intTypePromotion=1
ADSENSE

Vẽ những “ bức tranh “ trên website

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

86
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có nhiều cách lựa chọn màu cho website hơn là chỉ kén chọn điều mà bạn cho rằng đẹp mắt. Bạn cũng nên quan tâm đến tâm lý màu sắc và màu nào dễ thu hút mắt người xem Mới đây tôi đã ghé thăm một trang web có chữ màu tía đậm trên nền đen. Website này đã phối màu theo kiểu Gothie, nhưng bản sao của nó thì rất khó đọc nên tôi đã từ bỏ nó chỉ sau vài từ. Một website khác có nền phát ánh huỳnh quang màu da cam, quá sáng khiến tôi nhức mắt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ những “ bức tranh “ trên website

  1. V nh ng “ b c tranh “ trên website (Ph n I) Có nhi u cách l a ch n màu cho website hơn là ch kén ch n i u mà b n cho r ng p m t. B n cũng nên quan tâm n tâm lý màu s c và màu nào d thu hút m t ngư i xem M i ây tôi ã ghé thăm m t trang web có ch màu tía m trên n n en. Website này ã ph i màu theo ki u Gothie, nhưng b n sao c a nó thì r t khó c
  2. nên tôi ã t b nó ch sau vài t . M t website khác có n n phát ánh huỳnh quang màu da cam, quá sáng khi n tôi nh c m t và r i b ngay. Trong khi ó thì nh ng ngư i t o ra các trang web này có th nghĩ r ng nhìn chúng r t tuy t nhưng th c t h ã xua u i ngư i xem. Nh ng ngư i xem này c g ng m i i u t t i m c ích nhưng h u không ư c như mong i. N u m i ngư i r i b trang web c a b n trư c khi h có th c b n copy, ng m nhìn các s n ph m ho c các d ch v mà b n bán thì trang web dù p n m y cũng vô nghĩa. Vi c u tiên c n làm là quy t nh tâm lý màu s c nào s phù h p nh t v i trang web c a b n. Sau ó b n có th dùng nh ng màu nào hay s d ng m t nhà thi t k web. Trang web c a Goth dùng màu en, m và tía, trong khi ó website c a nh ng h i ch c i n (Renaissance Faires) ch s d ng màu t và cũng như m t ngư i tr ng hoa có th yêu thích các màu như h ng, và tím. Sau ây là s c m nh n v màu s c: Màu en tư ng trưng cho: s nghiêm trang, bí m t, kín áo, s c m nh, thanh l ch, tang tóc, th m h a và nghi th c. Màu xanh dương là s tư ng trưng cho s tin c y, thành công, nghiêm trang, yên tĩnh, s c m nh, tài năng, s c kh e, thanh bình, tri th c và s liêm chính.
  3. Màu nâu mang ý nghĩa v trái t, t nhiên, b l c, c xưa, s gi n d , b n v ng và nam tính. Màu xanh l c là s tư ng trưng c a ti n b c, t nhiên, sinh v t, s c kh e, s s ng, s hòa h p, tham v ng, ham danh l i và lòng ghen t . Màu ghi xám tư ng trưng cho s trung l p, lãnh m và dè d t. Màu da cam tư ng trưng cho s ti n nghi, sáng t o, k ni m, vui v , sôi n i và s c l c. Màu h ng mang ý nghĩa d u dàng, ng t ngào, ngây thơ, tr trung, m ng manh, lãng m n, yêu thương và tình h u ngh . Màu tím là tư ng trưng cho hoàng t c, công lý, s mơ màng, không kiên nh, xa hoa, kh năng tư ng tư ng, mơ m ng và lãng m n. Màu tư ng trưng cho tình yêu, s am mê, mãnh li t, gi n d , hân hoan, b n năng, nguy hi m, c nh báo, kích ng, th c ph m, b c ng, hành ng và m o hi m. Màu tr ng có ý nghĩa trong tr ng, thu n khi t, s ch p, gi n d , tinh khôi và trinh b ch. Màu vàng mang ý nghĩa tư ng trưng cho s tò mò, khôi hài, hân hoan, thích thú, th n tr ng và ni m vui.
  4. V nh ng “ b c tranh “ trên website (Ph n cu i)) Khi quy t nh l a ch n màu ch o cho trang web c a mình, b n nên ch n thêm nh ng màu có th s d ng khác n a tránh trang web nhìn ơn i u và t nh t. B n có th ch n nh ng màu tương t như màu xanh l c, ho c các màu b sung như màu và xanh l c. Hãy gi cho các màu ó không làm ngư i xem khó ch u. B n có th l a ch n các màu ó qua các ư ng link sau ây. M t vài website này s giúp b n ch n ư c màu ch o cho trang web c a mình trong khi các trang web khác ch gi i thi u màu nào phù h p v i website thôi. Visibone - Visibone.com ColorLab MoreCrayons - Morecrayons.com Color Scheme Generator 2 - Wellstyled.com Color Schemer - Colorschemer.com Defence Mechanism –
  5. Defencemechanism.com Slayeroffice - Slayeroffice.com YCOLN Design Services - Ycoln-design.com WebColorCharts Color Blender - Meyerweb.com Sau khi b n ã l a ch n ư c nh ng màu phù h p, tôi xin khuy n ngh r ng, b n nên th áp d ng cho m t trang m u. Hi u cách ph i h p chúng như th nào. N u nhìn th y h p lý thì m i thêm vài o n text sao cho c nó th t d dàng. N u c n b n có th i màu text. Tôi ã t ng nhìn th y các trang web s d ng màu text khác nhau r t tuy t v i các màu như tr ng, ho c be. N u b n nh các b c tranh hay tác ph m ngh thu t trên web, thì b n cũng nên t th trên trang m u ã. Hãy m b o sao cho các b c tranh ó trưng bày h p lý và không b l n v i màu n n ho c màu c a tác ph m ngh thu t ó, không nên website c a b n thi u i s i u h p màu s c. Tôi cho r ng i u ó chính là s hài hòa tinh t gi a t m nhìn t website v i th c t . Hãy luôn gi tính ti n ích như là m t khía c nh quan tr ng khi thi t k m t website.
  6. N u m i ngư i th y website c a b n khó nhìn, khó c ho c s d ng không thân thi n, h s r i b ngay và ch ng quay tr l i cũng như không th gi i thi u trang web c a b n v i b t kỳ ai khác. Th m chí h còn cho nó là m t trong nh ng website th t t . Và ương nhiên b n s không mong i u ó x y ra r i. Vì th , hãy cân nh c k v i u b n c n và s d ng cho các website mà tôi ã c p. Khi ó, b n s th y r ng vi c l a ch n màu s c cho trang web c a mình th t là nhanh g n và ơn gi n và b n s có ư c hàng ngàn c m xúc mu n chuy n t i t i ngư i xem
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2