intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị dự án - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
514
lượt xem
38
download

Bài giảng Quản trị dự án - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị dự án gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái luận về dự án và quản trị dự án, hình thức tổ chức và nhà quản trị dự án, xác định và lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, điều phối các nguồn lực dự án,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án - ĐH Thương Mại

U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M<br /> M_<br /> M_<br /> HT BỘ MÔN QUẢNDHT NGHIỆP KINH DOANH T<br /> DH<br /> D<br /> TRỊ TÁC<br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> DChương 1 KHÁI LUẬN D DỰ ÁN VÀ QUẢN TRỊD ÁN<br /> <br /> VỀ<br /> DỰ<br /> <br /> Chương 2 HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ NHÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN<br />  Chương 3 XÁC ĐỊNH VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN<br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_QUẢN LÝ THỜIHTM_ TIẾN ĐỘ DỰ ÁNTM_<br />  Chương 4<br /> GIAN VÀ<br /> HT<br /> DChương 5 ĐIỀU PHỐI CÁC NGUỒN LỰC DỰ ÁN H<br /> D<br /> D<br /> <br />  Chương 6 QUẢN TRỊ CHI PHÍ DỰ ÁN<br />  Chương 7 QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN<br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br />  Chương 8 QUẢN TRỊ RỦI RO DỰ ÁN<br /> HT 9 GIÁM SÁT VÀ KẾT THÚC DỰ ÁN DHT<br /> HT<br /> D<br /> D<br />  Chương<br /> <br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br />  Bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh (2017), Bài giảng<br /> <br /> <br /> Quản trị dự án<br /> Vũ Thùy Dương và Bùi Minh Lý (2015), Quản trị dự án, NXB<br /> Thống Kê<br /> Từ Quang Phương (2012), Quản lý dự án (Tái bản lần 5),<br /> NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân<br /> PMI (2008, 2013), PMBOK Guide version 4&5<br /> Jack R. Meredith & Samuel J. Mantel, Jr. (2009), Project<br /> Management - A Managerial Approach (7th edition), John<br /> Wiley & Sons, Inc.<br /> Joseph Heagney (2011), Fundamentals of project<br /> management (4th edition), Amacom<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> <br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> 1.1. Khái luận về dự án<br /> 1.1.1. Khái niệm dự án<br /> MU cơ bản _TMUán<br /> T điểm<br /> TM<br /> 1.1.2. M_ đặc<br /> Các<br /> M của dự<br /> M_<br /> HT Phân loại dự DHT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> 1.1.3.<br /> án<br /> 1.2. Khái luận về quản trị dự án<br /> MU<br /> 1.2.1. Khái niệm quản trị dự_TMU<br /> án<br /> T<br /> TM<br /> M_ giai đoạn của quản trị dự án HTM_<br /> T Các<br /> TM<br /> 1.2.2.<br /> D<br /> DH<br /> DH<br /> 1.2.3. Các nội dung của quản trị dự án<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2