intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu mô hình hoạt động công ty chứng khoán

Chia sẻ: Dong Lanh Lanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

1.312
lượt xem
437
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên tắc trung gian là một trong những nguyên tắc hoạt động cơ bản nhất của TTCK.Theo nguyên tắc này, mọi hoạt động diễn ra trên TTCK tập trung đều phải thông qua tổ chức trung gian, đó là công ty chứng khoán..Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian chuyên kinh doanh chứng khoán, là đơn vị có tư cách pháp nhân, có vốn riêng và hạch toán độc lập.Tại Viêt Nam, theo qui chế về tổ chức hoạt động của công ty chứng khoán qui định: “Công ty chứng khoán là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH thành lập...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu mô hình hoạt động công ty chứng khoán

  1. I­KHÁI NIỆM: Nguyên tắc trung gian là một trong những nguyên tắc hoạt động cơ  bản nhất của TTCK.Theo nguyên tắc này, mọi hoạt động diễn ra trên  TTCK tập trung đều phải thông qua tổ chức trung gian, đó là công ty  chứng khoán..Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung  gian chuyên kinh doanh chứng khoán, là đơn vị có tư cách pháp  nhân, có vốn riêng và hạch toán độc lập.Tại Viêt Nam, theo qui chế  về tổ chức hoạt động của công ty chứng khoán qui định: “Công ty  chứng khoán là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH thành lập hợp  pháp tại Việt Nam, được UBCKNN cấp giấy phép thực hiện một hoặc  một số loại hình kinh doanh chứng khoán” Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam: *Có phương án hoạt động kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển  kinh tế, xã hội và phát triển ngành chứng khoán. *Có đủ cơ sởvật chất kỹ thuật cho kinh doanh chứng khoán. *Có mức vốn pháp định theo từng loại hình kinh doanh như sau: _Môi giới chứng khoán: 3 tỷ đồng _Tự doanh chứng khoán: 12 tỷ đồng _Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán: 22 tỷ đồng _Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán: 3 tỷ đồng *Giám đốc, Phó giám đốc (Tổng giám đốc, Phó giám đốc), các nhân  viên kinh doanh của công ty chứng khoán phải đáp ứng đầy đủ điều  kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán do  UBCKNN cấp. *Giấy phép bảo lãnh phát hành chỉ được cấp cho công ty có giấy  phép tư doanh. II­MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG: Hiện nay trên thế giới có hai loại hình hoạt động của công ty chứng 
  2. khoán: Công ty chuyên kinh doanh chứng khoán: Theo mô hình này, động kinh doanh chứng khoán sẽ do các công ty  độc lập, chuyên môn hoá trong lĩnh vực chứng khoán đảm nhận, các  ngân hàng không được trực tiếp tham gia kinh doanh chứng khoán. Ưu điểm của mô hình này: +Hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng. +Tạo điều kiện cho TTCK phát triển do tính chuyên môn hoá cao  hơn. Mô hình này được áp dụng ở nhiều nước như Mỹ, Nhật, Canada… Công ty đa năng kinh doanh tiền tệ và chứng khoán: Theo mô hình này, các ngân hàng thương mại hoạt động vời tư cách  là chủ thể kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ Mô hình này có ưu điểm là ngân hàng có thể đa dạng hoá, kết hợp  nhiều lĩnh vực kinh doanh, nhờ đó giảm bớt rủi roc do hoạt động kinh  doanh chung, khả năng chịu đựng các biến động của thị TTCK là  cao. Mặt khác, ngân hàng tận dụng được thế mạnh về vốn để kinh  doanh chứng khoán, khách hàng có thể sử dụng được nhiều dịch vụ  đa dạng và lâu năm của ngân hàng. Tuy nhiên mô, hình này bộc lộ một số hạn chế như không phát triển  được thị trường cổ phiếu do các ngân hàng có xu hướng bảo thủ,  thích hoạt động tín dụng truyền thống hơn là bảo lãnh phát hành cổ  phiếu trái phiếu. Mặt khác, theo mô hình này, nếu có biến động trên  TTCK sẽ ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh tiền tệ của  ngân hang, dễ dẫn đến các cuộc khủng hoảng tài chính. Do những hạn chế trên mà trước đây Mỹ và nhiều nước khác đã áp 
  3. dụng mô hình này, nhưng sau cuộc khủng hoảng năm 1933, đa số  các nước đã chuyển sang mô hình chuyên doanh chứng khoán, chỉ  có Đức vẫn duy trì đến ngày nay. Tại Việt Nam, do qui mô các ngân hàng thương mại nói chung là rất  nhỏ bé, và đặc biệt vốn dài hạn rất thấp, hoạt động của các ngân  hàng thương mại Việt Nam chủ yếu trong lĩnh vực thương mại ngắn  hạn,trong khi hoạt động của TTCK thuộc lĩnh vực vốn dài hạn.Khả  năng khắc phục những yếu điểm này của ngân hang Việt Nam còn  rất lâu dài.Do đó, để bảo vệ an toàn cho các ngân hang,Nghị  định  144/CP về chứng khoán và TTCK qui định các ngân hang thương mại  muốn kinh doanh chứng khoán phải tách ra một phần vốn tự có của  mình thành lập một Công ty chứng khoán chuyên doanh trực thuộc,  hạch toán độc lập với ngân hàng III­CƠ CẤU TỔ CHỨC: Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán phụ thuộc vào loại hình  nghiệp vụ mà công ty đó thực hiện và qui mô hoạt động kinh doanh  của nó.Tuy nhiên, phải đảm bảo tách biệt giữa hoạt động tư doanh  với hoạt động mội giới và quản lý danh mục đầu tư. Nhìn chung, cơ  cấu tổ chức của công ty chứng khoán như sau: Sơ đồ tổ chức của công ty chứng khoán Cơ cấu tổ chức công ty chứng khoán là hệ thống các phòng ban chức  năng được chia làm hai khối lượng tương ứng với hai khối công việc. • Khối I (Front Office) Do ít nhất một phó giám đốc trực tiếp phụ trách,thực hiện các giao 
  4. dịch mua bán chứng khoán như: tự doanh, môi giới, bảo lãnh phát  hành, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu  tư. Đây là khối mang lại thu nhập chính cho công ty chứng  khoán.Nhìn chung, khối này có quan hệ trực tiếp với khách hàng bởi  vì ngoài nghiệp vụ tư doanh, khối này mang lại thu nhập cho công ty  bằng cách đáp ứng nhu cầu của khách hang và tạo ra sản phẩm phù  hợp với nhu cầu đó. • Khối II (Back Office): Thường cũng do 1 phó giám đốc phụ trách, thực hiện các công việc  yểm trợ cho khối I như hành chính tổ chức, kế toán… IV­CÁC NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN : 1­Môi giới chứng khoán: là một hoạt động kinh doanh của công ty  chứng khoán trong đó công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng  tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch tại Sở giao dịch chứng  khoán hay thị trường OTC mà chính khách hang sẽ phải chịu trách  nhịêm đối với hậu quả kinh tế của việc giao dịch đó. Khi thực hiện nghiập vụ môi giới, công ty chứng khoán phải mở tài  khoản giao dịch chứng khoán và tiền cho từng khách hàng trên cơ sở  hợp đồng ký kết giữa khách hàng và công ty. Trong trường hợp khách hàng của công ty chứng khoán mở tài khoản  lưu ký chứng khoán tại tổ chức lưu ký là ngân hàng thương mại hoặc  chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty chứng khoán có trách  nhiệm hướng dẫn các thủ tục giao dịch, mua bán cho khách hàng và  phải ký hợp đồng bằng văn bản với tổ chức lưu ký.Tiền hoa hồng môi  giới thường được tính phần trăm trên tổng giá trị của một giao dịch. Tuỳ theo qui định của mỗi nước, cách thức hoạt động của từng Sở 
  5. giao dịch chứng khoán mà người ta có thể phân chia thành nhiều loại  nhà môi giới khác nhau như sau: Môi giới dịch vụ (Full Service Broker): Là loại môi giới có thể cung cấp đầy đủ dịch vụ như mua bán chứng  khoán, giữ hộ cổ phiếu, hu cổ tức, cho khách hàng vay tiền, cho vay  cổ phiếu đề bán trước, mua sau và nhất là có thể cung cấp tài liệu,  cho ý kiến cố vấn trong việc đầu tư . Môi giới chiếc khấu (Discount Broker) : Là loại môi giới chỉ cung cấp một số dịch vụ như mua bán hộ chứng  khoán. Đối với môi giới loại này thì khoản phí và hoa hồng nhẹ hơn  môi giới toàn dịch vụ vì không có tư vấn ,nghiên cứu thị trường . Môi giới uỷ nhiệm hay môi giới thừa hành Đây là những nhân viên của một công ty chứng khoán thành viên của  một sở giao dịch, làm việc hưởng lương của một công ty chứng khoán  và được bố trí để thực hiện các lệnh mua bán cho các công ty chứng  khoán hay cho khách hàng của công ty trên sàn giao dịch.Vì thế họ  có tên chung là môi giới trên sàn (Floor Broker).Các lệnh mua bán  được chuyển đến cho các nhà môi giới thừa hành này có thể từ văn  phòng công ty cũng có thể từ các môi giới đại diện (Registered  Representative) Môi giới độc lập hay môi giới 2 đôla: Môi giới độp lập (Independent Broker) chính là các môi giới làm việc  cho chính họ và hưởng hoa hồng hay thù lao theo dịch vụ. Họ là một  thành viên tự bỏ tiền ra thuê chỗ tại sở giao dịch (Sàn giao dịch)  giống như các công ty chứng khoán thành viên. Họ chuyên thực thi các lệnh cho các công ty thành viên khác của sở 
  6. giao dịch.Sở dĩ có điều này là tại các sở giao dịch nhộn nhịp, lượng  lệnh phải giải quyết cho khách hàng của các công ty chứng khoán đôi  khi rất nhiều, các nhân viên môi giới của các công ty này không thể  làm xuể hoặc một lý do nào đó vắng mặt. Lúc đó các công ty chứng  khoán sẽ hợp đống với các nhà môi giới độc lập để thực hiện lệnh cho  khách hàng của mình và trả cho người môi giới này một khoản tiền  nhất định Ban đầu các nhà môi giới độc lập được trả 2 đôla cho một lô tròn  chứng khoán (100 cổ phần) nên người ta quen gọi là “môi giới 2 đôla”. Môi giới độc lập cũng được gọi là môi giới trên sàn (floor broker), họ  đóng vai trò không khác gì một môi giới thừa hành, chỉ khác là họ có  tư cách độc lập­tức họ không đại diện cho bất kì một công ty chứng  khoán nào cả. • Nhà môi giới chuyên môn: Các sở giao dịch chứng khoán thường qui định mỗi loại chứng khoán  chỉ được phép giao dịch tại một điểm nhất định gọi là quầy giao dịch  (post) các quầy này được bố trí liên tiếp quanh sàn giao dịch  (floor).Trong quầy giao dịch có một số nhà môi giới được gọi là nhà  môi giới chuyên môn hay chuyên gia.Các chuyên gia này chỉ giao  dịch một số loại chứng khoán nhất định.Nhà môi giới chuyên môn  thực hiện hai chức năng chủ yếu là thực hiện các lệnh giao dịch và  lệnh thị trường. 2 ­ Tự doanh chứng khoán: là nghiệp vụ mà trong đó công ty chứng  khoán thực hiện mua và bán chứng khoán cho chính mình . Công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ tự doanh nhằm mục đích  thu lợi hoặc đôi khi nhằm mục đích can thiệp điều tiết giá trên thị  trường .Chứng khoán tự doanh có thể là chứng khoán niêm yết hoặc 
  7. chưa niêm yết trên TTCK . Ngoài ra công ty chứng khoán có thể tự  doanh chứng khoán lô lẻ của khách hàng sau đó tập hợp lại thành lô  chẵn để giao dịch trên TTCK. Theo Điều 20 quy chế hoạt động và tổ chức và tổ chức của công  tychứng khoán số 55/2004/QĐ­BTC ngày 17/6/2004 qiu định về hoạt  động tự doanh của công ty chứng khoán như sau : + Công ty chứng klhoán phải đảm bảo có đủ tiền và chứng khoán để  thanh toán các lệnh giao dịch của chính mình . + Khi tiến hành nghiệp vụ tự doanh , công ty chứng khoán không  được : ­ Đầu tư vào cổ phiếu của công ty có sở hữu trên 50% vốn điều lệ của  công ty chứng khoán . ­ Đầu tư quá 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức  niêm yết. ­ Đầu tư quá 15% số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức không  niêm yết . Hoạt động tự doanh hiện nay đươc xem là một trong những hoạt động  quan trọng nhất của các công ty chứng khoán tại Việt Nam trong việc  nâng cao lợi nhuận .Tuy nhiên ,do nghiệp vụ tự doanh và môi giới dễ  nảy sinh xung đột lợi ích nên các nước thường qui định các công ty  chứng khoán phải tổ chức thực hiên hai nghiệp vụ ở 2 bộ phân riêng  biệt nếu công ty chứng khoán đó được thự hịên cả 2 nghiệp vụ . 3­ Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư: là hoạt động quản lý vốn của  khách hàng thông qua việc mua,bán,và nắm giữ các chứng khoán vì  quyền lợi khách hàng theo hợp đồng được kí kết giữa công ty chứng  khoán va khách hàng. Nghiệp vụ này được thực hiện khi một số nhà đầu tư tổ chức hoặc cá  nhân muốn tham gia TTCK nhưng họ không có đủ điều kiện về thời 
  8. gian hoặc kiến thức chuyên môn để quyết định đầu tư ,vì vậy họ uỷ  thác cho công ty chứng khoán đầu tư kèm theo thoã thuận lãi lỗ.  Người uỷ thác đầu tư thường không can dự vào việc đầu tư của công  ty chứng khoán và trả một khoản phí cho công ty chứng khoán theo  thoã thuận. Các công ty chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ này ngoài việc  được hưởng phí quản lý họ còn có thể nhận dược những khoản tiền  phí nhất định khi mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Khi thực hiện quản lý danh mục đầu tư, công ty chứng khoán phải  quản lý tiến và chứng khoán cho từng khách hàng uỷ thác và sử dụng  tiền trong tài khoản theo đúng các điều kiện qui định trong hợp đồng  đã ký kết.Hợp đồng phải xác định rõ mức dộ uỷ quyền của khách  hàng phải chịu mọi rủi ro của hoạt động đầu tư. Để đảm bảo quyền  lợi của khách hàng, định kỳ, công ty chứng khoán phải gửi báo cáo  giá trị các khoản đầu tư theo giá thị trường tại thời điểm báo cáo cho  khách hàng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2