intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 2

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
144
lượt xem
25
download

Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 2 Cho ta biết về khái niệm , phân loại , phân tích chi phí . Cũng như phương pháp xác định chi phí và những cân nhắc khi lựa chọn chỉ tiêu chi phí làm cơ sở xuất phát cho mức giá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 2

 1. Chương II: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Thuy Nguyen, M.B
 2. CHƯƠNG 2: CHI PHÍ SẢN XUẤT. • Khái niệm chi phí • Phân loại chi phí • Phân tích chi phí • Phương pháp xác định chi phí • Những cân nhắc khi lựa chọn chỉ tiêu chi phí làm cơ sở xuất phát cho mức giá
 3. KHÁI NIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH • Chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm toàn bộ chi phí chi ra trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Chi phí phân Chi phí Chi phí sản xuất phối và bán marketing hàng Chi ra trong quá trình phân phối và bán Chi phí phát sinh trong hàng: quá trình sản xuất: • Chi phí vận chuyển Chi ra cho hoạt động: • Chi phí nguyên vật thiết bị bán hàng • Quảng cáo liệu • Chi phí bảo quản • Khuyến mại • Tiền lương • Dự trữ • Nghiên cứu thị • Khấu hao • Bao gói trường • Chi phí chung • Thuê kho • Giới thiệu sản • Chi phí quản lý. • Bốc vác phẩm • Hoa hồng cho đại • Bảo hành lý.
 4. PHÂN LOẠI CHI PHÍ Theo tính Theo mối chất mỗi liên hệ với loại chi phí SP sản xuất Theo mối quan hệ với Theo công khối lượng dụng chi phí sản phẩm được sản xuất
 5. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO TÍNH CHẤT MỖI LOẠI CHI PHÍ Nguyên Tiền công Vật liệu Nhiên liệu vật liệu Tiền phụ động lực chính lương Khấu hao Thuê đất, tài sản cố sử dụng Khác định vốn
 6. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO MỐI LIÊN HỆ VỚI SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT • Chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản Chi phí phẩm • Chỉ liên quan đến sản phẩm đó trực tiếp  Tính trực tiếp cho loại sản phẩm nhất định • Chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Chi phí • liên quan đến nhiều sản phẩm đó gián tiếp không Tính trực tiếp cho loại sản phẩm nhất định
 7. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT RA Chi phí • Chi phí không thay đổi khi khối lượng sản cố định xuất thay đổi Chi phí • Chi phí thay đổi khi khối lượng sản xuất thay Biến đổi đổi
 8. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÔNG DỤNG CHI PHÍ • Chi phí tiền lương trực tiếp • Chi phí vật tư trực tiếp • Chi phí chung • Chi phí quản lý doanh nghiệp • Chi phí phân phối và bán hàng • Chi phí mar
 9. CÁC CHỈ TIÊU CHI PHÍ • Tổng chi phí: toàn bộ chi phí cần thiết phải chi ra để sản xuất và tiêu thụ một khối lượng hàng hóa nhất định. • Ý nghĩa: – Tổng chi phí là yếu tố quan trọng để xác định lợi nhuận thực tế hay dự kiến. – Tổng chi phí quyết định mức chi phí cho một đơn vị sản phẩm tại các mức sản lượng nhất định
 10. CHI PHÍ MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM
 11. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHI PHÍ KHÁC Chi phí cơ hội: khoản thu nhập phải từ bỏ khi doanh nghiệp lựa chọn quyết định sản xuất sản phẩm này và phải từ bỏ quyết định sản xuất sản phẩm khác trong điều kiện sử dụng cùng một tập hợp yếu tố đầu vào nhất định.
 12. SỰ VẬN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ THEO KHỐI LƯỢNG Chi phí AC AC Khối lượng Qo Khi Q < Qo, thì Q tăng, AC giảm Khi Q = Qo, AC min Khi Q > Qo, thì Q tăng, AC tăng
 13. SỰ VẬN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ THEO KINH NGHIỆM – ĐƯỜNG KINH NGHIỆM Chi phí Chi phí bình quân 10 200 8 400 6 600 4 800 2 0 0 200 400 600 800 1000 Chi phí bình quân • Sự giảm dần chi phí bình quân theo kinh nghiệm SX tích lũy được gọi là đường kinh nghiệm (Experience Curve) • Sử dụng để định giá năng động hoặc định giá cạnh tranh
 14. VAI TRÒ CỦA CHI PHÍ TRONG HÌNH THÀNH GIÁsản phẩm. • Chi phí quyết định mức giá sàn của • Chi phí là căn cứ trực tiếp để hình thành mức giá dự kiến của doanh nghiệp. • Chi phí là một trong những căn cứ quan trọng để lựa chọn chiến lược giá cạnh tranh • Sự biến động về chi phí sẽ quyết định sự thay đổi giá
 15. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐINH CHI PHÍ • Đối tượng và đơn vị xác định chi phí • Căn cứ xác định chi phí. • Phương pháp xác định chi phí
 16. ĐƠN VỊ VÀ ĐỐI TƯỢNG XÁC ĐỊNH CHI PHÍ • Đối tượng và đơn vị xác định chi phí phải phù hợp với đối tượng và đơn vị xác định giá cả. – Đối tượng xác định chi phí là số lượng hàng hóa tiêu thụ (được bán ra thị trường) – Đơn vị xác định chi phí là tùy thuộc vào đặc điểm từng loại sản phẩm
 17. CĂN CỨ XÁC ĐỊNH CHI PHÍ • Căn cứ vào mức tiêu hao thực tế • Định mức thời gian • Đơn giá giờ công • Các định mức chi phí theo chế độ kế toán hiện hành • Các định mức chi phí của doanh nghiệp • Hệ thông giá cả hiện hành • Một số loại căn cứ cụ thể khác • Lưu ý: Trong một số trường hợp không tồn tại một hệ thống định mức nào cho việc xác định chi phí. Do đó có thể căn cứ vào những chỉ tiêu chi phí phát sinh thực tế được đánh giá là hợp lý trong những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể
 18. TÍNH CHI PHÍ ĐẦY ĐỦ
 19. TÍNH CHI PHÍ DỰA TRÊN TIẾP CẬN ĐÓNG GÓP Số sản phẩm Chi phí 5000 7500 8000 500 CPCĐ 10000 10000 10000 CPBĐ 1500 2250 2400 150 Tổng CP 11500 12250 12400 CP 1 sản phẩm 2.3 1.66 1.55 0.3
 20. XÁC ĐỊNH NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2