intTypePromotion=1

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 - GV. Võ Thanh Thúy

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
92
lượt xem
11
download

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 - GV. Võ Thanh Thúy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 Phương tiện thanh toán quốc tế nhằm trình bày về khái niệm, đặc điểm và hình thức của thanh toán bằng séc, khái niệm, đặc điểm và hình thức của thanh toán bằng lệnh phiếu, khái niệm, đặc điểm và hình thức của thanh toán bằng séc, khái niệm, đặc điểm và hình thức của thanh toán thẻ nhựa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 - GV. Võ Thanh Thúy

 1. CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ HỐI PHIẾU LỆNH PHIẾU SÉC THẺ NHỰA
 2. 2.1 HỐI PHIẾU
 3. 2.1.1 KHÁI NIỆM VỀ HỐI PHIẾU Luật BEA 1882, Anh: “Hối phiếu là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện do một người ký phát để đòi tiền người khác bằng việc yêu cầu người này khi nhìn thấy hối phiếu, hoặc đến một ngày cụ thể nhất định; hoặc đến một ngày có thể xác định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định cho người hưởng lợi quy định trên hối phiếu hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác; hoặc trả cho người cầm phiếu.”
 4. 2.1.1 Đặc điểm của Hối Phiếu Tính trừu tượng của hối phiếu Trên hối phiếu không cần phải ghi nội dung quan hệ kinh tế, mà chỉ cần ghi rõ số tiền phải trả là bao nhiêu và trả cho ai, người nào sẽ thanh toán, thời gian thanh toán khi nào, ... Tính bắt buộc trả tiền của hối phiếu Người trả tiền của hối phiếu phải trả tiền đầy đủ đúng theo yêu cầu của tờ hối phiếu. Người trả tiền không được viện lý do riêng của bản thân đối với người ký phát hối phiếu, trừ trường hợp không còn phù hợp với đạo luật áp dụng cho hối phiếu đó.
 5. 2.1.1 Đặc điểm của Hối Phiếu Tính lưu thông của hối phiếu: Do có tính trừu tượng và tính bắt buột trả tiền của, Hối Phiếu có thêm đặc tính thứ ba là tính lưu thông của hối phiếu. Hối phiếu có thể được chuyển nhượng từ người này sang người khác trong thời hạn nó, người trả tiền sẽ thanh toán cho người cầm hối phiếu cho dù hợp đồng mua bán có thể không thực hiện hoàn chỉnh.
 6. 2.1.2 HÌNH THỨC CỦA HỐI PHIẾU • Theo Pháp Lệnh Thương Phiếu Việt Nam, hình mẫu hối phiếu có thể do Ngân hàng nhà nước ban hành • Theo luật các nước thì do người phát hành tự định đoạt bởi vì hình mẫu hối phiếu không quyết định giá trị pháp lý của hối phiếu. Hối phiếu phải làm thành văn bản. Hình mẫu của hối phiếu dài hay ngắn không ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của nó. Hối phiếu được viết tay hay in sẵn theo mẫu đều có giá trị như nhau. Ngôn ngữ tạo lập hối phiếu bằng một thứ tiếng nhất định,thống nhất với ngôn ngữ in sẵn trên Hối Phiếu ( số tiền bằng chữ, tên công ty,…) Tiếng Anh là tiếng thông dụng của ngôn ngữ tạo lập hối phiếu.
