intTypePromotion=1

Sự khác nhau giữa nhượng quyền thương mại và đại lý

Chia sẻ: Le Thanh Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
103
lượt xem
9
download

Sự khác nhau giữa nhượng quyền thương mại và đại lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động nhượng quyền thương mại có 3 đặc điểm cơ bản : Tổ chức hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa, bên nhân quyền chịu sự kiểm tra giám sát và được hỗ trợ từ bên nhượng quyền, bên nhân quyền phải trả phí nhượng quyền. Mời các bạn tìm hiểu kĩ hơn về sự khác nhau giữa quyền thương mại và đại lý qua tài liệu dưới đây!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự khác nhau giữa nhượng quyền thương mại và đại lý

  1. Sự khác nhau giữa nhượng quyền thương mại và đại lý 05/12/2012 - 993 lượt xem Nhượng quyền thương mại và đại lý, 2 mô hình này khác nhau thế nào? 1. Họat động nhượng quyền thương mại có 03 đặc điểm cơ bản: • Bên nhận quyền phải tổ chức họat động kinh doanh mua bán hàng hóa, cung ứng sản phẩm theo yêu cầu, quy định của Bên nhượng quyền thương mại, gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của Bên nh ượng quy ền th ương mại. • Bên nhận quyền chịu sự kiểm tra, giám sát và được nhận sự hỗ trợ từ Bên nhượng quyền thương mại đối với việc điều hành họat động kinh doanh theo phương thức nhượng quyền. • Bên nhận quyền phải trả phí nhượng quyền (theo quy định tại Hợp đồng Nhượng quyền thương mại) cho Bên nhượng quyền thương mại. 2. Họat động làm đại lý có 03 đặc điểm cơ bản: • Bên Đại lý là đơn vị: nhận hàng hóa của Bên Giao đại lý để bán, nhận ủy quyền của Bên Giao đại lý để cung ứng dịch vụ thuộc quyền kinh doanh của Bên Giao đại lý, hoặc nhận tiền của Bên Giao đ ại lý đ ể mua hàng cho Bên Giao đại lý. • Bên Giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hóa hoặc tiền giao cho Bên Đại lý. • Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, Bên Đại lý được nhận thù lao làm đại lý do Bên Giao đ ại lý chi tr ả thông qua một trong các hình thức sau: hưởng hoa hồng, hưởng chênh lệch giá, hoặc một khỏan tiền cụ thể được quy định trong hợp đồng làm đại lý. * Như vậy, có thể rút ra mấy điểm khác biệt như sau: • Họat động đại lý thiên về việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ trực tiếp từ Bên Giao đ ại lý, còn h ọat đ ộng nhượng quyền thương mại thiên về việc tổ chức điều hành kinh doanh gắn liền với các yếu tố mang tính thương hiệu của Bên nhượng quyền thương mại (không nhất thiết phải phân phối trực ti ếp hàng hóa, dịch vụ từ Bên nhượng quyền thương mại, có thể thực hiện theo chỉ định của Bên nhượng quyền thương mại). • Về tài chính và chịu trách nhiệm pháp lý thì tách bạch rõ gi ữa Bên nhận quyền với Bên nh ượng quy ền thương mại. Đối với họat động đại lý, thì Bên Giao đại lý vẫn có trách nhi ệm liên đ ới đ ối v ới h ọat đ ộng kinh doanh của Bên Đại lý liên quan đến hàng hóa mà mình đã giao, hoặc đối với hành vi ủy quyền cung ứng dịch vụ. • Bên nhận quyền phải trả phí nhượng quyền cho Bên nhượng quyền thương mại. Ngược lại, Bên làm Đại lý được hưởng thù lao từ Bên Giao đại lý.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2