intTypePromotion=1

Tiểu luận Triết học: Vai trò của toán học đối với sự hình thành và phát triển thế giới quan khoa học

Chia sẻ: Võ Quang Hưng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
282
lượt xem
47
download

Tiểu luận Triết học: Vai trò của toán học đối với sự hình thành và phát triển thế giới quan khoa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận Triết học: Vai trò của toán học đối với sự hình thành và phát triển thế giới quan khoa học có cấu trúc gồm 3 chương: Thế giới quan khoa học, vai trò của toán học trong việc hình thành và phát triển thế giới quan khoa học, toán học có đi xa rời thực tế không.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Triết học: Vai trò của toán học đối với sự hình thành và phát triển thế giới quan khoa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> --------<br /> <br /> BÀI TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC<br /> <br /> VAI TRÒ CỦA TOÁN HỌC ĐỐI VỚI VIỆC HÌNH<br /> THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI QUAN<br /> KHOA HỌC<br /> ==========<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn : TS DƯƠNG ĐÌNH TÙNG<br /> Học viên : VÕ QUANG HƯNG<br /> Học viên cao học khóa K35 chuyên ngành phương pháp toán sơ cấp<br /> <br /> Đà nẵng<br /> Tháng 8/2017<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC .......................................................................................................... 1<br /> LỜI CẢM ƠN...................................................................................................... 2<br /> LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................... 3<br /> I . THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC<br /> 1. Thế giới quan là gì ............................................................................ 4<br /> <br /> 2. Thế giới quan khoa học là gì ............................................................. 5<br /> II . VAI TRÒ CỦA TOÁN HỌC TRONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT<br /> TRIỂN THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC<br /> 1. Quá trình hình thành và phát triển Toán học ..................................... 7<br /> 2. Đối tượng nghiên cứu của toán học ................................................... 11<br /> 3. Quá trình hình thành và phát triển các hệ thống số đếm.................... 12<br /> 4. Vai trò của các ký hiệu Toán học trong nhận thức khoa học ............ 14<br /> 5. Hiện tượng ngẫu nhiên , cái chân lý toán học và ý nghĩa thực tiễn .. 22<br /> III . TOÁN HỌC CÓ ĐI XA VỚI THỰC TẾ KHÔNG<br /> 1. Toán học bắt nguồn từ thực tế .......................................................... 27<br /> 2. Có nghi ngờ rằng toán học sẽ xa rời dần thực tế .............................. 28<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 29<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước khi trình bày nội dung chính tiểu luận , Em xin chân thành cảm ơn<br /> thầ y TS DƯƠNG ĐÌNH TÙNG vì những bài giảng triế t ho ̣c của thầ y đã truyề n<br /> cảm hứng cho em thêm yêu thić h triế t ho ̣c và có hứng thú tìm hiể u vấ n đề vâ ̣n<br /> du ̣ng triế t ho ̣c vào viêc̣ ho ̣c tâ ̣p của bản thân .<br /> Em xin cảm ơn thầy TS DƯƠNG ĐÌNH TÙNG đã giúp em hoàn thành<br /> cuốn tiểu luân nhỏ này một cách tốt hơn .<br /> <br /> Tác giả VÕ QUANG HƯNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Triết học là thành tựu nhận thức và hoạt động thực tiển cải tạo con người<br /> và loài người nói chung . Quá trình hình thành và phát triển của triết học diễn ra<br /> quanh co lâu dài và phức tạp . Trong quá trình đó , toán học đã đóng góp một<br /> phần rất quan trọng .