intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế vi mô 1: Chương 7 - TS. Trần Văn Hoà

Chia sẻ: Nhat Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
26
lượt xem
3
download

Bài giảng Kinh tế vi mô 1: Chương 7 - TS. Trần Văn Hoà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế vi mô 1: Chương 7 "Thị trường lao động" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Cầu lao động, cung lao động, cân bằng thị trường lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô 1: Chương 7 - TS. Trần Văn Hoà

Chương 7<br /> Thị trường lao động<br /> <br /> Nội dung<br />  Cầu lao động<br />  Cung lao động<br />  Cân bằng thị trường lao động<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> TS. Trần Văn Hoà, HCE<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Cầu lao động của doanh nghiệp<br />  Cầu lao động của doanh nghiệp là số<br /> công nhân mà DN có khả năng và sẵn<br /> sàng thuê ở các mức đơn giá tiền lương<br /> khác nhau trong một khoảng thời gian<br /> nhất định, ceteris paribus<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> TS. Trần Văn Hoà, HCE<br /> <br /> 3<br /> <br /> Đường cầu lao động<br /> Giá lao động<br /> <br /> w1<br /> <br /> W2<br /> MRPL = DL<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> L1<br /> <br /> TS. Trần Văn Hoà, HCE<br /> <br /> L2<br /> <br /> Lượng lao động<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Sản phẩm hiện vật cận biên của lao động<br /> - MPPL<br /> <br /> MPPL =<br /> <br /> <br /> ∆Q<br /> ∆L<br /> <br /> MRPL=MPPL.P<br /> <br /> MRPL =<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> ∆R<br /> ∆L<br /> <br /> TS. Trần Văn Hoà, HCE<br /> <br /> 5<br /> <br /> Đường cầu lao động của thị trường<br />  Là tổng theo chiều ngang các đường cầu<br /> lao động của các ngành trong thị trường<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> TS. Trần Văn Hoà, HCE<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các nhân tố làm dịch chuyển đường cầu<br /> lao động<br /> 1. Sự thay đổi giá của hàng hoá<br /> 2. Sự thay đổi công nghệ<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> TS. Trần Văn Hoà, HCE<br /> <br /> 7<br /> <br /> Cung lao động<br />  Cung lao động là lượng thời gian mà<br /> người lao động sẵn sàng và có khả năng<br /> làm việc tương ứng với các mức tiền<br /> lương khác nhau trong một khoảng thời<br /> gian nhất định, các yếu tố khác không đổi<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> TS. Trần Văn Hoà, HCE<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đường cung lao động của cá nhân<br /> Đơn giá<br /> tiền lương<br /> <br /> SL<br /> <br /> Số giờ làm<br /> việc/ngày<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> TS. Trần Văn Hoà, HCE<br /> <br /> 9<br /> <br /> Cung lao động của thị trường<br />  Đường cung lao động của thị trường cộng theo chiều ngang đường cung lao<br /> động của các cá nhân trên thị trường.<br /> <br /> 3/4/2011<br /> <br /> TS. Trần Văn Hoà, HCE<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2