 7. 2.1.2 HÌNH THỨC CỦA HỐI PHIẾU Không được viết trên hối phiếu bằng bút chì, mực dễ phai, mực đỏ Hối phiếu được lập thành hai hay nhiều bản, thông thường là hai bản, mỗi bản được đánh số thứ tự: bản thứ nhất ghi số “1”, bản thứ hai ghi số “2” và có giá trị ngang nhau, nhưng chỉ có một bản được thanh toán, trong thanh toán bản nào đến trước sẽ được thanh toán trước. Hối phiếu không có bản chính, bản phụ
 8. 2.1.3 Nội Dung của Hối Phiếu Tiêu đề của Hối Phiếu: phải ghi chữ Hối Phiếu (Bill of Exchange hoặc Draft). Địa điểm ký phát hối phiếu: thông thường địa chỉ của người lập hối phiếu là địa điểm ký phát phiếu. Hối phiếu được ký phát ở đâu thì lấy địa điểm ký phát ở đó. Một hối phiếu không ghi rõ địa điểm ký phát, người ta cho phép lấy địa chỉ bên cạnh tên của người ký phát làm địa điểm ký phát hối phiếu. Nếu trên hối phiếu thiếu cả địa chỉ của người phát hành thì hối phiếu đó vô giá trị. Ngày ký phát hối phiếu: Ngày tháng và năm ký phát là thời điểm hối phiếu được lập ra, nó thường ghi bên cạnh địa điểm ký phát. Ngày tháng ký phát hối phiếu có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định kỳ hạn trả tiền của hối phiếu có kỳ hạn nếu hối phiếu ghi rằng: “Sau X ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu này”
 9. 2.1.3 Nội Dung của Hối Phiếu Mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện: Trên hối phiếu phải ghi rõ: trả theo lệnh của ... (pay to order of...). Hoặc trả cho người cầm phiếu ( pay to the bearer) trả cho người có tên trên hối phiếu ( pay to Mr/Mrs A hoặc Thai Binh corporation) Số tiền và loại tiền: số tiền phải ghi rõ ràng, đơn giản, đúng tập quán quốc tế, được ghi cả bằng số và bằng chữ. Chú ý: * Nếu số tiền ghi bằng số và bằng chữ khác nhau thì căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ * Số tiền trên hối phiếu không được vượt quá số tiền ghi trên hóa đơn và số tiền ghi trên L/C.
 10. 2.1.3 Nội Dung của Hối Phiếu Thời hạn trả tiền của Hối Phiếu: được ghi ngay cạnh chữ At và có hai cách thể hiện thời hạn trả tiền của hối phiếu + Trả ngay: sau chữ At sẽ để trống không ghi gì cả hoặc ghi vào đó chữ sight + Trả chậm: thời hạn trả tiền ghi cụ thể bao nhiêu ngày vào sau chữ At. Trả chậm có nhiều cách thỏa thuận: Trả sau bao nhiêu ngày nhận hối phiếu thì sẽ ghi là “ X ngày sau khi nhìn thấy…” (At X days after sight…) Trả sau một số ngày kể từ ngày giao hàng: “ X ngày sau khi ký vận đơn” (At X days after Bill of Lading date). Trả sau một số ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu: “X ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu” (At X days after Bill of Exchange date).
 11. 2.1.3 Nội Dung của Hối Phiếu Địa điểm trả tiền: nếu trên hối phiếu không ghi địa điểm trả tiền thì địa chỉ ghi bên cạnh người trả tiền là địa điểm trả tiền của hối phiếu * Các bên có liên quan đến việc tạo lập Hối Phiếu: Người ký phát hối phiếu: được ghi ở bên phải góc dưới của tờ phiếu. Người ký phát hối phiếu phải ký tên ở góc bên phải của tờ hối phiếu bằng chữ ký thông dụng trong giao dịch. Các chữ ký dưới dạng in, photocopy và đóng dấu, ... mà không phải viết tay đều không có giá trị pháp lý. Là người chủ nợ ký phát hành Hối Phiếu để đòi tiền người mắc nợ. Người ký phát hành có thể là người bán, người xuất khẩu, người cung ứng dịch vụ,…
 12. 2.1.3 Nội Dung của Hối Phiếu Người trả tiền hay người nhận ký phát: được ghi rõ ở góc trái cuối cùng của tờ hối phiếu, sau chữ “to..” Là người thiếu nợ hay người nào khác do người thiếu nợ chỉ định ra có trách nhiệm trả tiền Hối Phiếu. Có thể là người mua, người nhập khẩu, người nhận dịch vụ cung ứng, hoặc ngân hàng Người hưởng lợi hối phiếu: là người ký phát hối phiếu, hoặc có thể là người khác do người ký phát hối phiếu chỉ định C om pany Lo go
 13. Mẫu 1: Dùng trong phương thức nhờ thu No: 12345/200x BILL OF EXCHANGE For: USD 32,829.00 HCM City, August 12, 200x At…sight of this FIRST bill of exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of Asia Commercial Bank the sum of UNITED STATES DOLLARS THIRTY TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY NINE ONLY. Drawn under our invoice No.12345 dated July 12, 200x TO:YAMAGUCHI CO.LTD For and on Behalf of Cholonimex TOKYO, JAPAN (Authorized Signature)
 14. Mẫu 2: Dùng trong phương thức tín dụng chứng từ. No: 12345/200x BILL OF EXCHANGE For: USD 32,829.00 HCM City, August 12, 200x At 90 days after sight of this FIRST bill of exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of Asia Commercial Bank the sum of UNITED STATES DOLLARS THIRTY TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY NINE ONLY. Drawn under irrevocable L/C No.12345 dated July 12, 200x issued by Bank of Tokyo – Mitsubishi. TO: BANK OF TOKYO MITSUBISHI For and on Behalf of Cholonimex TOKYO, JAPAN (Authorized Signature)
 15. 2.1.4 QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HỐI PHIẾU a) Người ký phát Người ký phát hối phiếu trong ngoại thương là người xuất khẩu, người cung ứng các dịch vụ có liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa. Người ký phát hối phiếu có trách nhiệm ký phát hối phiếu cho đúng luật, ký tên vào góc bên phải, phía dưới ở mặt thị trước tờ hối phiếu. Khi hối phiếu đã được chuyển nhượng bị từ chối trả tiền thì người ký phát hối phiếu có trách nhiệm phải hoàn trả tiền lại cho những người hưởng lợi của tờ hối phiếu đó. Quyền của người ký phát hối phiếu được thể hiện trên hai mặt chủ yếu bao gồm quyền hưởng lợi số tiền ghi trên hối phiếu và quyền chuyển nhượng hưởng lợi đó cho người khác.
 16. 2.1.4 QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỬNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HỐI PHIẾU b) Người trả tiền hối phiếu: - Người trả tiền hối phiếu trong ngoại thương là người nhập khẩu, là người sử dụng các cung ứng dịch vụ có liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa - Có trách nhiệm trả tiền hối phiếu, nếu là hối phiếu có kỳ hạn thì phải ký chấp nhận trả tiền hối phiếu khi hối phiếu được xuất trình - Có quyền từ chối trả tiền khi chưa ký chấp nhận. d) Người hưởng lợi hối phiếu: là người có quyền được nhận số tiền của hối phiếu. e) Người chuyển nhượng hối phiếu: là người đem quyền hưởng lợi của mình chuyển cho người khác bằng thủ tục ký hậu.
 17. 2.1.5 CÁC NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN HỐI PHIẾU CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU KÝ HẬU HỐI PHIẾU BẢO LÃNH HỐI PHIẾU KHÁNG NGHỊ (PROTEST) CHIẾT KHẤU HỐI PHIẾU
 18. 2.1.5.1 CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU (ACCEPTANCE) Hối phiếu sau khi được ký phát phải được xuất trình cho người trả tiền để người này ký chấp nhận trả tiền, nhất là đối với hối phiếu có kỳ hạn. Một hối phiếu đã được ký chấp nhận mới có sự tin cậy trong thanh toán.
 19. 2.1.5.1 CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU (ACCEPTANCE) Thời hạn chấp nhận có thể được giải thích theo hai trường hợp sau đây: Thứ nhất, nếu hai bên không có quy định gì khác thì theo luật quy định thời hạn chấp nhận là 12 tháng kể từ ngày ký phát hối phiếu. Thứ hai, nếu hai bên quy định rõ với nhau trong hợp đồng mua bán hoặc trong thư tín dụng thời hạn cụ thể phải xuất trình hối phiếu để chấp nhận, thì hối phiếu phải được xuất trình để chấp nhận trong thời hạn đó.
 20. 2.1.5.1 CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU (ACCEPTANCE) Sự chấp nhận hối phiếu được ghi vào mặt trước, góc dưới bên trái của tờ hối phiếu và được ghi bằng chữ “chấp nhận” viết kế bên chữ ký của người trả tiền. Ngoài công thức chấp nhận trên, ULB còn cho phép người trả tiền dùng những chữ khác tương tự thể hiện sự chấp nhận của mình như “xác nhận”, “đồng ý”, “đồng ý trả tiền”. Cũng có thể người trả tiền ký chấp nhận vào mặt sau của tờ hối phiếu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2