intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thất bại của thị trường và vai trò chính phủ: hàng hoá công cộng

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

2.744
lượt xem
344
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàng hóa công cộng là gì? Hàng hóa công là một thất bại của thị trường Giải pháp đối với hàng hóa công Chính phủ tổ chức cung cấp hàng hóa công Mức cung cấp hàng hóa công hiệu quả? Hàng hóa công nào được cung cấp? Định giá hàng hóa công không thuần túy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thất bại của thị trường và vai trò chính phủ: hàng hoá công cộng

 1. Chủ đề 7 THẤT BẠI CỦA THỊ TRƯỜNG VÀ VAI  TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ  Phần IV: HÀNG HÓA CÔNG CỘNG Đặng Văn Thanh
 2. Nội dung thảo luận  Hàng hóa công cộng là gì?  Hàng hóa công là một thất bại của thị trường  Giải pháp đối với hàng hóa công • Chính phủ tổ chức cung cấp hàng hóa công • Mức cung cấp hàng hóa công hiệu quả? • Hàng hóa công nào được cung cấp?  Định giá hàng hóa công không thuần túy Đặng Văn Thanh
 3. Hàng hóa công cộng là gì? Hàng hóa công là những hàng hóa có hai thuộc  tính:  Không tranh giành (non­rival) • Một cá nhân có thể tiêu dùng hàng hóa mà không  làm giảm đi sự hiện diện hay lợi ích của hàng hóa đó  đối với những người khác. • Cách giải thích khác: chi phí biên phục vụ cho một  người tiêu dùng mới là bằng không.  Không loại trừ (non­exclusive)  Không thể cản trở người khác tiêu dùng hay  tiếp nhận lợi ích của hàng hóa đó Đặng Văn Thanh
 4. Hàng hóa công cộng là gì?  Hàng hóa công cộng thuần túy Hội đủ cả hai thuộc tính không tranh giành và không loại  trừ.  Hàng hóa công không thuần túy Thiếu một trong hai thuộc tính trên  Hàng hóa công có nhất thiết phải được tạo ra  bởi khu vực công và hàng hóa tư chỉ được sản  xuất bởi khu vực tư? Đặng Văn Thanh
 5. Hàng hóa công cộng là gì?             Tính tranh giành    Có      Không          Hàng hóa tư nhân Độc quyền tự nhiên  Nhà cửa, thức ăn, quần   Phòng cháy chữa cháy Tính áo  Truyền hình cáp      có  Con đường đông người   Con đường thưa người    có thu phí có thu phí loại  Nguồn lực cộng đồng Hàng hóa công cộng  Cá ở đại dương  Quốc phòng       không  Bãi biển công cộng, công   Hải đăng, pháo hoa viên đông người  Đường phố sạch sẽ trừ  Con đường đông người   Con đường thưa người      không thu phí không thu phí Đặng Văn Thanh
 6. Tại sao hàng hóa công là một thất bại của  thị trường?  Hàng hóa công thường có lợi ích lớn hơn chi phí  tạo ra. Do vậy về mặt xã hội đó là hàng hóa cần  thiết được cung cấp.  Nhưng với hai thuộc tính của hàng hóa công đã  dẫn đến tình trạng người ăn theo  Và kết cục là tư nhân không đầu tư, hàng hóa  công không tồn tại. Nghĩa là giải pháp thị trường  bị thất bại đối với loại hàng hóa này Đặng Văn Thanh
 7. Ví dụ về thất bại của thị trường đối với  hàng hóa công • Thành phố có 1 triệu dân thích xem pháo hoa vào  dịp Tết nguyên đán • Lợi ích bình quân mỗi người khi xem pháo hoa là 10  ngàn đồng.   Tổng lợi ích của việc bắn pháo hoa là 10 tỷ  đồng.  Giả sử tổng chi phí là 4 tỷ đồng  Phúc lợi ròng xã hội là 6 tỷ.  • Đáng giá để tổ chức bắn pháo hoa  Vì không thu được tiền nên tư nhân không tổ  chức. Đặng Văn Thanh
 8. Giải pháp đối với hàng hóa công  Chính phủ tổ chức cung cấp hàng hóa công • Chính phủ chi tiền và tổ chức thực hiện đối với  an ninh quốc phòng, cứu hỏa… • Chính phủ chi tiền và tổ chức đấu thầu để tư  nhân thực hiện đối với đường sá, cầu cống,  công viên… • Ví dụ đề án 112 Đặng Văn Thanh
 9. Giải pháp đối với hàng hóa công  Chính phủ tổ chức cung cấp hàng hóa công ở  mức nào là hiệu quả? • Dựa vào nguyên tắc MSB = MSC • Sự khác biệt giữa cầu tổng gộp của hàng  hóa công và cầu thị trường của hàng hóa tư Đặng Văn Thanh
 10. Cầu thị trường của hàng hóa tư nhân Giaù Quy taéc xaùc ñònh ñöôøng caàu thò tr öờng cuûa haøng hoùa tö nhaân: 600 P= P1 = P2 Q= Q1 + Q2 400 d2 D d1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saûn löôïng
 11. Cầu tổng gộp của hàng hóa công Giaù Quy taéc xaùc ñònh ñöôøng caàu t ổng gộp cuûa haøng D hoùa coâng: 600 P= P1 + P2 Q= Q1 = Q2 400 d2 d1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saûn löôïng
 12. Mức cung cấp hàng hóa công hiệu quả Giaù Saûn löôïng hieäu quaû xaûy r a taï M C = M B vôùi 3 ñôn vò haøng hoùa D ( M B = 100 + 300 = 400 = M C) 600 400 MC = 400 300 d1 100 d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saûn löôïng
 13. Hàng hóa công nào được cung cấp?  Ra quyết định tập thể • Quốc hội • Chính phủ • Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  Dân nguyện • Ưu điểm: bảo đảm tính dân chủ và công bằng • Nhược điểm: có thể phi hiệu quả Đặng Văn Thanh
 14. Phi hiệu quả từ việc bỏ phiếu  Phiếu chống phi hiệu quả An Bình  Minh Tổng số Lợi ích 650 350 300 1.300 Chi phí 400 400 400 1200 Phiếu Thuận Chống  Chống Chống Đặng Văn Thanh
 15. Phi hiệu quả từ việc bỏ phiếu  Phiếu thuận phi hiệu quả An Bình  Minh Tổng số Lợi ích 450 450 100 1.000 Chi phí 400 400 400 1200 Phiếu Thuận Thuận  Chống Thuận Đặng Văn Thanh
 16. Hàng hóa công nào được cung cấp?  Nghịch lý từ việc bỏ phiếu Hàng hóa  An Bình  Minh công Làm đường Chọn lựa 1 Chọn lựa 3 Chọn lựa 2 Công viên Chọn lựa 2 Chọn lựa 1 Chọn lựa 3 Hồ Chọn lựa 3 Chọn lựa 2 Chọn lựa 1  Kết quả bỏ phiếu:    Làm đường > công viên > hồ > làm đường Đặng Văn Thanh
 17. Định giá hàng hóa công không thuần túy  Chính phủ cung cấp miễn phí hàng hóa công thuần túy  Chính phủ có thể tính giá đối với hàng hóa công không  thuần túy (có tính loại trừ)  Mục đích tính giá. • Khuyến khích sử dụng nguồn lực hiệu quả • Tạo nguồn thu cho ngân sách  Ba loại hàng hóa công chính được tính giá. • Các tiện ích công: điện, nước, thông tin liên lạc • Cơ sở vật chất công: công viên, bãi biển, giao thông… • Các dịch vụ công: giáo dục đại học, bưu điện, thu gom rác Đặng Văn Thanh
 18. Định giá hàng hóa công không thuần túy  Những cân nhắc khi tính giá hàng hóa công. • Tính hiệu quả  • Tạo nguồn thu và thu hồi chi phí   Có sự đánh đổi với mục tiêu hiệu quả • Tính công bằng   Vận tải công cộng, giáo dục, nước sạch  thường được tính giá thấp hơn chi phí  vận hành hoặc chi phí biên để người dân  có thể tiếp cận được Đặng Văn Thanh
 19. Định giá hàng hóa công không thuần túy  Những cách định giá hàng hóa công. • Định giá theo chi phí biên (P=MC) • Định giá theo chi phí trung bình (P=AC) • Biểu giá hai phần • Phân biệt giá • Định giá lúc cao điểm Đặng Văn Thanh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2