intTypePromotion=3

SKKN: Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh

Chia sẻ: Nhi Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
227
lượt xem
57
download

SKKN: Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trường THCS Vĩnh Thịnh đang nằm trong diện từng bước xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giay đoạn 2010 – 2015. Chính vì vậy mà đội ngũ giáo viên, phải có một trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất định, có đầy đủ về phẩm chất đạo đức, mới thật sự đáp ứng được yêu cầu, chất lượng giáo dục của trường đạt chuẩn đã đề ra. Bài SKKN "Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh", mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh

 1. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 1
 2. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh LỜI NÓI ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục – Đào tạo là lĩnh vực truyền bá, cung cấp kiến thức khoa học, kỹ thuật nhằm phát triển trí tuệ, nâng cao hiểu biết, hoàn thành nhân cách lối sống và kỹ năng lao động, thông qua đó con người có thể vận dụng trí tuệ, kỹ năng, hiểu biết vào thực tiển. Ngay từ khi giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “ Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” ( Hồ Chí Minh: toàn tập, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, H. 2002. t4, tr8). Do đó, giáo dục – đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Cách mạng Việt Nam và là một vấn đề hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi đất nước, là biểu hiện trình độ phát triển của mỗi quốc gia, bởi vì giáo dục – đào tạo là nhân tố quan trọng để phát triển nguồn lực con người, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, có đạo đức, có tri thức và kỹ năng lao động phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhận thức được vai trò quan trọng của giáo dục – đào tạo đối với sự tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước nói chung cũng như của tỉnh Bạc Liêu nói riêng, trong văn kiện đại Hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XIV đã khẳng định: “tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường học... Chăm lo đời sống cán bộ giáo dục và giáo viên, nhất là giáo viên ở khu vực ở nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục theo đúng chủ trương của Đảng” (tr 44). Thực hiện tinh thần của Đảng cộng sản Việt Nam nói chung, tỉnh ủy Bạc Liêu nói riêng và phát triển giáo dục trong những năm qua trường Trung học cơ sở Vĩnh Thịnh – huyện Hòa Bình – tỉnh Bạc liêu luôn phấn đấu và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích hợp, lấy học sinh làm trung tâm..., nhằm phát huy hiệu quả của việc truyền đạt lĩnh hội kiến thức, tạo được Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 2
 3. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh động lực mạnh mẽ trong học sinh, chất lượng giáo dục của trường THCS Vĩnh Thịnh hàng năm được nâng lên đáng kể, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục được một phần học sinh lưu ban, bỏ học giữa chừng. Những kết quả đó, có một phần rất lớn của đội ngũ giáo viên và đội ngũ giáo viên là lực lượng gần như quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường. Tuy nhiên tình hình giáo viên nhà trường tuy đủ về số lượng, nhưng chưa đồng bộ về nghiệp vụ tay nghề, đa số là đạt chuẩn và trên chuẩn, nhưng cũng còn người chưa đạt chuẩn, do được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau, phần lớn là được đào tạo Chính qui, tuy nhiên gần một nữa là Sư phạm cấp 2 (12 + 2) rồi sau đó đưa đi học đại học từ xa nên chất lượng đại trà còn chưa đồng đều. Trường đang nằm trong diện từng bước xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giay đoạn 2010 – 2015. Chính vì vậy mà đội ngũ giáo viên, phải có một trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất định, có đầy đủ về phẩm chất đạo đức, mới thật sự đáp ứng được yêu cầu, chất lượng giáo dục của trường đạt chuẩn đã đề ra. Với tình hình thực tế của nhà trường hiện nay tôi chọn đề tài: “Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo viên Trường THCS Vĩnh Thịnh” làm đề tài nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên Trường THCS Vĩnh Thịnh cho thời gian tới. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 2. 1. Mục tiêu Mục tiêu của đề tài là đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên ở Trường THCS Vĩnh Thịnh cho thời gian tới. 2. 2. Nhiệm vụ Một là: Phân tích thực trạng đội ngũ giáo viên ở trường THCS Vĩnh Thịnh thời gian qua. Hai là: Tìm ra nguyên nhân thực trạng đội ngũ giáo viên ở trường THCS Vĩnh Thịnh thời gian qua. Ba là: Đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên ở Trường THCS Vĩnh Thịnh cho thời gian tới. Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 3
