intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.5 - TS. Nguyễn Nam Hà

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

0
86
lượt xem
15
download

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.5 - TS. Nguyễn Nam Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 9.5: Kỹ thuật ghi và trình bày biên bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm biên bản, phân loại biên bản, phương pháp ghi biên bản, cấu trúc của biên bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.5 - TS. Nguyễn Nam Hà

  1. BÀI 5 KỸ THUẬT GHI & TRÌNH BÀY  BIÊN BẢN SỐ TIẾT GIẢNG: 1
  2. NỘI DUNG BÀI GIẢNG 1. Khaùi nieäm bieân baûn 2. Phaân loaïi bieân baûn 3. Phöông phaùp ghi bieân baûn 4. Caáu truùc cuûa bieân baûn
  3. 1. KHÁI NIỆM BIÊN BẢN  Văn bản ghi lại những sự việc, vụ  việc đã xảy ra / đang diễn ra để làm  chứng cứ pháp lý về sau  Yêu cầu: Ghi trung thực, khách quan,  chính xác & đầy đủ.
  4. 2. PHÂN LOẠI BIÊN BẢN  Biên bản hội họp: Ghi lại tiến trình, diễn  biến  Biên bản hành chính: Ghi lại sự việc theo  quy định hành chính: Biên bản vi phạm…  Biên bản trong lĩnh vực tư pháp: Ghi lại  những sự việc theo quy định của pháp luật  tố tụng trong hoạt động của các CQ tư  pháp: Biên bản phiên tòa, biên bản lấy lời  khai … 
  5. 3. PHƯƠNG PHÁP GHI BIÊN BẢN  Phân loại thông tin khi ghi:  Thông tin để biết ­ ghi ý chính  Thông tin để thực hiện ­ ghi đầy đủ  Nếu người phát biểu yêu cầu ghi nguyên  văn thì sử dụng hình thức dẫn lời nói trực  tiếp  Tập trung lắng nghe, ghi chép nhanh  Sử dụng kỹ thuật biến đổi câu.
  6. 4. CẤU TRÚC CỦA BIÊN BẢN  Mở đầu: Thời gian, địa điểm lập biên bản,  thành phần tham dự  Nội dung:  Biên bản hội họp / vụ việc đang diễn ra:  ghi theo tiến trình  Biên bản sự việc đã xảy ra: mô tả hiện  trường, ghi lời khai nhân chứng  Kết luận: Ghi thời gian, địa điểm kết thúc  việc lập biên bản, biên bản được đọc thông  qua những người tham dự, số bản được lập.
  7. CÂU HỎI ÔN TẬP  Phân loại biên bản?  Nêu phương pháp ghi biên bản?  Cấu trúc của biên bản?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2