intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài thu hoạch chính trị

Những Bài thu hoạch chính trị mẫu được TaiLieu.VN tổng hợp gửi đến các bạn nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo hoàn thành bài thu hoạch chính trị của mình. Việc tham khảo những mẫu bài có sẵn ngoài việc giúp bạn định hình cấu trúc trình bày của một bài thu hoạch còn giúp các bạn nắm được cách thức trả lời các câu hỏi về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng tham khảo các mẫu: Tổng hợp các bài thu hoạch chính trị hè, Tổng hợp 8 bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Sinh hoạt chính trị đầu khóa... dưới đây sẽ giúp các bạn dễ dàng định hướng được cách viết, cách hoàn thiện bài thu hoạch của mình sao cho đầy đủ, khoa học nhất. Từ đó các bạn sẽ nhanh chóng thực hiện hoàn chỉnh bài thu hoạch của mình một cách chuyên nghiệp nhất. Mời các bạn tham khảo!

Tham khảo và download 10 Bài thu hoạch chính trị chọn lọc sau:
 • Bài thu hoạch "Sinh hoạt chính trị đầu khóa" của sinh viên trường ĐH Kiến trúc TP.HCM sau đây sẽ giúp các bạn cách thức trình bày một bài thu hoạch chính trị đầu khóa cũng như quan điểm về việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc4p tokuhayashi 20-03-2015 2137 39   Download

 • Nội dung của bài thu hoạch trình bày về: Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay; tự liên hệ bản thân có những ưu điểm, nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức, là văn minh... Các bạn có thể xem qua tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc14p samurai_pizzacat 11-01-2011 4678 378   Download

 • Bài thu hoạch với chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” nhằm chào mừng những sự kiện trọng đại những sự kiện trọng đại của dân tộc ta: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p vantien2268 16-09-2010 3325 311   Download

 • Trong các Quy chế, quy định về công tác HSSV, chúng ta được học về quyền và nghĩa vụ của HSSV: Mỗi HS - SV trước hết là một công dân có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định trong Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trong các đạo luật hiện hành. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của HSSV.

  pdf14p xybuon 24-02-2014 2922 45   Download

 • Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, cổ động thấm thía về vấn đề đạo đức mà chính bản thân Người, trong suốt cuộc đời, đã thực hiện một cách mẫu mực những tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra bình, công lý và tiến bộ trên thế giới. Chủ nghĩa quốc tế chỉ có...

  doc14p tinhaulac72 28-11-2011 3300 219   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản cách mạng Việt Nam, là két quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

  doc7p hoangquy1980 05-09-2011 3926 211   Download

 • Bài thu hoạch trình bày nội dung chi tiết về các kiến thức: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên; những nội dung cơ bản về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay và. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc23p bennytran27 25-03-2017 3702 150   Download

 • Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới phân tích chi tiết nội dung độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự lựa chọn hợp với quy luật và lòng dân, phân tích nội dung chính của quan điểm Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và nội dung, giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân trong giai đoạn hiện nay,... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu!

  doc19p lexuanbao1981 03-05-2017 3604 157   Download

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2