. Do đú giáo viên cần nắm vững và sử dụng thành thạo các phương pháp dạy học theo hướng đổi mới. VD: Khi dạy phần cơ bản bài: Đi kiễng gót ,hai tay chống hông.Đi nhanh chuyển sang chạy .Trò chơi : “Nhảy ô”và “Kết bạn”* Trong nội dung: Đi kiễng gót ,hai tay chống hông. Đi nhanh chuyển sang chạy - Gi¸o viên yêu cầu học sinh nhắc lại kĩ thuật và thực hiện lại kĩ thuật: 2 - 4 học sinh thực hiện cả lớp quan sát, nhận xét, giáo viên nhận xét chung. - Giáo viên cho học sinh tập đồng loạt theo đội hình 4 hàng ngang (đứng so le) với các động tác riêng lẻ tại chỗ của kĩ thuật đi kiễng gót hai tay chống hông,đi nhanh chuyển sang chạy. Chia lớp thành 2 nhóm tập luyện - Giáo viên tổ chức thi đua trình diễn hai nội dung đó học của hai nhóm có đánh giá nhận xét. - Cho học sinh tập đồng loạt cả lớp cùng một lúc để củng cố. * Trong nội dung 2: Trò chơi : “Nhảy ô”và “Kết bạn”* - Giáo viên nêu tên trò chơi, phổ biến lại cách chơi, luật chơi. - Cho học sinh chơi thử - Tổ chức cho học sinh chơi dưới hình thức thi đấu có nhận xét, đánh giá, thưởng phạt.
 14. 3. Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học Để thực hiện phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh, việc sử dụng đồ dùng dạy học là cực kì quan trọng. Đồ dùng dạy học quyết định sự thành công của một tiết dạy. Vì vậy trước mỗi tiết dạy người giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng phục vụ cho tiết dạy của mình. Giáo viên cần sử dụng các thiết bị dạy học như một nguồn cấp kiến thức chứ không phải cần sử dụng các thiết bị dạy học như một nguồn cấp kiến thức chứ không phải minh họa cho bài học, làm đẹp cho giờ học. Khi sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên cần lưu ý: - Lựa chọn đồ dùng dạy học cho phù hợp với nội dung bài học - Nghiên cứu kĩ và sử dụng thành thạo các loại đồ dùng. - Lựa chọn đúng thời điểm phù hợp để đưa đồ dựng - Cần huy động tối đa những đồ dùng dạy học mà học sinh có thể chuẩn bị được để phục vụ cho hoạt động tập thể. - Các đồ dùng học sinh có thể chuẩn bị không chỉ được sử dụng trong tiết học mà còn sử dụng cho tập luyện ở nhà, trong những giờ ra chơi. - Coi đồ dùng như một đồ chơi để học sinh khám phá tích cực và hứng thú tập luyện. 4. Phối hợp dạy môn thể dục với các môn khác Như chúng ta đó biết, môn thể dục cùng với các môn khác trong nhà trường có nhiệm vụ quan trọng trong việc hình thành ở người học những nhân cách sống của con người mới trong thời đại mới. Trong trường tiểu học, các môn học có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, môn nọ làm nền tảng để học tốt môn kia. Vì vậy, môn thể dục tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động giúp học sinh thư giãn, thoải mái, xen kẽ trong các tiết học văn hóa căng thẳng. Học thể dục giúp học sinh tăng cường thể lực, tạo điều kiện tốt về sức khoẻ cho học sinh tham gia các môn học khác. Thông qua các hoạt động ngoại khóa như Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường diễn ra hàng năm, các hội thi Nghi thức Đội nhằm củng cố và phát
 15. triển về nội dung đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động, các môn thể thao... 5. Tăng cường bồi dưỡng vốn kiến thức cho giáo viên Giáo viên cần phải thường xuyên tăng cường học tập, bồi dưỡng vốn hiểu biết qua sách báo, tạp chí trên truyền hình, học tập đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Người giáo viên dạy thể dục cần thường xuyên tập luyện để có thể thị phạm tốt các kĩ thuật động tác. Thường xuyên thăm lớp, dự giờ, rút kinh nghiệm với các tiết dạy khác. Tóm lại: Để tăng cường hoạt động học tập của học sinh, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn thể dục, người giáo viên cần phải có sự kết hợp các biện pháp dạy học, giáo viên cần có sự gắn kết, sâu chuỗi nhịp nhàng giữa các hoạt động của thầy và hoạt động của trò để định hướng cho học sinh con đường tự tìm tòi, tự lĩnh hội và tự giác trong tập luyện. Chương 4 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHƠI DẬY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC khai th¸i - Thông thường khi dạy một tiết thể dục sau quá trình khởi động, hầu hết các giáo viên chỉ quan tâm cho học sinh học nội dung chính theo chương trình của Bộ. Do nặng nề về giảng giải kỉ thuật dài dòng làm mất nhiều thời gian. Mặt khác khi luyện tập lại phải chờ đợi sự luân phiên giữa từng người nên các em được luyện tập rất ít. Ví dụ 1: Một giờ học bài thể dục phát triển chung cho học sinh. Đầu năm cần khảo sát kiểm tra uốn nắn những sai sót ở lớp dưới. - Tập bài thể dục phát triển chung nhằm tiếp tục rèn luyện cơ quan hô hấp, các nhóm cơ, khớp của cơ thể, góp phần phát triển thể lực chung và rèn luyện tư thế cơ bản đúng cho HS. Những động tác này không chỉ dạy cho HS ở trên lớp, mà còn là bài tập cho HS có thể tự tập luyện hằng ngày. GV cần yêu cầu HS thuộc được bài TD, đạt được mức độ cơ bản đúng và nhịp điệu khi thực hiện từng động tác của bài TD về cấu trúc, phương hướng và biên độ.
 16. - Khi dạy động tác mới, GV nêu tên động tác, làm mẫu giải thích ngắn gọn. Sau đó GV mới hô nhịp, làm mẫu lại động tác và cho HS bắt chước tập theo. Kết hợp cho HS xem tranh minh họa động tác đó. Khi xem tranh GV nhấn mạnh những điểm cơ bản của động tác, không phân tích nhiều, khi chia nhóm luyện tập GV thấy HS sai ở nhịp nào là sửa ngay cho HS. - Những động tác cần phối hợp cử động, khi làm mẫu GV cần làm chậm từng nhịp hoặc dừng lại ở những cử động khó để HS biết được và làm theo. Ví dụ 2: Một giờ học nhảy xa chỉ được thực hiện 3-4 lần dẫn đến thể lực các em không tăng bao nhiêu, kỉ thuật diễn tập cũng không chắc. - Cho nên khi dạy bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản nhằm mục đích đúng tiếp tục rèn luyện tư thế đúng và làm giàu thêm những phản xạ vận động có điều kiện, rèn luyện tính kho léo, khả năng phối hợp vận động cần thiết trong đời sống. Vì vậy để dạy có hiệu quả nội dung này, ngoài việc thực hiện các bước đã hướng dẫn trong sách TD, GV cần chú ý: + Thường xuyên uốn nắn các tư thế và động tác để HS thực hiện cho đúng, vì đây là sự rèn luyện để hình thnh những tư thế cơ bản, cảm giác vận động và những phản xạ có điều kiện. Nếu GV không quan tâm, chú ý những điều đó, sẽ dễ dẫn đến tư thế sai, khả năng vận động kém, phản xạ chậm chạp của các em và rất khó uốn nắn, điều chỉnh. + Khi dạy bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản, GV làm mẫu và giải thích ngắn gọn, HS làm theo. Những bài tập này phần lớn là những bài tập đòi hỏi sự phối hợp, do đó GV cần cho HS thực hiện các động tác đơn lẻ trước, sau đó mới cho phối hợp dần dần. Tùy theo từng bài tập, có thể cho cácem tập theo hình thức đồng loạt, lần lượt, chia tổ nhóm hoặc kết hợp với trò ch¬i, thi đấu. -Vì đây là bài tập cần sự phối hợp đồng bộ của các bộ phận cơ thể và sức mạnh bộc phá của mỗi em. Bước đầu mới tập GV cần hướng dẫn chu đáo cách thực hiện tư thế chuẩn bị, cách nhún đà, động tác phối hợp chạy nhảy tiếp đất mà không yêu cầu cao về kĩ thuật. Sau khi HS đạt được những động tác đơn lẻ, GV cho HS phối hợp toàn bộ động tác - Khi HS thực hiện bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản, nếu chưa đúng hoặc sai tư thế, GV cần nhắc nhở hoặc sửa ngay cho các em.
 17. GV cần lựa chọn vị trí đứng tổ chức, điều khiển tập luyện của HS sao cho hợp lí, vừa dễ tổ chức và quan sát lại bảo hiểm được cho HS, động viên được các em trong luyện tập. Trong giờ học, GV thường xuyên nhắc nhở các em thực hiện hết lượng vận động của từng bài và đảm bảo an toàn trong tập luyện. - Bài tập phối hợp chạy- mang vác và phối hợp chạy- nhảy- mang vác là những bài tập đòi hỏi sự phối hợp tinh tế, rèn luyện kéo léo của từng em. Vì vậy, GV cần tổ chức tốc việc tập luyện của mỗi em với sự phối hợp của cả lớp để thực hiện đúng yêu cầu của bài tập. - Thông qua tập luyện môn thể thao tự chọn, bước đầu cho các em làm quen với môn thể thao thi đấu, nâng cao sức khỏe, thể lực, thông qua đó phát hiện năng khiếu thể thao của các em HS. - Khi dạy các động tác của môn thể thao tự chọn, GV thực hiện theo các bước đã hướng dẫn trong SGV Thể dục và cần chú ý một số nội dung sau: + Các bài tập bóng ném chủ yếu là dạy cho HS bước đầu làm quen với một số động tác cơ bản của kĩ thuật ném bóng như: Cầm bóng,chuẩn bị, các động tác khởi động với bóng. Vì vậy GV yêu cầu các em tập trung, chú ý và khéo léo thực hiện động tác một cách tự nhiên, nhịp nhàng + Các bài tập tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu theo nhóm hai người là những bài tập cơ bản ban đầu của môn Đá cầu, vì vậy GV nên cho HS luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần, tập cá nhân rồi mới tập theo nhóm. - Quan tâm theo dõi từng lớp, chú ý sức khoẻ các em trong các buổi tập, phân bổ khối lượng vận động cho hợp lý, cho từng giới tính học sinh, giáo viên phân nhóm, lứa tuổi cho phù hợp. Ví dụ: Học sinh có sức khoẻ khó tập, tập số lần ít hơn, nam tập nhiều hơn nữ phân nhóm cũng theo sức khoẻ, trong nhóm cần chọn những em có năng khiếu làm mẫu. - Theo Tôi cần giảng giải kỉ thuật ngắn gọn, trọng tâm và dễ hiểu. Nên cho học sinh nắm kỉ thuật qua việc thị phạm làm mẫu chính xác của giáo viên kết hợp cho học sinh xem hình vẽ kĩ thuật. Dành toàn bộ thời gian cho học sinh tập luyện. - Ngoài việc nâng cao khối lượng vận động cho học sinh và khơi dậy tính tích cực học tập giáo dục các em, Tôi đưa thêm nội dung phụ, phần lớn là các trò chơi hỗ trợ... vào giờ học.Khi tổ chức trò chơi vận động cho HS, GV cần chuẩn bị chu đáo, có những điều chỉnh hợp lí về cách tổ chức, lượng vận
 18. động, tránh những hoạt đông hay động tác tiêu cực của HS trong khi chơi. Sau một số lần chơi, GV có thể thay đổ hoặc tăng thêm yêu cầu, làm cho cuộc chơi hấp dẫn và kích thích HS luyện tập. Khi dạy trị chơi cho HS, GV nên liên hệ với những kinh nghiệm hay vốn sống của các em, yêu cầu các em thực hiện đúng luật chơi và cách chơi hoặc theo sự chỉ dẫn của GV. GV nên dạy hết trò chơi đá hướng dẫn trong sách và có thể dạy thêm những trò chơi dân gian hoặc phổ biến ở địa phương, nhưng phải phù hợp với đặc điểm tâm- sinh lí lứa tuổi các em. GV cùng HS chuẩn bị tốt các phương tiện cũng như dụng cụ cho các trò chơi trước mỗi giờ học. Việc đưa thêm một số nội dung phụ vào giờ học sẽ tạo cho giờ học sinh động và đa dạng, hơn nữa theo thời khoá biểu nên sắp xếp buổi sáng là 3 tiết đầu, buổi chiều 2 tiết cuối. Để khi các em học tiết thể dục không bị ảnh hưởng của thời tiết. Để thực hiện một số giờ học thế này chúng ta cần phân nhóm luyện tập. x x x x x x x x x x Nhóm 1 x x Nhóm 4 x x x x Nhóm 2 x x x x GV x x x x Nhóm 3 x x x x x x x x - Việc chia nhóm tập luyện sẽ giúp cho học sinh học được cả hai nội dung khối lượng và cường độ vận động đã được tăng lên. Mặc khác chia nhóm tập luyện sẽ làm cho sự luân phiên giữa từng người ít đi, số lần tập tăng lên, thời gian nghĩ ít sẽ tạo cho học sinh bớt phá phách, nói chuyện đùa giỡn trong giờ học. Ngoài việc đưa thêm nội dung phụ vào giờ học để tạo không khí vui tươi, kích thích sự hưng phấn trong tập luyện của học sinh, nội dung phụ thường là trò chơi vận động các em học sinh rất ưa thích, được tham gia chơi các em sẵn sàng ngay, dù giờ học với nội dung chính, các em đã mệt, nhưng nghe chơi, mọi sự mệt nhọc của các em thấy tan biến, thay vào đó là thái độ nhiệt tình
 19. tích cực vận động. Tuy nhiện việc đưa trò chơi vào giờ học phải hợp lý, vừa mang sinh khí vui vẽ, vừa có tác dụng hỗ trợ cho giờ học. Nếu những giờ vận động quá nhiều nên sử dụng trò chơi thư giãn. Ví dụ: - Đối với nội dung nhảy xa,nên đưa trò chơi nhảy dây tiếp sức nhảy dây nhanh.. - Đối với nội dung chạy, nên đưa trò chơi chuyền bóng tiếp sức... - Đối với nội dung thể dục tay không và đội hình đội ngũ, nên đưa trò chơi bịt mắt bắt dê, kết bạn, nhóm ba nhóm bảy... - Đối với nội dung tự chọn, chọn các bài tập thể lực bổ trợ cho nội dung mình chọn. - Quá trình lồng ghép các nội dung, giáo viên không chú trọng vào nội dung phụ, mà tập trung chỉ đạo hướng dẫn nội dung chính, còn nội dung phụ có thể giao cho cán sự lớp quản lý, chỉ đạo, dưới sự quan sát của giáo viên. - Các môn phụ, khi thực hiện, nếu cần dụng cụ giáo viên phải chuẩn bị hoặc yêu cầu học sinh chuẩn bị đầy đủ, có như vậy học sinh sẽ có điều kiện tập luyện nhiều hơn, không khí sẽ sinh động hơn. - Khi dạy bất kỳ một kỉ thuật, động tác nào, cũng như đối với các bài thể dục tay không giáo viên cần nghiên cứu tài liệu tham khảo. Ví dụ: Vấn đề giáo dục thể chất ở bật tiểu học của Vũ Đào Hùng Nhà xuất bản TDTT.H.1993 Ví dụ: Phương pháp giáo dục thể chất của A.D.Novicov-LP. Matveev nhà xuất bản TDTT.H.1979 - Đồng thời phát triển sức nhanh, sự khéo léo và khả năng phối hợp vận động sức bền cho các em. - Trong quá trình tập để phát huy tính tích cực luyện tập của học sinh bao giờ cũng dùng phương thức nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm, mỗi nhóm có cán sự chịu trách nhiệm, giữa các nhóm có sự thi đua. - Để nâng cao tính tích cực luyện tập của học sinh, khâu tổ chức trong quá trình luyện tập cũng rất quan trọng, nếu tổ chức giừo học không khoa học và hợp lý, học sinh sẽ đùa nghịch, người tập người ngồi chơi, lớp học sẽ không sinh khí mà mang tính uể oải. Vì vậy chúng tôi cũng rất coi tọng khâu tổ chức khi bắt đầu tiết dạy cũng như tiến tình tiết dạy cần có biện pháp tổ chức như thế nào cho khoa học. 1. Tổ chức
 20. Ví dụ: + Cho học sinh biết địa điểm học tập là sân trường xếp thành 4 hàng dọc ngay ngắn hoặc hàng ngang. + Trang phục gọn gàng, đúng đồng phục quy định. + Đội hình của lớp xếp thành mấy hàng dọc hoặc hàng ngang ( điều này phụ thuộc vào sỉ số lớp và địa điểm sân tập ) + Thứ tự đứng ( có thể nữ trước nam sau). + Phát triển đội hình từ thấp đến cao - Phát triển đội hình hàng dọc:   - Phát triển đội hình hàng ngang:  - Động tác chỉnh đốn trang phục trước khi cán bộ lớp báo cáo giáo viên. * Khẩu lệnh: “Chỉnh đống trang phục” do cán sự lớp hô. * Thực hiện : Học sinh sữa sang quần áo chỉnh tề. * Lớp trưởng (hoặc cán sự bộ môn) sau khi chỉnh đốn hàng dọc hàng ngang xong hô to “Nghiêm” rồi tiến lên báo cáo. * Nội dung: + Báo cáo thầy. + Lớp đã chuẩn bị xong, sỉ số lớp .... vắng... lý do...., không lý do.... * Chờ ý kiến thầy + Giáo viên nói: được, em về chỗ + Cán sự cho lớp nghĩ, nghiêm, chúng em chúc thầy “ Khoẻ” + Giáo viên chúc lại học sinh “ Khoẻ”. + Buổi tập bắt đầu. 2. Đội hình luyện tập - Phần này căn cứ vào địa điểm sân bãi. Song thực tế những năm qua Tôi đã bố trí đội hình như sau - Đội hình bËt xa Nệm hoặc cát GV

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản