intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 1 - TS. Nguyễn Nam Hà

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:91

0
171
lượt xem
30
download

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 1 - TS. Nguyễn Nam Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 1: Khái quát quản trị văn phòng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ văn phòng, cơ cấu tổ chức văn phòng, phương pháp quản lý VP, phương pháp bố trí VP, các hình thức hoạt động của VP. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 1 - TS. Nguyễn Nam Hà

 1. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb MÔN HỌC bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb (MANAGEMENT OF OFFICE) bbbbbb GV: TS. Nguyễn Nam Hà 0909812330 January 16, 2017 namhadhcn@yahoo.com.vn TS. Nguyễn Nam Hà 1
 2. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỌC TẬP January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 2
 3. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ◘ VB: Văn bản ◘ VBHC: Văn bản hành chính ◘ VBTP: Văn bản tư pháp ◘ VBQPPL: Văn bản quy phạm pháp luật ◘ DN: Doanh nghiệp ◘ VP: Văn phòng ◘ VPĐD: Văn phòng đại diện ◘ QTVP: Quản trị văn phòng ◘ CQ TC: Cơ quan, tổ chức January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 3
 4. OVERVIEW OF COURSE ◘ Total units of study: 2 units of study (30 information theory + homework) ◘ Course Program: 7 Chapter ◘ Essay: A group of 3 to 10 students (classroom presentations) ◘ Exam form: tests / implementation of self-review ◘ Absent from class more than six periods: Ban the end of the semester January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 4
 5. TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC ◘ Số tín chỉ: 2 (30 tiết lý thuyết) ◘ Chương trình: 2 Phần 9 Chương ◘ Tiểu luận: Nhóm 3 - 5 SV (nộp TL và thuyết trình trên lớp) ◘ Hình thức thi: Trắc nghiệm ● Giữa kỳ: Trắc nghiệm (50 câu/60p) ● Cuối kỳ: Trắc nghiệm (50 câu/60p) ◘ Nghỉ học ≥ 6 tiết: Cấm thi cuối kỳ January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 5
 6. COURSE PROGRAM (1) PART 1 OVERVIEW OF OFFICEMANAGEMENT Chapter 1: Overview of the Office Administration Chapter 2: Information Management & Profile Chapter 3: Organizing the reception Chapter 4: Meeting & Management program development plans. January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 6
 7. COURSE PROGRAM (2) PART 2 TECHNICAL DRAFTING, TEXT LAYOUT Chapter 5: Overview of documents Chapter 6: Procedures & techniques presented documents Chapter 7: Style the administrative language in the documents Chapter 8: The process of drafting & issuing documents Chapter 9: Technical drafting, presents some common administrative documents. January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 7
 8. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC (1) PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Chương 1 Khái quát về QTVP Chương 2 Quản trị thông tin & hồ sơ Chương 3 Tổ chức công tác lễ tân Chương 4 Quản trị hội họp & xây dựng chương trình, kế hoạch January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 8
 9. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC (2) PHẦN 2 KỸ THUẬT SOẠN THẢO, TRÌNH BÀY VB Chương 5 Khái quát về VB Chương 6 Thể thức, kỹ thuật trình bày VB Chương 7 Phong cách ngôn ngữ trong VB hành chính - công vụ Chương 8 Quy trình soạn thảo ban hành VB Chương 9 Kỹ thuật soạn thảo, trình bày VB hành chính thông dụng January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 9
 10. COURSE OBJECTIVES Knowledge: Knowledge ● Understand the functions, tasks, organizational structure, organizational form office. ● Understand the system of legal, judicial documents, administrative documents.  Skills: Skills ● Know how to organize, manage office ● Drafting and presentation of common administrative documents: Decision, notify, report, reports, documents ... January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 10
 11. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Kiến thức ◘ Hiểu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hình thức tổ chức VP. ◘ Hiểu hệ thống VB QPPL, VBTP, VBHC. Kỹ năng ◘ Biết cách tổ chức, quản lý VP ◘ Soạn thảo, trình bày VB hành chính thông dụng: Quyết định, thông báo, tờ trình, báo cáo, công văn… January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 11
 12. TÀI LIỆU MÔN HỌC Giáo trình chính ◘ Giáo trình Quản trị văn phòng, Khoa QTKD, Trường ĐHCN TPHCM, 2011. Tham khảo 1. GS.TS. Đồng Thị Thanh Phương, Quản trị hành chính VP, NXB. TH., TPHCM, 2008. 2. Vương Thị Kim Thanh, Quản trị hành chính VP. NXB. TK., TP.HCM 2009. 3. Mike Harvey, Quản trị hành chính VP, NXB. Hồng Đức, TPHCM, 2008. January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 12
 13. TÀI LIỆU THAM KHẢO January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 13
 14. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ◘ Hiến pháp 1992. ◘ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 3/6/2008 (01/01/2009). ◘ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 3/12/2004 (1/4/2005). ◘ Luật Lưu trữ 01/01/2011 (01/7/2012). January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 14
 15. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 15
 16. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ◘ NĐ 58/2001 Quản lý con dấu ◘ NĐ 82/2001 Nghi lễ Nhà nước ◘ NĐ 110/2004 Công tác văn thư ◘ NĐ 24/2009 Luật Ban hành VBQPPL ◘ NĐ 31/2009 Sửa đổi NĐ 58/2001 ◘ NĐ 9/2010 Sửa đổi NĐ 110/2004 ◘ NĐ 01/2013 Luật Lưu trữ January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 16
 17. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ◘ Thông tư liên tịch 55_6/5/2005_BNV- VPCP: Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. ◘ Thông tư 01_19/1/2011_Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. ◘ Thông tư 9/2011/Bộ Nội vụ_Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của CQ, TC. January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 17
 18. ĐỊA CHỈ TẢI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ◘ www.fba.iuh.edu.vn / Bài giảng giáo viên / Nguyễn Nam Hà / Môn QTVP. ĐỊA CHỈ TẢI VĂN BẢN LUẬT ◘ www.gov.vn / Hệ thống văn bản / Thông tư / Năm ban hành / 2011 / Thông tư số 01 Bộ Nội vụ - thể thức & kỹ thuật trình bày VBHC. January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 18
 19. WEBSITE THAM KHẢO ◘ http://www.na.gov.vn (Quốc hội) ◘ http://www.gov.vn (Chính phủ) ◘ http://www.gso.gov.vn (Tổng cục thống kê) ◘ http://www.iuh.edu.vn (ĐHCN TPHCM) January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 19
 20. January 16, 2017 TS. Nguyễn Nam Hà 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2