intTypePromotion=1
ADSENSE

Sổ tay Tài nguyên du lịch: Phần 1

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:196

357
lượt xem
99
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 Tài liệu Tài nguyên du lịch của hai tác giả Bùi Thị Hải Yến (chủ biên) và Phạm Hồng Long gồm nội dung 4 chương đầu Tài liệu, trình bày những vấn đề lí luận và bức tranh chung về tài nguyên du lịch; điều tra, đánh giá: dẫn luận tài nguyên du lịch; điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch; đánh giá tác động của các hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi trường; quản lí, sử dụng, bảo vệ và tôn tạo tài nguyên môi trường du lịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay Tài nguyên du lịch: Phần 1

 1. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 2. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 3. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 4. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 5. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 6. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 7. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 8. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 9. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 10. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 11. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 12. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 13. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 14. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 15. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 16. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 17. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 18. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 19. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
 20. www.thuvien247.net 127.0.0.1 downloaded 73299.pdf at Tue Aug 07 10:25:36 ICT 2012
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2