4

Diện tích tam giác đều

Trong mặt phẳng, mọi đường thẳng đi qua trọng tâm của tam giác đều chia tam giác thành hai phần có diện tích bằng nhau.

Chủ đề liên quan:

Đồng bộ tài khoản