intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 1: Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro

Chia sẻ: HidetoshiDekisugi HidetoshiDekisugi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

16
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 1: Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: rủi ro và quản trị rủi ro; mối quan hệ giữa quản trị rủi ro với quản trị chất lượng và quản trị các hoạt động trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 1: Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro

 1. HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ RỦI RO BMGM0411 Cấu trúc: 24,6 Khoa: Quản trị kinh doanh Bộ môn: Quản trị học
 2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN • Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về quản trị rủi ro trong kinh doanh, quản trị rủi ro nhân lực và quản trị rủi ro tài sản • Có khả năng vận dụng tốt kiến thức của học phần trong học tập các học phần quản trị khác của chương trình đào tạo chuyên ngành và trong thực tiễn công việc sau khi tốt nghiệp • Hình thành năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 2
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO • Trần Hùng (2017), Giáo trình quản trị rủi ro, NXB Hà Nội • Dương Hữu Hạnh (2013), Quản trị rủi ro xí nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu – nguyên tắc và thực hành, NXB Lao động • Nguyễn Anh Tuấn (2006), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại thương, NXB Lao động-Xã hội • Đoàn Thị Hồng Vân và cộng sự (2013), Quản trị rủi ro và khủng hoảng, NXB Lao Động 3
 4. NỘI DUNG CHÍNH Chương 1: Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro Chương 2: Nhận dạng và phân tích rủi ro Chương 3: Kiểm soát và tài trợ rủi ro Chương 4: Quản trị rủi ro nhân lực Chương 5: Quản trị rủi ro tài sản 4
 5. Chương 1: Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro 1 2 3 Mối quan hệ Tổng Tổng quan giữa QTRR với QTCL và quan về quản trị quản trị các rủi ro hoạt động về rủi trong doanh ro nghiệp 5
 6. 1.1. Tổng quan về rủi ro 1.1.1. Khái niệm về rủi ro Khả năng kiểm • Khái niệm rủi ro: Rủi ro là một biến cố không chắc soát và đo lường NN chắn mà nếu xảy ra thì sẽ gây tổn thất cho con người. Chi phí thu • Nguy cơ rủi ro: là một tình huống có thể tạo nên ở bất thập và xử lý kỳ lúc nào, có thể gây nên những tổn thất (hay lợi ích) thông tin Title mà cá nhân hay tổ chức không thể tiên đoán được. • Tổn thất: là những thiệt hại, mất mát về tài sản, cơ hội có thể được hưởng lợi, về tinh thần, thể chất do rủi ro Hạn chế trong xử lý thông tin gây ra. 6
 7. 1.1. Tổng quan về rủi ro 1.1.2. Các đặc trưng của rủi ro • Tính đối xứng của rủi ro -> Rủi ro ngoài thiệt hại, tổn thất nó có mang lại lợi ích hay không? • Tần suất của rủi ro ( tính phổ biến hay mức độ thường xuyên của rủi ro • Biên độ của rủi ro, mức độ nghiêm trọng của rủi ro: ít hay nhiều. 7
 8. 1.1. Tổng quan về rủi ro 1.1.3. Phân loại rủi ro Nguyên Rủi ro sự cố Đối tượng Rủi ro nhân lực Rủi ro cơ hội Rủi ro tài sản nhân chịu RR Rủi ro có thể phân tán Kết quả Rủi ro thuần túy KN giảm Rủi ro không thể phân tán Rủi ro suy đoán TT RR trong giai đoạn khởi sự Nguồn Rủi ro có nguồn gốc từ môi trường vĩ mô Giai đoạn RR trong giai đoạn phát triển gốc Rủi ro có nguồn gốc từ môi trường vi mô PT RR trong giai đoạn trưởng thành RR trong giai đoạn suy vong 8
 9. 1.2. Tổng quan về quản trị rủi ro QTRR là chủ động đối phó 1.2.1. Khái niệm và vai trò của quản trị rủi ro Khái niệm quản trị rủi ro Quản trị rủi ro là quá trình nhận dạng, phân tích(bao gồm cả đo lường, đánh QTRR giá) rủi ro, xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát, tài trợ để khắc phục các hậu quả của rủi ro.(Trích giáo trình Quản rủi ro - Trần Hùng) Vai trò của QTRR • Nhận dạng, giảm thiểu và triệt tiêu những nguyên nhân gây ra rủi ro • Hạn chế, xử lý tốt nhất những hậu quả khi rủi ro xảy ra • Thực hiện tốt nhất các mục tiêu,chiến lược đã đề ra • Tối ưu các nguồn lực của tổ chức/ doanh nghiệp 9
 10. 1.2. Tổng quan về quản trị rủi ro 1.2.2. Lịch sử phát triển của quản trị rủi ro 1950-1960 1960-1970 1970-2000 HIỆN NAY 10
 11. 1.2. Tổng quan về quản trị rủi ro 1.2.3. Khái quát các nội dung của quản trị rủi ro NHẬN DẠNG PHÂN TÍCH KIỂM SOÁT TÀI TRỢ Nghiên cứu Sử dụng các công cung cấp những Xác định một phương tiện để cách liên tục và những hiểm hạ, cụ, kỹ thuật để né đền bù tổn thất có hệ thống xác định những tránh, ngăn ngừa, xảy ra hoặc lập các các rủi ro có nguyên nhân dẫn giảm thiểu rủi ro quỹ cho các đến rủi ro, đo chương trình khác thể xảy ra nhau để giảm bớt trong hoạt lường, đánh giá tổn thất động của tôt và phân tích tổn chức/doanh thất nghiệp 11
 12. 1.2. Tổng quan về quản trị rủi ro 1.2.4. Các nguyên tắc quản trị rủi ro Nguyên tắc 1: Không chấp nhận rủi ro không cần thiết, chấp nhận rủi ro khi lợi ích lớn hơn chi phí Nguyên tắc 2: Ra các quyết định rủi ro ở các cấp thích hợp Nguyên tắc 3: Kết hợp quản trị rủi ro vào hoạch định và vận hành ở các cấp. 12
 13. 1.3. Mối quan hệ giữa quản trị rủi ro với quản trị chiến lược và quản trị các hoạt động trong doanh nghiệp 1.3.1. Nội dung của mối quan hệ • Quản trị chiến lược là những hoạt động quản trị nhằm xác định những mục tiêu lâu dài, để thực hiện sứ mạng của một tổ chức • Quản trị các hoạt động tác nghiệp bao gồm những hoạt động liên quan đến kinh doanh như quản trị sản xuất cung cấp hàng hóa, quản trị dịch vụ…nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược • Quản trị rủi ro bao gồm tất cả các hoạt động để thực hiện được các hoạt động tác nghiệp một cách hiệu quả nhất, từ đó là cơ sở để thực hiện các mục tiêu dài hạn, thực hiện được sứ mạng của doanh nghiệp mà quản trị chiến lược đã đề ra 13
 14. 1.3. Mối quan hệ giữa quản trị rủi ro với quản trị chiến lược và quản trị các hoạt động trong doanh nghiệp 1.3.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu mối quan hệ  Thực hiện hoạt động quản trị có hiệu quả trên cơ sở định hướng chung  Là cơ sở để xây dựng các kế hoạch có tính khả thi cao  Triển khai các hoạt động trên cơ sở ngăn nừa rủi ro hữu hiệu nhất  Phối hợp tốt các bộ phận, đơn vị  Cơ sở để xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo & phát triển nhân sự 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2