intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Min Yoen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

20
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính công: Chương 6 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Lý thuyết về cân đối ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách nhà nước, tổ chức cân đối ngân sách nhà nước,..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  1. CHƯƠNG 6 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC D 6.1. Lý thuyết về cân đối NSNN H 6.2. Bội chi NSNN TM 6.3. Tổ chức cân đối NSNN _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 1
  2. 6.1. Lý thuyết về cân đối NSNN 6.1.1. Quan niệm về cân đối NSNN D Cân đối NSNN là một hình thức phản ánh mối tương quan giữa H nguồn và sử dụng quỹ NSNN. TM _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 2
  3. 6.1.2. Một số lý thuyết về cân đối NSNN a. Lý thuyết cổ điển về cân bằng NSNN D b. Lý thuyết hiện đại về cân đối NSNN H b. Lý thuyết về ngân sách chu kỳ TM c. Lý thuyết về ngân sách cố ý thiếu hụt _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 3
  4. 6.2. Bội chi NSNN 6.2.1. Khái niệm và phân loại bội chi NSNN D * Khái niệm: H Là tình trạng chi tiêu của NSNN vượt quá số thu của TM NSNN trong một năm tài chính. _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 4
  5. * Phân loại bội chi NSNN a. Căn cứ vào yếu tố thời gian - D Bội chi NSNN trong ngắn hạn - H Bội chi NSNN trong dài hạn TM b. Căn cứ vào nguồn gốc của bội chi: Bội chi cơ cấu - - Bội chi chu kỳ _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 5
  6. 6.2.2. Nguyên nhân bội chi NSNN a. Nhóm nguyên nhân chủ quan - Do điều hành NSNN không hợp lý D - Do quá trình phân cấp NSNN còn nhiều bất cập H - Do chủ trương chuyển đổi nền kinh tế - Nguyên nhân khác TM _T b. Nhóm nguyên nhân khách quan - Do biến động của chu kỳ kinh tế - Do cơ cấu dân số mất cân đối M - Nguyên nhân khác U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 6
  7. 6.3. Tổ chức cân đối NSNN 6.3.1. Nguyên tắc cân đối NSNN D a. Xu hướng chung H b. Nguyên tắc cân đối NSNN theo Luật NSNN 2015 TM _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 7
  8. 6.3.2. Công cụ tổ chức cân đối NSNN * Chính sách tài khóa cùng chiều D * Chính sách tài khóa ngược chiều H TM * Chính sách tiền tệ nhằm tăng tổng cầu _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 8
  9. 6.3.3. Các biện pháp cân đối NSNN * Tăng thuế và kiện toàn hệ thống thuế D * Giảm chi NSNN * Vay nợ H * Viện trợ TM * Phát hành thêm tiền vào lưu thông _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2