intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết tài chính công

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:283

108
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và nhập môn tài chính công, các thất bại về tính hiệu quả của thị trường và sự can thiệp của chính phủ , chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội, lựa chọn công cộng, tổng quan về chi tiêu công cộng và quản lý chi tiêu công cộng, tổng quan về các nguồn thu ngân sách thuế và tác động của thuế đến phân phối thu nhập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết tài chính công

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN<br /> KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG & QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH CÔNG<br /> (Public Finance)<br /> Biên soạn: Tập thể giảng viên tham gia giảng dạy<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> • TS. Phan Thị Quốc Hương, Bài giảng Lý thuyết Tài chính công,<br /> Khoa TC-NH & QTKD, Trường Đại học Quy Nhơn, 2015.<br /> • PGS. TS. Sử Đình Thành, Giáo trình Lý thuyết Tài chính công,<br /> Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, NXB Đại học Quốc gia, 2009.<br /> • ThS. Vũ Cương, Giáo trình Kinh tế và tài chính công, Trường Đại<br /> học Kinh tế quốc dân, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2004.<br /> • Các TLTK khác…<br /> <br /> 2<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ<br /> THỊ TRƢỜNG VÀ NHẬP MÔN TÀI CHÍNH CÔNG<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> CƠ SỞ KHÁCH QUAN CHO SỰ CAN THIỆP CỦA CP<br /> VÀO NỀN KINH TẾ<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHỨC NĂNG, NGUYÊN TẮC VÀ NHỮNG HẠN CHẾ<br /> TRONG SỰ CAN THIỆP CỦA CP VÀO NỀN KTTT<br /> <br /> 4<br /> <br /> KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔN HỌC<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2