intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế học: Chương 6 - Trương Thiên Hòa

Chia sẻ: Vvvvv Vvvvv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
30
lượt xem
1
download

Bài giảng Kinh tế học: Chương 6 - Trương Thiên Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế học - Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu và các công cụ điều tiết vĩ mô, một số khái niệm cơ bản, chỉ tiêu đo lường tổng sản lượng quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học: Chương 6 - Trương Thiên Hòa

Chương 6: Đo lường sản<br /> lượng quốc gia<br /> <br /> Nội dung<br /> I. Mục tiêu và các công cụ điều tiết vĩ mô<br /> II. Một số khái niệm cơ bản<br /> III. Chỉ tiêu đo lường tổng sản lượng quốc<br /> gia<br /> <br /> I. Mục tiêu và các công cụ điều<br /> tiết vĩ mô<br /> Công cụ<br /> • Chính sách<br /> tài khóa<br /> • Chính sách<br /> tiền tệ<br /> • Chính sách<br /> thu nhập<br /> • Chính sách<br /> đối ngoại<br /> <br /> Mục tiêu<br /> • Tăng<br /> trưởng kinh<br /> tế<br /> • Tỷ lệ thất<br /> nghiệp<br /> • Điều chỉnh<br /> lạm phát<br /> <br /> II. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN<br />  Thu nhập khả dụng (Yd)(DI): Là lượng thu nhập cuối<br /> cùng mà hộ gia đình được tiêu dùng<br /> Thu nhập khả dụng = Thu nhập – thuế trực thu (Yd =<br /> Y - Td)<br /> Thu nhập khả dụng (Yd) = C + S<br />  Tiêu dùng (C): Là lượng tiền hộ gia đình dùng mua<br /> hàng tiêu dùng<br />  Tiết kiệm (S): Là phần còn lại của thu nhập của hộ gia<br /> đình sau khi đã tiêu dùng<br />  Khấu hao (De): Là khoản tiền bù đắp giá trị hao mòn<br /> của tài sản cố định<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> Company Logo<br /> <br /> 2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN<br /> Đầu tư tư nhân (I):<br /> I = Khấu hao + Đầu tư ròng (In)<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> Company Logo<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2