4

Vẽ quần áo cho nhân vật trong truyện tranh

Vẽ không thể chỉ dừng lại ở nghệ thuật trang trí, làm đẹp ( kiểu như tranh xa-lông), họa sĩ quyết không phải tuýp làm đẹp cho đời, hội họa cũng không thể chỉ là trò làm xiếc của màu sắc. (cũng giống như văn học, thơ ca không phải chỉ là trò chơi của những con chữ bóng bẩy)

Đồng bộ tài khoản