intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 2007

Chia sẻ: Songngoc Songngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

285
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nền kinh tế XH-VN quý I 2007 đã có những bước tiến ngoạn mục làm cơ sở cho ngành bảo hiểm phát triển ngay từ những tháng đầu, năm đầu thực hiện cam kết WTO trong lĩnh vực bảo hiểm. Sau tổng kết kết quả kinh doanh 2006, các DNBH đã thấy được sức ép kinh doanh phải đạt hiệu quả cao trước đòi hỏi của các cổ đông nên đã có những chấn chỉnh kịp thời chiến lược kinh doanh và nâng cao trách nhiệm của người làm công tác quản lý......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 2007

  1. Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 2007 Nền kinh tế XH­VN quý I 2007 đã có những bước tiến ngoạn mục làm cơ sở cho  ngành bảo hiểm phát triển ngay từ những tháng đầu, năm đầu thực hiện cam kết  WTO trong lĩnh vực bảo hiểm. Sau tổng kết kết quả kinh doanh 2006, các DNBH  đã thấy được sức ép kinh doanh phải đạt hiệu quả cao trước đòi hỏi của các cổ  đông nên đã có những chấn chỉnh kịp thời chiến lược kinh doanh và nâng cao  trách nhiệm của người làm công tác quản lý Hàng loạt DNBH đề nghị tăng vốn như Bảo Việt, Bảo Minh, Vina Re, Bảo  Long, Viễn Đông, BIC và ngay cả các DNBH vừa mới được cấp phép hoạt động  cũng đề nghị tăng vốn như Toàn Cầu, Bảo Nông, Bảo Tín... Tại Hội nghị CEO các  DNBH Nhân thọ, phi nhân thọ, các lãnh đạo DNBH thấy được rằng cần đẩy mạnh  quan hệ hợp tác, tập trung sức, nâng cao năng lực cạnh tranh tạo nên sức mạnh  sẵn sàng cạnh tranh với các định chế tài chính tín dụng trong nước cũng như chấp  nhận cạnh tranh với các DNBH phi nhân thọ ở nước ngoài nếu như họ thực hiện  bán bảo hiểm vào Việt Nam theo cam kết WTO. Nghị định 45 và 46 ban hành  ngày 27/03/2007 thay thế NĐ 42, 43 trong công tác quản lý quản trị kinh doanh,  phát triển sản phẩm mới, song cũng có những đòi hỏi cao hơn chất lượng hoạt  động bảo hiểm của các DNBH và tăng cường sự quản lý giám sát của Nhà nước. Bộ Tài chính và Bộ Công an ban hành thông tư liên tịch số 41 về hướng dẫn thi  hành chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Bộ Tài chính ban hành QĐ 28 ngày  24/04/2007   ban   hành   Quy   tắc   Biểu   phí   Bảo   hiểm   Cháy   nổ   và   QĐ   23   ngày 
  2. 09/04/2007 ban hành quy tắc, biểu phí bảo hiểm TNDS Chủ xe cơ giới sửa đổi QĐ  23 trước đây theo hướng nâng cao trách nhiệm của DNBH, tăng thêm quyền lợi  cho Chủ xe và nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông, giảm nhẹ thủ tục hành chính  và tích cực tuyên truyền và đảm bảo ATGT. Đây cũng là những thuận lợi làm tăng  trưởng thị trường bảo hiểm cháy nổ, xe cơ giới nói riêng và thị trường bảo hiểm nói  chung trong thời gian tới. Thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ: Đạt doanh thu 1.794 tỉ đồng tăng 20,25% so  với cùng kỳ 2006 trong đó Bảo hiểm Tài sản và Thiệt hại tăng 64,2%; Bảo hiểm  XCG tăng 24,5%; Bảo hiểm hàng không và cháy nổ có xu hướng giảm. Các Công  ty Bảo hiểm có tốc độ tăng doanh thu cao so với cùng kỳ là PVI 88,5%; BIC 105%;  AAA 40%; Viễn Đông 30,24%. Bảo hiểm Xe cơ giới dẫn đầu doanh thu với 510 tỉ  đồng, tiếp theo là Bảo hiểm Tài sản và thiệt hại 488 tỉ đồng, Bảo hiểm Tàu và  TNDS Chủ tàu là 223 tỉ đồng, bảo hiểm con người là 18 tỉ đồng.Các DNBH đã bồi  thường 632 tỉ đồng chiếm 35.22% doanh thu. Nghiệp vụ có tỉ lệ bồi thường cao là  BH gián đoạn kinh doanh 231,6%, BH xây dựng lắp đặt 64,5%. Bảo hiểm Máy  móc thiết bị 57,5%, Bảo hiểm Cháy nổ 57,4% song tỉ lệ bồi thường của các DNBH  đều dưới 50%; Cao nhất chỉ có Bảo Việt 52% là tương đối tốt. Tuy các con số của  Quý I chưa nói lên được nhiều xu hướng của cả năm 2007. Đây chỉ là những dấu  hiệu cho thấy thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ sẽ phát triển ở mức trên 20% như  dự báo và sẽ có nhiều nghiệp vụ bảo hiểm có tỉ lệ bồi thường cao nếu tiếp tục  cạnh tranh và còn hạ phí bảo hiểm. Bảo hiểm BB TNDS chủ xe giới và bảo hiểm  cháy nổ sẽ là thị trường này lên tới 40% ­ 60%.   Thị trường bảo hiểm nhân thọ: Đã có dấu hiệu khả quan đi lên, có 250.661 hợp  đồng mới khai thác (120.034 hợp đồng sản phẩm chính) tăng 13% so với cùng kỳ.  Đưa tổng số hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ đạt 6.836.656 tăng 1,04%. Hợp  đồng hết hiệu lực trong kỳ là 232.490 giảm 22.4% so với cùng kỳ là khả quan. 
  3. Nhìn chung các DNBH đều tăng so với cùng kỳ năm trước chứng tỏ số tiền bảo  hiểm của hợp đồng mới khai thác ngày một tăng. Doanh thu phí bảo hiểm năm  đầu đạt 300,122.92 tỉ đồng, tăng 28,89%, ngoài DNBH mới hoạt động có tốc độ  tăng   Tổng   doanh   thu   phí   bảo   hiểm   cao   là   Prevoir   (7.728%)   và   ACE   Life  (834,63%)còn lại dẫn đầu là Prudential (trên 40%) Tổng số chi trả quyền lợi bảo hiểm là 502 tỉ đồng trong đó có 24,4 tỉ đồng tiền lãi  và chi trả giá trị hoàn lại là 293 tỉ đồng. Số tiền chi trả cho quyền lợi bảo hiểm dẫn  đầu là Bảo Việt Nhân thọ 347 tỉ đồng, Prudential 78 tỉ đồng, Manulife 55.,5 tỉ  đồng. Số tiền chi trả giả trị khai thác dẫn đầu là BVNT 122 tỉ đồng, Prudential 116  tỉ đồng, Manulife 32 tỉ đồng. Số đại lý Bảo hiểm đến cuối kỳ là 62.902 người trong  đó 7.289 đại lý mới. Số lượng đại lý giảm so với đầu năm nhưng doanh thu tăng,  hợp đồng mới khai thác đều tăng là điều đáng mừng, chất lượng đại lý đã tăng lên  rõ rệt. Sang quý II/2007, Bộ tài chính sẽ cho phép một số DNBH Nhân thọ triển khai sản  phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư sẽ tạo cơ hội thị trường BHNT tăng trưởng hơn nữa.  Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2