intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Thanh toán Quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Nam Hà

Chia sẻ: Trần Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

166
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thanh toán Quốc tế chương 1: Khái niệm về thanh toán Quốc tế trình bày khái quát về các chủ thể tham gia thanh toán Quốc tế, tiền tệ trong thanh toán Quốc tế, phân loại thời gian thanh toán Quốc tế, phân loại công cụ thanh toán Quốc tế. Tham khảo tài liệu này để giúp cho quá trình giảng dạy và học tập tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán Quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Nam Hà

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ GV: TSKH. DANG CONG TRANG Email: dangcongtrang@ hui edu.com.vn
 2. NỘI DUNG MÔN HỌC Phần I: Tổng quan về thanh toán quốc tế Chương 1: Khái niệm về thanh toán quốc tế Chương 2: Tỷ giá hối đoái Chương 3: Quản lý ngoại hối của Nhà nước Việt Nam. Phần II: Các công cụ thanh toán quốc tế Chương 5: Hối phiếu và kỳ phiếu Chương 6: Séc quốc tế Chương 7: Thẻ ngân hàng Friday, July 11, 2014 2
 3. Phần III: Phương thức thanh toán quốc tế Chương 7: Phương thức chuyển tiền và ghi sổ Chương 8: Phương thức bảo lãnh và tín dụng dự phòng Chương 9: Phương thức nhờ thu Chương 10: Phương thức tín dụng chứng từ và thư ủy thác mua. Friday, July 11, 2014 3
 4. TÀI LIỆU MÔN HỌC Giáo trình thanh toán quốc tế của Trường Đại học ngoại thương Hà Nội, 2006. Luật Các công cụ chuyển nhượng năm 2005 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2005 Friday, July 11, 2014 4
 5. PHẦN I TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM THANH TOÁN QUỐC TẾ 1. Khái niệm: Thanh toán quốc tế là tổng thể các yếu tố cấu thành cơ chế thanh toán giữa các quốc gia bao gồm các qui định về chủ thể tham gia thanh toán, các công cụ thanh toán và phương thức thanh toán. Friday, July 11, 2014 5
 6. Căn cứ vào mục đích, thanh toán quốc tế được chia làm 2 loại: Thu chi tiền tệ từ việc dịch chuyển dòng vốn giữa các nước như: vay nợ, viện trợ, đầu tư, cho tặng, kiều hối Thu chi tiền tệ nhằm mục đích thu và trả nợ. 2. Chủ thể tham gia thanh toán quốc tế 2.1. Ngân hàng trung ương Thay mặt Chính phủ ký kết Điều ước, Luật quốc tế về tiền tệ và tính dụng Friday, July 11, 2014 6
 7. Đại diện cho Chính phủ tại các tổ chức tiền tệ và Ngân hàng quốc tế Quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối Tổ chức và theo dõi việc thực hiện cán cân thanh toán quốc tế Tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng Quản lý và ung ứng các công cụ lưu thông tín dụng Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tín dụng và ngân hàng Friday, July 11, 2014 7
 8. 2.2. Ngân hàng thương mại Trung gian tín dụng Thanh toán Sáng tạo các công cụ lưu thông tín dụng thay thế cho tiền mặt (séc, chứng chỉ tiền gởi có thể chuyện nhượng được, thẻ thanh toán) 2.3. Chủ thể khác Pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực phi ngân hàng Cá nhân Friday, July 11, 2014 8
 9. 3. Tiền tệ trong thanh toán quốc tế Trước 1919 là tiền vàng (được đúc bằng vàng) Sau 1919 là tiền giấy do Ngân hàng trung ương phát hành. Friday, July 11, 2014 9
 10. 3.1. Phân loại tiền tệ: 3.1.1.Tiền tệ thế giới: vàng được các quốc gia trên thế giới thừa nhận làm phương tiện thanh toán quốc tế mà không cần phải có sự ký kết một Hiệp định quốc tế nào. 3.1.2. Tiền tệ quốc tế (tiền tệ hiệp định): là tiền tệ chung của một khối kinh tế quốc tế ra đời từ một hiệp định tiền tệ ký kết giữa các nước thành viên. Friday, July 11, 2014 10
 11. Hiệp định tiền tệ Bretton Woods (1944 – 1971) của IMF thừa nhận đồng USD là tiền tệ chung của khối với 3 chức năng cơ bản: tính toán quốc tế, thanh toán quốc tế, dự trữ quốc tế. Để bảo đảm các chức năng này Mỹ cam kết đổi tự do USD ra vàng (1 USD = 0,888671 g vàng nguyên chất) và giữ giá vàng 35 USD/Ounce. Năm 1973 sau 2 lần phá giá đồng USD, Mỹ đình chỉ đổi USD ra vàng, tuyên bố thả nổi đồng USD. Chấm dứt Hiệp ước Bretton Woods. Friday, July 11, 2014 11
 12. Hiệp định tiền tệ Jamaica 1976: Quyền rút vốn đặc biệt (Special Drawing Right) SDR là đồng tiền tín dụng do IMF phát hành để phân bổ quyền vay cho các nước thành viên có nhu cầu vay để cân bằng cán cân thanh toán quốc tế thiếu hụt. SDR có chức năng thay thế cho đồng USD trong thanh toán quốc tế. 1 SDR = 1 USD Friday, July 11, 2014 12
 13. Hiệp định thanh toán bù trừ giữa các nước thuộc khối SEV: cho ra đời đồng Rúp chuyển khoản (Transferable Rouble). 1 Rúp = 0,987412 g vàng, nhưng nó không được chuyển đổi tự do ra các ngoại tệ khác mà chỉ được dùng để thanh toán qua ngân hàng giữa các quốc gia thuộc khối SEV. Friday, July 11, 2014 13
 14. Đồng tiền chung châu Âu: EURO Năm 1957 Ý, Pháp, Đức, Bỉ, Lúc-Xăm-Bua, Hà Lan ký Hiệp ước thành lập Cộng đồng kinh tế châu Âu (European Economic Community – EEC) nhằm hình thành một thị trường chung về hàng hóa, vốn, lao động bằng cách bãi bỏ thuế quan và các rào cản thương mại giữa các nước thành viên. Để thực hiện mục tiêu này EEC cần có đồng tiền riêng của mình, nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi biến động của tỷ giá hối đoái và đồng USD. Friday, July 11, 2014 14
 15. Năm 1979 Hệ thống tiền tệ châu Âu (European Monetary System) được thành lập với đơn vị tiền tệ là ECU (European Currency Unit). Năm 1992 EEC được chuyển thành thành Liên minh châu Âu (EU). Năm 1999 đồng ECU đổi thành đồng EURO Friday, July 11, 2014 15
 16. 3.1.3. Tiền tệ quốc gia (National money): Là tiền tệ của từng quốc gia riêng biệt được phát hành, tồn tại và lưu thông theo Luật tiền tệ của mỗi nước. Tồn tại dưới ba hình thái: tiền mặt (Cash), tiền tín dụng (Credit money) bao gồm tín dụng bằng giấy và tín dụng điện tử (electronic money). Friday, July 11, 2014 16
 17. 3.1.4. Tiền tệ tự do chuyển đổi (free convertible currency): là tiền tệ được Ngân hàng các nước chuyển đổi tự do ra tiền tệ của nước khác mà không cần phải có giấy phép như USD, EURO, GBP, JPY, AUD … 3.1.5. Tiền tệ chuyển khoản (Transferable currency): là tiền tệ của một nước hoặc khối kinh tế được chuyển khoản từ ngân hàng nước này sang tài khoản ngân hàng ở nước khác khi có yêu cầu mà không cần giấy phép. Friday, July 11, 2014 17
 18. 4. Phân loại thời gian thanh toán quốc tế 4.1. Trả tiền trước: là việc trả tiền trước toàn bộ hay một phần giá trị hợp đồng. Có hai loại trả trước: a. Người nhập khẩu trả tiền trước cho người xuất khẩu sau khi ký hợp đồng: số tiền trả trước phụ thuộc vào nhu cầu tín dụng của người xuất khẩu, Lãi cho vay được khấu trừ vào giá hàng hóa. Friday, July 11, 2014 18
 19. Công thức giảm giá: PA� R) −1 (1+N � DB = Q Trong đó: DP: chiết khấu giá trị trên một đơn vị hàng hóa PA: số tiền ứng trước; R: lãi suất N: thời gian cấp tín dụng ứng trước Q: số lượng hàng hóa của hợp đồng Friday, July 11, 2014 19
 20. b. Ngöôøi nhaäp khaåu ñaët tieàn coïc: thôøi gian traû tieàn tröôùc thöôøng ngaén (10 – 15 ngaøy), soá tieàn traû tröôùc khoâng ñöôïc tính laõi vaø soá löôïng tieàn tuøy töøng tröôøng hôïp cuï theå. 4.2. Tra û t ie à n n g a y a. Ngöôøi nhaäp khaåu traû tieàn ngay cho ngöôøi xuaát khaåu ngay sau khi ngöôøi xuaát khaåu hoaøn thaønh nghóa vuï giao haøng taïi nôi thoûa Friday, July 11, 2014 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2