<br /> Triết học và toán học đóng vai trò rất quan trọng trong các lĩnh vực của<br /> đời sống. Giữa chúng có mố i quan hê ̣ biê ̣n chứng sâu sắ c thể hiêṇ trong suố t<br /> quá trình hình thành và phát triể n của mỗi liñ h vực .<br /> Em viết cuốn tiểu luận VAI TRÒ CỦA TOÁN HỌC ĐỐI VỚI SỰ HÌNH<br /> THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC này , nói chung<br /> đây chỉ là sự góp nhặt khai triển chẳng mấy là sáng tạo . Trong phạm vi bài này<br /> , em làm sáng tỏ vai trò của toán học trong việc hình thành và phát triển thế giới<br /> quan khoa học thông qua lịch sử toán học<br /> Cấu trúc tiểu luận gồm 3 chương<br /> Chương I . Thế giới quan khoa học<br /> Chương II . Vai trò của toán học trong việc hình thành và phát triển thế<br /> giới quan khoa học .<br /> Chương III . Toán học có đi xa rời thực tế không<br /> Mặc dù hết sức cố gắng nhưng tiểu luận không tránh khỏi những sai sót .<br /> Chúng tôi mong nhận được sự góp ý và những ý kiến phản biện của quý<br /> thầy cô và bạn đọc<br /> Xin chân thành cảm ơn !<br /> <br /> Tác giả VÕ QUANG HƯNG<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHƯƠNG I : THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC<br /> 1. Thế giới quan là gì?<br /> THẾ GIỚI QUAN là hệ thống tổng quát những quan điểm của con người<br /> về thế giới (toàn bộ sự vật và hiện tượng thuộc tự nhiên và xã hội), về vị trí con<br /> người trong thế giới đó và về những quy tắc xử sự do con người đề ra trong thực<br /> tiễn xã hội. Thế giới quan chính là biểu hiện của cái nhìn bao quát đối với thế<br /> giới, bao gồm cả thế giới bên ngoài lẫn con người và mối quan hệ giữa con người<br /> và thế giới.<br /> Thế giới quan có cấu trúc phức tạp, gồm nhiều yếu tố trong đó có hạt nhân<br /> là tri thức. Trong thế giới quan, những quan điểm triết học, khoa học, chính trị,<br /> đạo đức, thẩm mĩ và đôi khi cả quan điểm tôn giáo đóng vai trò quan trọng nhất.<br /> Tính chất và nội dung của thế giới quan được quyết định chủ yếu bởi những quan<br /> điểm triết học. Vấn đề chủ yếu trong một thế giới quan cũng đồng nhất với vấn<br /> đề cơ bản của triết học (chủ yếu là quan hệ giữa ý thức và vật chất). Tuỳ theo<br /> cách giải quyết vấn đề này mà người ta phân chia ra hai loại thế giới quan cơ bản:<br /> duy vật và duy tâm.<br /> Thế giới quan có tính chất lịch sử vì thế giới quan phản ánh sự tồn tại vật<br /> chất và tồn tại xã hội, phụ thuộc vào chế độ xã hội và trình độ hiểu biết, đặc biệt<br /> là khoa học của từng thời kì lịch sử. Trong xã hội có giai cấp, thế giới quan mang<br /> tính giai cấp; về nguyên tắc, thế giới quan của giai cấp thống trị là thế giới quan<br /> thống trị; nó chi phối xã hội và lấn át thế giới quan của các giai cấp khác.<br /> Thế giới quan không những là sự tổng hợp lí luận và ý nghĩa nhận thức,<br /> mà còn rất quan trọng về mặt thực tiễn; nó làm kim chỉ nam cho hành động của<br /> con người.<br /> Từ việc hiểu biết về thế giới, chúng ta có được bức tranh về thế giới trong ý<br /> thức tức thế giới quan và từ đó quyết định lại thái độ và hành vi đối với thế giới.<br /> Có một cái nhìn đúng đắn sẽ định hướng con người hoạt động theo sự phát triển<br /> lôgic của xã hội và góp pần vào sự tiến bộ xã hội. Vì thế, thế giới quan là trụ cột<br /> về mặt hệ tư tưởng của nhân cách, là cơ sở cho đạo đức, chính trị và hành vi.<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2