 4. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu, đánh giá chất lượng giáo viên ở trường THCS Vĩnh Thịnh thời gian qua và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên ở trường THCS Vĩnh Thịnh cho thời gian tới. 4. Kết cấu của đề tài Ngoài lời nói đầu, đề tài được kết cấu thành ba phần. Phần thứ nhất: Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường THCS Vĩnh Thịnh thời gian qua. Phần thứ hai: một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh cho thời gian tới. Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị. Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 4
 5. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh PHẦN THỨ NHẤT THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH THỜI GIAN QUA I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH 1. Giới thiệu sơ lược về chức năng, nhiệm vụ nhà trường Trường THCS Vĩnh Thịnh là đơn vị được thành ngày 15 tháng 06 năm 1995 theo quyết định số 15/QĐ-UB; của UBND huyện Vĩnh Lợi (nay thuộc huyện Hòa Bình) trên cơ sở tách ra từ trường Phổ thông cơ sở Vĩnh Thịnh. Đến năm học 2005 - 2006 được hoán đổi cơ sở với trường TH Vĩnh Thịnh C. Nhà trường tọa lạc tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh thuộc chương trình 135 của Chính phủ, với chức năng, nhiệm vụ sau: - Chức năng của trường THCS Vĩnh Thịnh là cơ quan chuyên môn, giúp UBND huyện Hòa Bình cũng như UBND xã Vĩnh Thịnh thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của Chính phủ. Đồng thời trường THCS Vĩnh Thịnh chịu sự quản lý của Phòng giáo dục huyện Hoà Bình về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật giáo dục và Điều lệ trường học của Bộ giáo dục và đào tạo. - Nhiệm vụ chủ yếu của trường THCS Vĩnh Thịnh: + Quản lý và chỉ đạo trực tiếp giáo viên và học sinh của trường theo điều lệ trường học, chỉ đạo công tác dạy và học, thực hiện các quy định về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ, xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị trường học, sử dụng có hiệu quả sách giáo khoa và đồ dùng dạy học, hướng dẫn giáo viên sử dụng tài liệu, thực hiện quy chế thi cử theo thẩm quyền. + Trường THCS Vĩnh Thịnh giúp UBND xã Vĩnh Thịnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh và huyện Hòa Bình bao gồm quy mô trường lớp, biên chế đội ngũ, ngân sách chi cho thường xuyên và ngân sách chi cho mua sắm, sửa chữa, xây dựng... Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 5
 6. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh + Tổ chức và chỉ đạo việc bồi dưỡng đội ngũ. Tổ chức triển khai và thực hiện các văn bản quy phạm về luật giáo dục, chỉ đạo thực hiện điều lệ nhà trường phổ thông. + Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương theo quy định của nhà nước. + Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học giáo dục, sáng kiến kinh nghiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua " Hai tốt " trong nhà trường, xét và đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua , đề nghị xét tặng danh hiệu vinh dự cho những giáo viên có nhiều công lao đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương. + Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục, việc thực hiện các quy định của ngành, việc thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, việc thực hiện quy chế chuyên môn... đối với đội ngũ của trường. + Chỉ đạo xây dựng mối quan hệ giáo dục: Nhà trường - Gia đình - Xã hội. Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo dục. Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội. Huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh góp phần thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục. Vĩnh Thịnh là nơi có truyền thống hiếu học, nhưng đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn hầu hết sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản hoặc làm thuê mướn để sinh sống, tỉ lệ hộ nghèo còn cao. Trước tình hình đó, ngay sau khi được thành lập lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo, chính quyền địa phương và đặc biệt là Ban giám hiệu nhà trường đã không ngừng tiến hành các biện pháp nhằm ổn định tổ chức, đào tạo đội ngũ giáo viên và học sinh có chất lượng. Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 6
 7. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh 2. Về tình hình hoạt động Sau khi hoán đổi địa điểm với trường TH Vĩnh Thịnh C thì nhà trường còn rất nhiều khó khăn như đội ngũ giáo viên chưa đồng đều và nhiều giáo viên mới ra trường còn ít kinh nghiệm, đa số giáo viên từ nơi khác đến nên chưa hiểu hết tình hình cũng như phong tục tập quán của địa phương. Sân trường còn nền đất, nhiều ao, đầm trũng nước chiếm đến 2/3 sân chơi của các em học sinh. Phòng học vừa đủ cho các em học tập không có phòng phụ đạo học sinh yếu kém cũng như bồi dưỡng học sinh giỏi… Trước tình hình đó nhà trường bàn bạc với chính quyền địa phương và phụ huynh tìm cách tháo gỡ khó khăn. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến đầu năm học 2009 - 2010 nhà trường đã tráng được gần như toàn bộ sân chơi cho các em học sinh, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giáo dục thể chất cho các em học sinh. Còn bồi dưỡng học sinh giỏi và yếu kém thì phát động và chỉ đạo giáo viên ôn tại các phòng có thể trong nhà trường như: Phòng thiết bị, phòng thư viện, đăng ký ôn tại nhà có sự theo dõi nhà trường… Với truyền thống hiếu học, lòng nhiệt tình yêu nghề của đội ngũ giáo viên, sự quyết tâm đoàn kết của nhà trường, chính quyền và nhân dân ở địa phương cùng nhau vượt qua khó khăn đã đưa hoạt động của nhà trường vào nề nếp với cơ sở khang trang, chất lượng của học sinh ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi ngày càng cao tạo được niềm tin đối với cha mẹ học sinh. 3. Về cơ cấu tổ chức, bộ máy Năm học 2013 – 2014 trường có tổng số 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó gồm 01 Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng( chưa bổ nhiệm), 30 giáo viên, 04 nhân viên. Chi ủy có 18 đảng viên. Công đoàn có 33 công đoàn viên. Chi đoàn có 05 đoàn viên. Tổ chức bộ máy trường được tổ chức thành 08 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng. Giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn là 30, trình độ chưa đạt chuẩn là 01. Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 7
 8. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh Nhìn chung giáo viên của trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn, nhiệt tình, ham học hỏi, có ý chí vươn lên và thực hiện khá tốt qui chế chuyên môn của ngành, tuy nhiên phần lớn do được đào tạo Đại học từ xa, rất ít được đào tạo chính quy và tại chức, cùng với sự chênh lệch về độ tuổi, tay nghề, chuyên môn ngiệp vụ nên một số giáo viên còn hạn chế về chuyên môn, không tự đổi mới được, tiếp thu phương pháp mới, công nghệ thông tin còn chậm, vì thế cần phải nâng cao chất lượng giáo viên. II.THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH 1. Kết quả đạt được của đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh thời gian qua Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có phẩm chất chính trị tốt, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, của địa phương và của nhà trường. Tích cực tham gia tốt các hoạt động chính trị - xã hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Cán bộ quản lý không lợi dụng chức quyền vì mục đích vụ lợi. Được tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cộng đồng tín nhiệm, là tấm gương trong tập thể sư phạm nhà trường. Có ý thức học tập, bồi dưỡng và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực lãnh đạo và quản lý nhà trường. Tạo điều kiện và giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, bồi dưỡng và rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Đội ngũ giáo viên có đạo đức nghề nghiệp tốt, luôn giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, trung thực, tận tâm với nghề nghiệp và có trách nhiệm với học sinh tận tụy với nghề, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có lối sống, tác phong mẫu mực, sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc và môi trường giáo dục. Luôn trung thực, giản dị, nhân ái, độ lượng, bao dung. Có tác phong làm việc khoa học, sư phạm, thân thiện, thương yêu, tôn Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 8
