intTypePromotion=1

BÀI 3: NHỊ THỨC NIUTƠN

Chia sẻ: Abcdef_43 Abcdef_43 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
96
lượt xem
6
download

BÀI 3: NHỊ THỨC NIUTƠN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu và nắm vững công thức khai triển nhị thức Niutơn  Về kỹ năng: + Biết áp dụng công thức Niutơn vào giải toán + Biết sử dụng tam giác Pa-xcan  Về tư duy thái độ: tích cực hoạt động, giải các ví dụ và trả lời các câu hỏi CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH +Giáo viên: Giáo án Bảng tam giác Pa-xcan in hoặc vẽ sẵn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 3: NHỊ THỨC NIUTƠN

  1. BÀI 3: NHỊ THỨC NIUTƠN A. MỤC TIÊU:  Về kiến thức: Hiểu và nắm vững công thức khai triển nhị thức Niutơn  Về kỹ năng: + Biết áp dụng công thức Niutơn vào giải toán + Biết sử dụng tam giác Pa-xcan  Về tư duy thái độ: tích cực hoạt động, giải các ví dụ và trả lời các câu hỏi CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH +Giáo viên: Giáo án Bảng tam giác Pa-xcan in hoặc vẽ sẵn +Học sinh: Học bài cũ công thức tổ hợp, tính chất, các tổ chuẩn bị giấy, bút xạ làm bài tập theo nhóm. B. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Phương pháp gợi mở kết hợp với nêu vấn đề và luyện tập theo nhóm Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng
  2. Học sinh lên bảng HĐ1: Kiểm tra bài cũ n! CT: Ckn = k ! n  k  ! viết công thức và - Em hãy nêu công TC: 1) Ckn = Cnn k áp dụng thức tổ hợp chập k của n. Áp dụng tính C52  2) Cnk11 + Cnk1  Ckn - Em hãy nêu các tính (1  k  n ) chất của Ckn (0  k  n ). Áp dụng cho C52 , hãy kiểm tra lại các tính chất vừa nêu( nhận xét, đánh giá cho điểm) 3. NHỊ THỨC NIUTƠN HĐ2: BÀI MỚI Học sinh lên bảng khai triển và Hđtp1: Hãy khai triển so sánh (a+b) 2 =... So sánh C2 a 2  C2 a1b1  C2 b 2 0 1 2 (a+b) 3 = ... So sánh... (a+b) 4 = ... So sánh...
  3. (a+b) n = Cn a n  Cn a n 1b  ... Cho học sinh Hđtp2: 0 1 Tổng quát (a+b) n nhận xét và nêu + Cnn1ab n1  Cnnb n công thức tổng Hệ quả: 2 n = Cn0  Cn  ...  Cnn 1 quát 1) a = b =1 0 = Cn0  Cn  ...(1) k Cnk  1 2) a = 1; b = -1 ...+ (-1) n Cnn Hđtp3: Em có nhận xét -SHt bằng n+1 Học sinh trả lời - số hạng tử -SM của a giảm dần từng ý theo câu - số mũ của a, số mũ b tăng dần hỏi gợi mở của b, tổng các số mũ tổng bằng n của a và b bằng nhau - - các hệ số cách đều 2 hạng tử đầu và cuối Hoạt động theo Hđtp 4: Áp dụng nhóm chia 4 Vd1: Khai triển ( x  y )5  x 5  5 x 4 y  10 x 3 y 2 nhóm theo tổ các ( x  y )5  ... Vd1 và Vd2 sau -10 x 2 y 3  5 xy 4  y 5 Vd2:Khai triển 5’ nhận xét sau (3 x  2)4  81x 4  216 x3  (3 x  2)4  ... khi nạp kết quả + 216 x 2  96 x  16 Vd3: Tìm hệ số của số cho điếm thi đua ( hạng chứa x10 trong tốt, khá, trung khai triển nhị thức ( 3  1)n = 3n Cn0  3n 1  3n  2 Cn2 bình, yếu ) (2  x)n  ... biết: +...+ (1) n Cnn  2048 Vd3: Sau 10’ nạp 3n Cn  3n 1  3n  2 Cn2 +... 0 2n  2048  n  11  k  10 kết quả hoặc HS + (1) n Cnn  2048 hệ số của số hạng chứa x10 khá giỏi lên trình 10 Hđtp 5: là: 2 C11  22 bày Tam giác Pa-xcan Theo bảng : - Giới thiệu k Cn 11 + Cn 1  Ckn k - Nhận xét các số ở
  4. mỗi dòng dựa vào các số ở dòng trước nó - Dùng tam giác Pa-xcan chứng tỏ rằng: 1+2+...+6 = C72 HĐ3: Củng cố và ra bài tập về nhà -Nắm vững nhị thức Niutơn -Cách sử dụng tam giác Pa-xcan - Làm BT 1 SGK trang 57, 2 đến 6 trang 58

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản