Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học

Xem 1-20 trên 8920 kết quả Bài giảng Kinh tế học
 • "Bài giảng Địa lí lớp 4: Thành phố Cần Thơ" được biên soạn bởi GV. Vũ Thị Quỳnh giúp học sinh hiểu được Cần Thơ là thành phố trẻ nhưng lại nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa hoc của đồng bằng sông Cửu Long nhờ có vị trí địa lí thuận lợi. Cần Thơ là nơi tiếp nhận nhiều mặt hàng nông, thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long để chế biến và xuất khẩu. Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Cần Thơ.

  ppt16p phuongribi205 21-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 9: Thất nghiệp và lạm phát, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thất nghiệp: các khái niệm và phân loại; tác hại của thất nghiệp và hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp; lạm phát: khái niệm và tác hại; cung tiền và lạm phát;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p matroicon2510 30-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Điều kiện ngang giá cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy luật một giá; Ngang giá sức mua tuyệt đối; Ngang giá sức mua tương đối; tỷ giá thực; Ngang giá sức mua trong thực tế; Ngang giá lãi suất;.... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt26p matroicon2510 30-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Giới thiệu kinh tế học và kinh tế học vĩ mô với mục tiêu nhằm giúp các bạn làm quen với môn học Kinh tế học vĩ mô với tư cách là một bộ phận của kinh tế học; Khái niệm kinh tế học; Hiệu quả sử dụng các nguồn lực và nội dung cơ bản của KTK; Một số vấn đề chung về Kinh tế học vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p matroicon2510 30-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 2: Thị trường cung-cầu và vai trò của chính phủ, cung cấp cho người học những kiến thức như: các nhân tố ảnh hưởng tới cầu và dịch chuyển đường cầu; các nhân tố ảnh hưởng tới cung và dịch chuyển đường cung; thị trường tự do và điều tiết giá cả. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p matroicon2510 30-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 3: Các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô, cung cấp cho người học những kiến thức như: Dòng luân chuyển nền kinh tế giản đơn và phương pháp đo lường sản lượng của nền kinh tế; Tổng sản phẩm quốc nội; Tổng thu nhập quốc dân và thu nhập quốc dân ròng; Đánh giá các chỉ tiêu GDP, GNP và NNP; Đo lường biến động giá; Tỷ lệ thất nghiệp; Khái quát về mô hình tổng cầu-tổng cung và các biến số kinh tế vĩ mô.

  pdf18p matroicon2510 30-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 4: Tổng cầu và mô hình số nhân cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: tổng quan về mô hình số nhân cơ bản; xác định thu nhập quốc dân trong nền kinh tế giản đơn; xác định sản lượng dựa trên nguyên tắc tiết kiệm bằng đầu tư theo kế hoạch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p matroicon2510 30-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản về tiền; Cung tiền và quản lý cung tiền; Cầu về tiền; Quan hệ cung – cầu về tiền và lãi suất cân bằng; Tác động của chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p matroicon2510 30-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 6: Mô hình IS-LM, chính sách tài chính, tiền tệ trong mô hình IS-LM, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về mô hình; Cân bằng trên thị trường hàng hoá: đường IS; Cân bằng trên thị trường tiền tệ: đường LM; Phân tích IS-LM; Chính sách tài chính, tiền tệ trong mô hình IS-LM. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p matroicon2510 30-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 7: Mô hình tổng cầu - tổng cung, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về mô hình; Đường tổng cầu kinh tế vĩ mô; Đường tổng cung ngắn hạn, dài hạn; Quan hệ tổng cầu – tổng cung, giá và sản lượng cân bằng; Tác động của các chính sách kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p matroicon2510 30-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng "Địa lí lớp 11: Kinh tế Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" được biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh nắm được các nội dung về kinh tế Cộng hòa nhân dân Trung Hoa gồm nền công nghiệp và nông nghiệp. Đồng thời cung cấp một số bài tập để các em ôn luyện củng cố kiến thức bài học. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf2p phuongthanh205 18-11-2022 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Tài chính quốc tế: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các điều kiện cân bằng quốc tế; Quản trị rủi ro hối đoái; Chu chuyển vốn quốc tế; Đầu tư của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty đa quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p trangvang0906 25-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 3: Tín dụng. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: nắm được khái niệm và bản chất tín dụng; phân tích được chức năng và vai trò tín dụng; phân biệt được các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf10p hanlamcoman 26-11-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 9: Tài chính doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: giải thích được tài chính doanh nghiệp, quản lý tài chính và các quyết định tài chính; phân biệt được các hình thức tổ chức kinh doanh khác nhau; giải thích được mục tiêu của quản trị tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf26p hanlamcoman 26-11-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 10: Tài chính công. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: giải thích được tài chính công; giải thích được cơ sở kinh tế cho hoạt động của chính phủ: hàng hóa công, tư; giải thích được chi tiêu chính phủ: chi chuyển giao, chi tiêu dùng; giải thích được cách thức tài trợ chi tiêu chính phủ: thuế và các tác động của thuế;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf36p hanlamcoman 26-11-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 5: Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quyết định cơ bản về việc thâm nhập thi trường quốc tế; Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế; Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p trangvang0906 25-11-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Những vấn đề chung về lý thuyết thống kê, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ lược sự ra đời và phát triển của thống kê học; Đối tượng nghiên cứu của thống kê học; Một số khái niệm thường dùng trong thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p trangvang0906 25-11-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê, cung cấp cho người học những kiến thức như: Điều tra thống kê; Tổng hợp thống kê; Phân tích thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p trangvang0906 25-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Phân tổ thống kê, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa phân tổ thống kê; Tiêu thức phân tổ; Xác định số tổ; Chỉ tiêu giải thích; Phân tổ liên hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p trangvang0906 25-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế-xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Số tuyệt đối; Số tương đối; Số bình quân; Trung vị; Các tham số đo độ biến thiên của tiêu thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p trangvang0906 25-11-2022 3 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Kinh tế học
p_strCode=baigiangkinhtehoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2