intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị rủi ro

Xem 1-20 trên 614 kết quả Bài giảng Quản trị rủi ro
 • Bài giảng Quản trị dự án mang lại cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng nền tảng về dự án, quản lý dự án và khả năng áp dụng những kiến thức, kỹ năng này vào thực tế. Bài giảng kết cấu gồm 9 chương, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf31p diepvunhi 17-01-2023 7 2   Download

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế - Chương 5: Quản trị rủi ro trong tác nghiệp thương mại quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số vấn đề chung của rủi ro, tổn thất trong tác nghiệp thương mại quốc tế;

  pdf13p diepvunhi 17-01-2023 19 1   Download

 • Bài giảng Quản trị tri thức - Chương 6: Rủi ro trong quản trị tri thức. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: nhận dạng rủi ro trong quản trị tri thức; kiểm soát và phòng ngừa rủi ro trong hệ thống quản trị tri thức; hoạt động/biện pháp kiểm soát và bảo mật trong hệ thống quản trị tri thức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p diepvunhi 17-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng "Quản trị chiến lược: Chương 4 - Chiến lược cạnh tranh" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Chiến lược cạnh tranh tổng quát; Những yêu cầu khác của các chiến lược tổng quát; Rủi ro của các chiến lược tổng quát. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt42p phuongthuy205 11-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp: Chương 1 Giới thiệu chung về rủi ro và quản trị rủi ro, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết của quản trị rủi ro; Tác dụng của quản trị rủi ro; Mối liên hệ giữa quản trị rủi ro và các chức năng quản trị trong doanh nghiệp; Các chủ thể liên quan vào quá trình quản trị rủi ro;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p trangdo0906 12-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp: Chương 2 Nhận dạng và đo lường rủi ro, tổn thất tiềm năng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về nhận dạng rủi ro; các nguồn rủi ro; đối tượng của rủi ro; các phương pháp nhận dạng rủi ro;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p trangdo0906 12-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp: Chương 3 Các loại tổn thất tiềm năng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổn thất tiềm năng về trách nhiệm pháp lý; tổn thất tiềm năng về tài sản; tổn thất về nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p trangdo0906 12-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp: Chương 4 Các công cụ quản trị rủi ro, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về công cụ quản trị rủi ro; các công cụ kiểm soát rủi ro; các công cụ tài trợ rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p trangdo0906 12-01-2023 4 1   Download

 • Bài viết "Huy động các nguồn lực tài chính để phát triển đô thị bền vững ở tỉnh Kiên Giang" xem xét thực trạng phát triển đô thị và huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị theo hướng bền vững của tỉnh Kiên Giang. Bài viết chỉ ra một số hạn chế và nguyên nhân trong huy động các nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển đô thị bền vững ở Kiên Giang. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 1   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp: Chương 7: Quản trị nợ phải thu" trình bày các nội dung kiến thức trọng tâm về: Những vấn đề chung; Các quyết định tiêu chuẩn bán chịu; Quyết định điều khoản bán chịu; Ảnh hưởng của rủi ro bán chịu; Mô hình tổng quát ra quyết định quản trị NPT. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf34p phuongyen205 27-12-2022 9 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Tài chính quốc tế: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các điều kiện cân bằng quốc tế; Quản trị rủi ro hối đoái; Chu chuyển vốn quốc tế; Đầu tư của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty đa quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p trangvang0906 25-11-2022 12 3   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ, với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được kiểm soát nội bộ theo COSO; Nắm vững các thành phần của Quản trị rủi ro doanh nghiệp ERM;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt27p trangvang0906 25-11-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tài chính và các phương thức quản trị cho các nhà điều hành doanh nghiệp; Sinh viên có thể nắm vững các kiến thức như khái niệm,bản chất, chức năng, vai trò, mục tiêu của tài chính trong doanh nghiệp; hiểu được giá trị của dòng tiền, mối tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận, định giá chứng khoán;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p trangvang0906 25-11-2022 17 3   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư gồm có 9 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư; chương 2 dòng tiền đầu tư và thu hồi; chương 3 các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính trong điều kiện chắc chắn; chương 4 đánh giá hiệu quả tài chính của dự án trong điều kiện có rủi ro và không chắc chắn; chương 5 nội dung kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của một dự án đầu tư hình thức hồ sơ; chương 6 sản phẩm và thị trường; chương 7 các giải pháp kỹ thuật, công nghệ; chương 8 quản lý dự án đầu tư; chương 9 tổ chức quản trị thực hiện dự án.

  pdf216p runthenight02 08-11-2022 24 6   Download

 • Bài giảng Thương mại điện tử (Dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh) cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan thương mại điện tử; mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử; giao dịch điện tử; rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p duonghanthienbang 05-10-2022 23 5   Download

 • Bài viết Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Kinh tế & QTKD trường Đại học Hùng Vương đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ tập trung chủ yếu vào các đề tài nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ, hạch toán kế toán trong doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro trong ngân hàng, phát triển tiềm năng kinh tế du lịch, vấn đề khởi nghiệp trong sinh viên và định hướng cho lao động của tỉnh Phú Thọ.

  pdf6p vigeneralmotors 13-07-2022 25 1   Download

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế nâng cao (Advanced international business) - Chương 5: Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, nguyên tắc, mục đích của quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế; nội dung quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế; quản trị rủi ro trong một số hoạt động kinh doanh quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hidetoshidekisugi 15-06-2022 28 3   Download

 • Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 2: Các hoạt động quản trị cơ sở dữ liệu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kiểm soát dữ liệu; quản lý thay đổi cơ sở dữ liệu; tối ưu hóa hiệu suất và kế hoạch phòng ngừa rủi ro cho cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p hidetoshidekisugi 16-06-2022 14 2   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 1: Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: rủi ro và quản trị rủi ro; mối quan hệ giữa quản trị rủi ro với quản trị chất lượng và quản trị các hoạt động trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p hidetoshidekisugi 16-06-2022 33 12   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 2: Nhận dạng và Phân tích rủi ro. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và tầm quan trọng của nhận dạng rủi ro, cơ sở của nhận dạng rủi ro, phương pháp nhận dạng rủi ro; khái niệm và tầm quan trọng của phân tích rủi ro, nội dung và phương pháp phân tích rủi ro;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p hidetoshidekisugi 16-06-2022 34 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quản trị rủi ro
p_strCode=baigiangquantriruiro

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2