intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Quản trị rủi ro

Xem 1-20 trên 663 kết quả Bài giảng Quản trị rủi ro
 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng "Quản trị logistics và chuỗi cung ứng" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: quản trị chuỗi cung ứng tích hợp; quản trị rủi ro trong logistics và chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p khanhchi2590 10-06-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Quản trị rủi ro" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro; nhận dạng rủi ro; đo lường và phân tích rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf216p khanhchi2560 17-05-2024 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng "Quản trị rủi ro" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: kiểm soát rủi ro; tài trợ rủi ro; quản trị rủi ro trong doanh nghiệp bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf138p khanhchi2560 17-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ được biên soạn gồm các nội dung chính sau: hệ thống tài chính; các định chế tài chính trung gian phi ngân hàng; quản trị rủi ro các định chế tài chính; thị trường cổ phiếu; thị trường trái phiếu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Đầu tư tài chính - Chương 7: Thị trường phái sinh, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu những đặc điểm cơ bản của thị trường các công cụ phái sinh; hiểu các nguyên lý định giá các công cụ phái sinh; hiểu và vận dụng các công cụ phái sinh để thực hiện các chiến lược quản trị rủi ro, đầu tư, khai thác cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Đề cương bài giảng Quản trị rủi ro gồm có những nội dung: chương 1 tổng quan về quản trị rủi ro doanh nghiệp, chương 2 môi trường nội bộ của doanh nghiệp, chương III xác định những mục tiêu, chương IV nhận dạng biến cố, chương V đánh giá biến cố, chương VI đối phó rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p zizaybay1101 09-05-2024 4 2   Download

 • Đề cương bài giảng Quản trị tài chính gồm có những nội dung: Chương 1 dẫn nhập về quản trị tài chính, chương 2 phân tích tài chính, chương 3 giá trị tiền tệ theo thời gian, chương 4 định giá chứng khoán, chương 5 rủi ro và lợi nhuận, chương 6 chi phí sử dụng vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 5: Quản trị trong doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế; Quản trị tài chính quốc tế; Quản trị marketing và R&D quốc tế; Quản trị nguồn nhân lực quốc tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý và thực hành bảo hiểm - Chương 1: Khái quát về rủi ro và những phương thức xử lý rủi ro, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ các khái niệm căn bản: rủi ro, nguy cơ, hiểm họa, tổn thất, quản trị rủi ro, giá phí toàn bộ của rủi ro; Hiểu rõ nội dung của các phương thức xử lý rủi ro, nguy cơ và tổn thất; Chức năng và phạm vi hoạt động của quản trị rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng - Chương 5: Quản trị rủi ro tín dụng, cung cấp cho người học những kiến thức như Tư cách của người đi vay và Chất lượng dữ liệu cung cấp; Nguồn trả nợ chính và thời gian trả nợ; Tổng quan về người đi vay và lĩnh vực kinh doanh; Phân tích chỉ tiêu thông thường và chỉ tiêu tài chính; ...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p khanhchi2550 10-05-2024 7 2   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng - Chương 2: Quản trị rủi ro lãi suất, cung cấp cho người học những kiến thức như rủi ro lãi suất (Interest rate risk); xác định tài sản và nợ nhạy cảm lãi suất; Những tài sản không định giá lại; đo lường rủi ro lãi suất với Duration GAP/ Mô hình vòng đời;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p khanhchi2550 10-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 5: Quản trị tài chính trong kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Những vấn đề tài chính trong kinh doanh quốc tế; quản trị rủi ro Ngoại hối; Các biện pháp phòng chống rủi ro tỷ giá; Các phương thức thanh toán quốc tế; Quản trị vốn lưu động; Hoạch định ngân sách về vốn trên phạm vi quốc tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 7: Tài chính doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như Mục tiêu tài chính doanh nghiệp; các quyết định tài chính doanh nghiệp; Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định tài chính doanh nghiệp; Nguồn vốn kinh doanh; Đầu tư quản lý tài sản doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt30p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 4: Rủi ro trong kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và phân loại rủi ro hối đoái; Quản trị rủi ro hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p khanhchi2550 10-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 Mô hình đo lường lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động ngân hàng, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được mô hình đo lường lợi nhuận và vận dụng vào thực tế; Nắm được các nguyên tắc quản trị rủi ro trong kinh doanh NH.

  pdf34p khanhchi2520 20-04-2024 4 3   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 1 cung cấp những kiến thức như Tổng quan về ngân hàng thương mại; Quản trị vốn tự có, tài sản nợ, tài sản có của ngân hàng thương mại; Quản trị doanh thu, chi phí, lợi nhuận và quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng; Quản trị các nguồn lực khác của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p khanhchi2520 20-04-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp gồm các nội dung chính như vấn đề thời giá của tiền tệ; vấn đề mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro; vấn đề định giá chứng khoán; vấn đề chi phí sử dụng vốn; vấn đề đánh giá và quyết định dự án đầu tư về mặt tài chính; vấn đề quản trị tiền mặt, tồn kho và các khoản phải thu

  pdf90p khanhchi2520 20-04-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Quản trị rủi ro doanh nghiệp" Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Môi trường hoạt động của doanh nghiệp và các vấn đề mới; Khái niệm rủi ro; Phân loại rủi ro;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt14p nguyetminh0110 24-04-2024 3 3   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro doanh nghiệp - Chương 2 Tầm quan trọng của các nguyên tắc quản trị, rủi ro và tuân thủ, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Định nghĩa rủi ro; Quản trị (Governance), rủi ro (Risk), và tuân thủ (Compliance) - GRC; Thành phần Quản trị của GRC; Thành phần Quản lý rủi ro của GRC; Thành phần Tuân thủ của GRC. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt12p nguyetminh0110 24-04-2024 5 3   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro doanh nghiệp - Chương 1 Giới thiệu chung về Quản trị rủi ro doanh nghiệp, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khung kiểm soát nội bộ COSO (Committee of Sponsoring Organizations); Các yếu tố kiểm soát nội bộ COSO: Quản lý rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt7p nguyetminh0110 24-04-2024 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2