 9. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh trọng và đối xử công bằng với học sinh. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Tổ chức phối hợp tốt với gia đình học sinh cũng như sự phối hợp tốt giữa nhà trường và địa phương. Đa số giáo viên có hiểu biết về đặc điểm tâm lý, sinh lý của học sinh, kể cả học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận dụng được các hiểu biết đó vào hoạt động giáo dục và giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh, đa số giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Trong những năm qua, công tác dạy và học của thầy trò trường THCS Vĩnh Thịnh đạt được nhiều kết quả. Theo số liệu thống kê đã đạt được về mặt chuyên môn của đội ngũ giáo viên trường từ năm 2010 - 2011 đến nay như sau: Năm học 2010 – 2011: Trường có 03 chiến sĩ thi đua, 15 lao động tiên tiến. Trường đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Chỉ tiêu về học sinh là đạt chỉ tiêu đề ra. Năm học 2011 – 2012: Trường có 18 lao động tiên tiến. Chỉ tiêu về học sinh là đạt chỉ tiêu. Năm học 2012 – 2013: Trường có 12 lao động tiên tiến. 05 chiến sĩ thi đua. Trường đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Chỉ tiêu về học sinh cơ bản đạt chỉ tiêu. 2. Những mặt tồn tại, hạn chế Bên cạnh những ưu điểm trên, chất lượng cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường cũng còn một số hạn chế như sau: Cán bộ quản lý đôi lúc chưa mạnh dạn, quyết đoán. Năm học 2013 – 2014 còn thiếu 1 cán bộ quản lý. Công tác đánh giá cán bộ, giáo viên tuy thực hiện theo đúng tinh thần hướng dẫn của các cấp nhưng nhìn chung tính sàng lọc cán bộ, giáo viên chưa cao, còn mang tính hình thức. Cán bộ, giáo viên chưa ý thức đầy đủ về công tác đánh giá cán bộ, giáo viên nên cũng có hiện tượng đánh giá chung chung, tính phê và tự phê bình chưa cao, nên đã chưa thúc đẩy được các gương điển hình Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 9
 10. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh tiên tiến trong đơn vị phát triển, những người còn hạn chế về chuyên môn cũng không nhận thấy những sai lầm, khuyết điểm của mình để phấn đấu vươn lên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nhất là trong đổi mới phương pháp dạy học của một số ít giáo viên chưa thường xuyên. Cơ cấu giáo viên vừa thiếu ở bộ môn này nhưng thừa ở bộ môn khác. Số ít giáo viên do chạy theo vật chất đơn thuần, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa gương mẫu trong nếp sống, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân và học sinh. Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ nhà giáo còn nhiều khó khăn, phụ thuộc vào cấp trên. Nhìn chung trong thời gian qua chất lượng hai mặt giáo dục của trường THCS Vĩnh Thịnh hàng năm đều tăng, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định như tỷ lệ học sinh yếu kém hàng năm còn cao trên 10% trong khi đó chỉ tiêu của Phòng giáo dục Hòa Bình là dưới 10%. Chất lượng mũi nhọn tăng theo hàng năm, nhưng so với mặt bằng chung của các trường THCS trong toàn huyện Hòa Bình thì vẫn chưa ngang tầm. Tỷ lệ học sinh bỏ học có giảm theo từng năm nhưng vẫn còn quá cao so với toàn huyện (toàn huyện chỉ có 2.8%), còn trường thì năm nào cũng trên 3%. 3. Nguyên nhân của những mặt làm được và tồn tại, hạn chế 3.1. Nguyên nhân của những mặt làm được Một là, sự quan tâm sâu sắc của chi bộ đảng, của Đảng ủy - UBND xã Vĩnh Thịnh và sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hòa Bình. Hai là, tinh thần đoàn kết trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, sự đoàn kết, thống nhất một lòng của đội ngũ giáo viên, sự cố gắng của học sinh và sự quan tâm rất lớn từ chính quyền địa phương. Ba là, hoạt động kiểm tra, thanh tra về hoạt động chuyên môn của nhà trường cũng như của cấp trên tương đối sát, kịp thời rút kinh nghiệm, biết phát huy những nhân tố tích cực, hạn chế những yếu tố tiêu cực để xây dựng đội ngũ Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 10
 11. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh cán bộ, giáo viên ngày càng vững mạnh đủ năng lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ từng năm học. Bốn là, nghiêm túc thực hiện các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động như: “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo”, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Năm là, tinh thần tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học của cán bộ, giáo viên. Sáu là, hoạt động chuyên môn của nhà trường từng bước được khẳng định từ đó tạo điều kiện để nhiều giáo viên phát triển về chuyên môn. 3.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế Một là, kế hoạch quy hoạch cán bộ quản lí đôi khi chưa sâu sát. Hai là, nhận thức của một số cán bộ, giáo viên và nhân viên chưa đầy đủ trong công tác đánh giá chất lượng cán bộ, giáo viên, còn quá nhiều nhiều cả nể. Ba là, chưa có chính sách khuyến khích, động viên cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ ( tự túc là chính). Bốn là, chưa đầu tư chuyên sâu về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Năm là, công tác tuyển dụng chưa đáp ứng nhu cầu công việc tại đơn vị. Sáu là, đa số học sinh là con em gia đình lao động nghèo nên việc hỗ trợ, phối hợp giữa gia đình và nhà trường về mọi mặt còn nhiều hạn chế, học sinh yếu kém còn cao, số học sinh bỏ học chiếm tỷ lệ cao phần lớn là do gia đình nghèo, cha mẹ ly dị, ly thân, sống với ông bà, số học sinh lớp 8, lớp 9 do gia đình quá nghèo nên đi làm công nhân… Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 11
 12. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh PHẦN THỨ HAI NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH 1. Đổi mới phương pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Ngoài việc thực hiện củng cố các hoạt động của nhà trường, thực hiện mục tiêu giáo dục đối với học sinh, thì cán bộ quản lý nhà trường cần quan tâm đến việc xây dựng bầu không khí tâm lý thoải mái cho tập thể sư phạm nhà trường. Ngoài ra cần có bộ máy cán bộ quản lý nhà trường phải có năng lực và biết cách tổ chức lao động sư phạm hợp lý, khoa học. Cán bộ quản lý nhà trường thực hiện dân chủ hóa trường học, công khai hóa hoạt động nhà trường. Cần phải biết lắng nghe những ý kiến phản ánh và đóng góp xây dựng nhà trường từ phía giáo viên, nhằm hiểu được tâm tư, tình cảm của họ, đặc biệt quan tâm đến cuộc sống của họ, từ đó có biện pháp thích hợp giúp họ vươn lên trong cuộc sống cũng như trong công việc. Vào các ngày chủ điểm như : 08/03; 26/03; 20/11 hàng năm, cán bộ quản lý phối hợp cùng công đoàn nhà trường tổ chức sinh hoạt tập thể, tọa đàm giữa đội ngũ nhà trường với chính quyền và đại diện cha mẹ học sinh. Qua đó tạo được tiếng nói chung của tập thể sư phạm nhà trường và tạo được mối quan hệ với chính quyền và nhân dân địa phương. Cán bộ quản lý nhà trường chỉ đạo các bộ phận, đoàn thể làm tốt công tác tư tưởng và thống nhất biện pháp phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên trong nhà trường. Trong đó có sự chú ý đến các đối tượng khác nhau trong Hội đồng sư phạm, có sự lưu ý cân đối hài hòa giữa điều kiện gia đình với nhiệm vụ ở cơ quan, giữa lợi ích cá nhân với lợi ích chung của tập thể. Cán bộ quản lý nhà trường thực hiện đầy đủ và nhiêm túc mọi chế độ, chính sách của nhà nước đối với cán bộ, giáo viên và công nhân viên. Tham mưu với cấp trên giải quyết kịp thời và đầy đủ các chính sách ưu đải, chế độ bảo hiểm, nghỉ dưỡng, thai sản ... Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 12
 13. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh đối với giáo viên. Chỉ đạo bộ phận tài chính hàng tháng công khai hóa việc thu chi các loại quỹ của nhà trường trước hội đồng sư phạm để mọi thành viên được rõ. Đối với những giáo viên mới được điều động về trường, cán bộ quản lý nhà trường kết hợp với công đoàn và chỉ đạo các đoàn thể làm tốt công tác tư tưởng, động viên họ an tâm công tác, đối với những giáo viên ở xa trường thì cần quan tâm khi phân công nhiệm vụ cho họ, nhằm tạo cho họ có cảm giác thân thiện. Cần có sự quan tâm đến việc trang bị cơ sở vật chất cho nhà trường nhằm góp phần tạo dựng môi trường thân thiện hơn. Kiến nghị với lãnh đạo phòng giáo dục để cung cấp một số trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, trang bị các loại sách báo, tập san để phục vụ cho nhu cầu tham khảo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh. 2. Nâng cao chất lượng giáo viên theo hướng gắn trách nhiệm giáo viên với chất lượng học sinh Không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn. Nắm bắt tình hình cụ thể của mỗi học sinh trong lớp mình đang dạy, kịp thời nhắc nhỡ những học sinh có hiện tượng chây lười trong học tập, sẵn sàng phụ đạo những học sinh yếu kém theo kế hoạch của nhà trường đề ra từ đầu năm học. Ngoài ra giáo viên phải thường xuyên kiểm tra kiến thức học sinh khi đã xong một bài học họăc tiết học. Mỗi giáo viên phải nắm chắc đặc điểm, hoàn cảnh, khẳ năng của từng học sinh để có phương pháp dạy – học phù hợp, đặc biệt là đối với những học sinh cá biệt và yếu kém. Tổ chức tốt sinh hoạt tổ chuyên môn để thảo luận, trao đổi những biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém. Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện, tích cực giữa thầy và trò để dạy và học tốt hơn. Giáo viên cần dành nhiều thời gian hơn cho việc thảo luận, hạn chế việc ghi chép chiếu lệ, chú trọng những vấn đề chưa làm được, những vấn đề còn hạn chế, yếu kém đề xuất với Ban giám hiệu để giải quyết kịp thời. Tổ chuyên môn cần tham mưu với Ban giám hiệu về việc giải Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 13
 14. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh quyết các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ của học sinh và chất lượng học tập của học sinh. Tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh nhà trường đóng vai trò rất quan trọng trong việc rèn luyện đạo đức và học tập của học sinh, giúp đỡ, giáo dục và hướng học sinh sinh hoạt lành mạnh, phong phú, đa dạng như sự nêu gương “ người tốt việc tốt”, khen thưởng kỹ luật, nhằm chấn chỉnh và xử phạt kịp thời những học sinh có hành vi sai trái, từ đó có thể tạo ra được nề nếp trong học sinh, việc tuân thủ các nội qui, qui định trong nhà trường sẽ tốt hơn đây là một trong nững nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đối với học sinh. 3. Phối hợp với chính quyền địa phương và Phụ huynh học sinh trong nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh Nhà trường cần chỉ đạo đưa các nội dung hoạt động giáo dục vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đảng ủy và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết, kế hoạch về công tác giáo dục của trường. Các tổ chức đoàn thể, cấp ủy được phân công phụ trách hoạt động giáo dục của nhà trường cần theo dõi, giám sát, đánh giá cụ thể các hoạt động giáo dục của nhà trường và có báo cáo hoạt động từng quý, năm lên cấp lãnh chính quyền. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, đoàn thanh niên để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động huy động học sinh đến trường, chống học sinh bỏ học, giáo dục đạo đức cho học sinh. Có chính sách ưu tiên động viên và khuyến khích học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh công tác khuyến học để khuyến khích học sinh vươn lên trong học tập và rèn luyện. Gia đình là môi trường giáo dục, là lực lượng giáo dục đầu tiên ảnh hưởng đến đứa trẻ. Trước hết là ảnh hưởng của cha mẹ rất sâu sắc đối với chúng. Vì vậy giáo dục gia đình đã trở thành một môi trường giáo dục quan trọng đối với các em, song giáo dục gia đình còn có một đặc trưng riêng không giống với nhà trường. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là nhà trường phải phối hợp như thế nào đó để Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 14
 15. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh đảm bảo được tính thống nhất, toàn diện trong quá trình giáo dục học sinh. Từ đó gia đình phát huy ảnh hưởng đến nhà trường nhằm giáo dục học sinh một cách có hiệu quả. Trước hết nhà trường phải giúp cha mẹ học sinh hiểu rõ chủ trương kế hoạch giáo dục của nhà trường. Trên cơ sở đó nhà trường thống nhất với gia đình tạo mọi điều kiện cần thiết để học sinh tập rèn luyện ở nhà theo mục tiêu giáo dục nhà trường. Các nội dung trên có thể thực hiện bằng nhiều cách như: + Họp phụ huynh theo định kì đầu năm học, giữa học kì I, cuối học kì I giữa học kì II và cuối năm. Đây là hình thức quan trọng vì họp phụ huynh sẽ giúp họ nắm được kế hoạch và sẽ giúp họ cùng thảo luận đóng góp ý kiến thống nhất để tìm biện pháp tối ưu nhằm đạt được mục đích giáo dục ở nhà. + Qua hội cha mẹ học sinh. + Qua việc thăm gia đình học sinh. + Ngoài ra những việc cấp bách có thể liên hệ qua điện thoại với phụ huynh học sinh. 4. Đầu tư kinh phí trang bị cơ sở vật chất cho dạy và học Cơ sở vật chất, trang thiết bị là điều kiện vô cùng quan trọng cần thiết để nâng cao chất lượng dạy – học. Với quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương có sự đầu tư về cơ sở vật chất cho nhà trường. Tuy cơ sở vật chất của trường THCS Vĩnh Thịnh hiện nay đã được cải thiện song chất lượng của một số hạng mục vẫn chưa đạt chuẩn, chưa đúng qui định. Nên nhà trường cần có những giải pháp để nâng cao chất lượng như sau: Ban giám hiệu tham mưu tốt với chính quyền địa phương và cấp trên, cấp kinh phí xây dựng thêm phòng chức năng. Lập kế hoạch huy động cộng đồng tham gia xây dựng trường lớp. Hàng năm sau khi kết thúc năm học, Ban giám hiệu cùng lãnh đạo địa phương, Hội cha mẹ học sinh và giáo viên phải đánh giá được hiện trạng cơ sở Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 15
 16. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh vật chất của nhà trường, tìm ra nguyên nhân và cách tháo gỡ, những thuận lợi, khó khăn của địa phương, của nhà trường, sau đó bàn kế hoạch tu sửa. Hàng năm Ban giám hiệu lập dự toán kinh phí xây dựng hạng mục các công trình, có xác nhận của uỷ ban nhân dân xã. Căn cứ vào tờ trình của nhà trường, UBND xã phê duyệt trình cấp trên (Phòng giáo dục đào tạo, uỷ ban nhân dân huyện) xin kinh phí xây dựng. Ban giám hiệu có kế hoạch mua sắm trang thiết bị dạy và học. Hàng năm vào cuối năm học, ban giám hiệu cần chỉ đạo bộ phận quản lý tài sản kiểm tra toàn bộ tài sản của nhà trường: Sách giáo khoa, sách tham khảo, các đồ dùng dạy học, bàn ghế, bảng... có biên bản kiểm tra, có danh mục chủng loại đồ dùng để có kế hoạch mua sắm phục vụ dạy và học. Nhà trường cần tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn để huy động nguồn vốn xây dựng cơ sở vật chất trường học và xây dựng quỹ khuyến dạy – khuyến học nhằm động viên phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Tổ chức các hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú để huy động nguồn vốn trong nhân dân hỗ trợ việc nâng cấp cơ sở vật chất thiết bị trường học. 5. Định kỳ kiểm tra đánh giá hoạt động giảng dạy của giáo viên 1. Thanh tra, kiểm tra là hoạt động không thể thiếu trong tất cả các hoạt động nói chung cũng như hoạt động giáo dục nói riêng. Thông qua kiểm tra , đánh giá mà Ban giám hiệu và giáo viên có thể điều chỉnh phương pháp quản lý cũng như phương pháp giảng dạy phù hợp đối với tất cả các đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường. 2. Ban giám hiệu nhà trường cần đưa ra các hoạt động, các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên về đổi mới kiểm tra đánh giá. Ban hành các văn bản có liên quan trong đó có quy định về tiêu chí dạy tốt, tiêu chí đánh giá giờ dạy. Tăng cường cơ sở vật chất hỗ trợ đổi mới kiểm tra, đánh giá và kiểm tra giám sát hoạt động dạy học của giáo viên. Tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm nghiêm túc, hiệu quả. Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 16
 17. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh 3. Ban giám hiệu trường chỉ đạo hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn, bảo đảm thời gian sinh hoạt, và chọn việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy làm nội dung chính cho hoạt động chuyên môn của tổ trong suốt năm học. 4. Duy trì việc kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch kiểm tra nội bộ. Giao cho tổ chuyên môn lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra ký giáo án vào thứ 6 hàng tuần, đánh giá việc soạn giảng của giáo viên ở các đối tượng giáo viên được đề xuất kiểm tra toàn diện trong năm học theo kế hoạch của trường, làm cơ sở để đánh giá việc kiểm tra toàn diện giáo viên. 5. Dự và phổ biến đầy đủ các chuyên đề do cấp trên tổ chức. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở các tổ chuyên môn, động viên đội ngũ giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến. Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 17
 18. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I. KẾT LUẬN Việc nâng cao chất lượng giáo viên có ý nghĩa hết sức quan trọng vì ngoài việc duy trì những gì đã tiếp thu được ở trường sư phạm, giáo viên còn được bổ sung thêm những điều mà trong thực tiễn giảng dạy giáo viên học hỏi được từ bản thân, từ đồng nghiệp. Việc nâng cao chất lượng giáo viên là việc làm thường xuyên, lâu dài trong suốt cuộc đời “ học, học nữa, học mãi” cho nên nhà trường phải thấy được tầm quan trọng của công tác này mà tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao chất lượng bằng nhiều biện pháp khác nhau như: Đổi mới phương pháp quản lý, phối hợp với chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh, đầu tư kinh phí trang thiết bị dạy học, kiểm tra, đánh giá... thông qua đó giáo viên đã học tập và đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, trình độ chuyên môn của giáo viên cũng được nâng cao và vì vậy chất lượng dạy và học của trường đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức các hoạt động nâng cao chất lương giáo viên của nhà trường còn chung chung chưa đều, còn mang tính phong trào hơn thực chất. Do điều kiện của nhà trường nên việc phân công trái chuyên môn đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ. Mặc dù còn một số hạn chế trong việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên nhưng qua đó đã đem lại những kết quả nhất định. Để hoạt động nâng cao chất lượng giáo viên có hiệu quả trước hết người Cán bộ quản lý phải nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, phải quan tâm đúng mức về chuyên môn và có tầm nhìn chiến lược trong việc phân công các bộ phận, tổ chức, giảng dạy trong nhà trường, bố trí chuyên môn hợp lí, phân công đúng người đúng việc. Kế hoạch đưa ra phải cụ thể, sát thực tế tình hình của nhà trường, tổ chức khoa học các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 18
 19. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh trong nhà trường cho phù hợp điều kiện thưc tế của đơn vị như bồi dưỡng qua dự giờ, qua sinh hoạt tổ chuyên môn... Nhà trường cần chú trọng bồi dưỡng năng lực quản lí của các tổ trưởng chuyên môn. Lấy tổ chuyên môn làm cơ sở bồi dưỡng, phải coi việc bồi dưỡng là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên theo dõi kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của Phó hiệu trưởng, các tổ chuyên môn từ đó có sự điều chỉnh khi cần thiết. Xây dựng quy hoạch đội ngũ giáo viên tương xứng với chiến lược phát triển của nhà trường, đồng thời chú trọng đào tạo mũi nhọn, thàng lập đội ngũ cốt cán ở tất cả các bộ môn để làm nòng cốt tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội giảng, không ngừng phát huy tài năng của đội ngũ giáo viên. Nhà trường cần phải quan tâm đến đời sống của giáo viên, biết động viên và tạo điều kiện để giáo viên tham quan học hỏi trường bạn, được học các lớp ngắn hạn, dài hạn... Thường xuyên tham mưu các cấp lãnh đạo để xây dựng trường lớp đảm bảo có đầy đủ các đồ dùng, phương tiện, tranh ảnh, sách tham khảo...nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. II. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 1. Đối với Sở Giáo dục- đào tạo Bạc Liêu Cần mở những chuyên đề quy mô lớn để giúp giáo viên cả tỉnh nắm vững hơn những vấn đề mới trong cải tiến giáo dục. Có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho thanh tra viên làm cho lực lượng này thật sự uy tín đối với giáo viên. Có định mức kinh phí bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thích đáng hơn. 2. Đối với Phòng Giáo Dục Hòa Bình Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý theo chu kỳ để cập nhật những kiến thức về quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy đã có làm nhưng còn ít, Phòng Giáo Dục cần mở nhiều hơn nữa các chuyên đề bằng hình thức cho mỗi trường đăng kí một môn học hoặc một lĩnh vực khác nhau rồi mời đại diện cốt cán tất cả các trường về dự để học hỏi lẫn nhau. Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 19
 20. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên cốt cán và có chế độ ưu đãi thích hợp cũng như tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho giáo viên đi học dễ dàng. Trang bị đầy đủ các đồ dùng, phương tiện dạy học, phòng vi tính.. ...cho các trường đặc biệt các trường đạt chuẩn quốc gia. 3. Đối với trường THCS Vĩnh Thịnh Hiệu trưởng cần có kế hoạch cụ thể hơn và tổ chức khoa học hơn về công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên, nên tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra về hoạt động bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên của từng tổ chuyên môn, quan tâm hơn công tác tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên; cần thiết phải phổ cập kiến thức tin học cho giáo viên cũng như triển khai việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Đối với giáo viên cần phải nâng cao ý thức tự bồi dưỡng về chuyên môn của mình cũng như tích cực tham gia các đợt bồi dưỡng do trường tổ chức, phải xem đó là công việc phải thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài và suốt cộc đời nhà giáo. Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản