intTypePromotion=3

Thuyết trình: Lý thuyết danh mục đầu tư

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
132
lượt xem
29
download

Thuyết trình: Lý thuyết danh mục đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Lý thuyết danh mục đầu tư trình bày về rủi ro và đa dạng hóa, lý thuyết Markowitz, lý thuyết thị trường vốn. Rủi ro do các yếu tố chung tạo ra ,tác động đến tất cả các loại tài sản trên thị trường. Rủi ro do các yếu tố riêng của tài sản tạo ra được gọi là rủi ro đặc thù.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình: Lý thuyết danh mục đầu tư

 1. LOGO Lý Thuyết Danh Mục Đầu Tư GVHD: TS. Lê Đạt Chí Lớp :TCDN Ngày 2
 2. Danh Sách Nhóm Vũ Phạm Hưng Linh Lê Khánh Linh Văn Minh Mẫn Nguyễn Kim Ngân Đỗ Nguyên Thanh Nguyễn Tiến Thành Nguyễn Thế Tuấn Nguyễn Thị Kim Tuyến www.th e m e gallery.com
 3. Nội Dung 1 Rủi Ro Và Đa Dạng Hóa 2 Lý Thuyết Markowitz 3 Lý Thuyết Thị Trường Vốn www.th e m e gallery.com
 4. 1. Rủi Ro Và Đa Dạng Hóa Rủi Ro Hệ Thống ( Rủi ro thị trường): Rủi ro do các yếu tố chung tạo ra ,tác động đến tất cả các loại tài sản trên thị trường Rủi Ro Phi Hệ Thống ( Rủi Ro Đặc Thù): Rủi ro do các yếu tố riêng của tài sản tạo ra được gọi là rủi ro đặc thù www.th e m e gallery.com
 5. Đa dạng hóa danh Mục Kết hợp các tài sản có tương quan khác 1 tạo ra danh mục có độ lệch chuẩn thấp hơn từng tài sản riêng lẻ www.th e m e gallery.com
 6. Đa dạng hóa danh Mục www.th e m e gallery.com
 7. Đa dạng hóa danh Mục Đa dạng hóa danh mục chỉ có thể lạo trừ rủi ro phi hệ thống. www.th e m e gallery.com
 8. 2. Lý Thuyết Markowitz Các giả định: Các nhà đầu tư xem mỗi khoản đầu tư khác nhau được đại diện cho một sự phân phối xác suất của tỷ suất sinh lợi mong đợi lên một vài thời kỳ nắm giữ. Các nhà đầu tư luôn tối đa hóa lợi ích mong đợi trong một thời kỳ nhất định. www.th e m e gallery.com
 9. Lý Thuyết Markowitz Các nhà đầu tư đánh giá rủi ro của danh mục dựa trên cơ sở phương sai của tỷ suất sinh lợi mong đợi. Các nhà đầu tư căn cứ trên những quyết định độc lập của tỷ suất sinh lợi và rủi ro mong đợi, vì vậy đường cong hữu dụng của họ là một phương trình của tỷ suất sinh lợi mong đợi và phương sai (hoặc độ lệch chuẩn) của tỷ suất sinh lợi. www.th e m e gallery.com
 10. Lý Thuyết Markowitz Với một mức độ rủi ro cho trước, các nhà đầu tư ưa thích tỷ suất sinh lợi cao hơn là một tỷ suất sinh lợi thấp. Tương tự, với một mức độ tỷ suất sinh lợi mong đợi cho trước, các nhà đầu tư lại thích ít rủi ro hơn là nhiều rủi ro. www.th e m e gallery.com
 11. Lý Thuyết Markowitz Đa dạng hóa mở rộng cho N tài sản www.th e m e gallery.com
 12. Lý Thuyết Markowitz Đường biên hiệu quả Tập hợp các danh mục được đa dạng hóa tốt tạo ra đường biên hiệu quả www.th e m e gallery.com
 13. Lý Thuyết Markowitz Nhà đầu tư lựa chọn danh mục dựa trên khẩu vị rủi ro www.th e m e gallery.com
 14. Hạn Chế Của Lý Thuyết Markowitz  Sử dụng độ lệch chuẩn làm thước đo rủi ro:  Ước tính hệ số tương quan và độ lệch chuẩn dựa vào dữ liệu quá khứ  Danh mục đầu tư markowitz không đề cập đến các tài sản phi rủi ro.. www.th e m e gallery.com
 15. Lý Thuyết Thị Trường Vốn  Các giả định Tất cả các nhà đầu tư đều là các nhà đầu tư hiệu quả Markowitz, họ mong muốn các điểm mục tiêu nằm trên đường biên hiệu quả. Có thể đi vay và cho vay bất kỳ số tiền nào ở lãi suất phi rủi ro, ký hiệu rf ( risk - free rate) www.th e m e gallery.com
 16. Lý Thuyết Thị Trường Vốn Tất cả các nhà đầu tư đều có kỳ vọng thuần nhất Tất cả các nhà đầu tư có một phạm vi thời gian trong một kỳ như nhau. Tất cả các khoản đầu tư có thể phân chia tùy ý Không có thuế và chi phí giao dịch. Các thị trường vốn ở trạng thái cân bằng, nghĩa là các tài sản được định giá đúng với mức độ rủi ro của chúng. www.th e m e gallery.com
 17. Lý Thuyết Thị Trường Vốn Danh mục gồm tài sản phi rủi do và danh mục nằm trên đường biên hiệu quả tốt hơn xét trên khía cạnh rủi ro va tỷ suất sinh lợi www.th e m e gallery.com
 18. Lý Thuyết Thị Trường Vốn Kết hợp tốt nhất là tiếp tuyến được vẻ từ tài sản phi rủi ro www.th e m e gallery.com
 19. Lý Thuyết Thị Trường Vốn Chọn lựa danh mục trên đường thẳng CAL(P)  Nguyên lý phân cách www.th e m e gallery.com
 20. LOGO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản