Bài giảng Thị trường công cụ phái sinh - Lê Văn Lâm

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
64
lượt xem
4
download

Bài giảng Thị trường công cụ phái sinh - Lê Văn Lâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thị trường công cụ phái sinh do Lê Văn Lâm biên soạn gồm các nội dung chính như: Khái niệm, thị trường, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, hợp đồng quyền chọn, chứng quyền & quyền mua cổ phần, chủ thể tham gia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường công cụ phái sinh - Lê Văn Lâm

THỊ  TRƯỜNG  CÔNG  CỤ  <br /> PHÁI  SINH<br /> Lê Văn Lâm<br /> <br /> Nội dung<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Khái niệm<br /> Thị trường<br /> Hợp đồng kỳ hạn<br /> Hợp đồng giao sau<br /> Hợp đồng quyền chọn<br /> Chứng quyền &  quyền mua cổ phần<br /> Chủ thể tham gia<br /> <br /> 1.  Khái niệm<br /> •<br /> <br /> Hợp đồng phái sinh (derivatives)  có thể định<br /> nghĩa như một công cụ tài chính có giá trị<br /> phụ thuộc vào giá trị của tài sản cơ sở<br /> (underlying  assets)<br /> • Hợp đồng phái sinh:  hợp đồng quyền chọn;;  <br /> hợp đồng kỳ hạn,  hợp đồng giao sau/  tương<br /> lai,  hợp đồng hoán đổi,…<br /> • Tài sản cơ sở:  Các công cụ tài chính (cổ<br /> phiếu,  trái phiếu,…);;  các hàng hóa khác như<br /> tiền tệ,  cà phê,  nông sản;;  thời tiết;;  điện;;  năng<br /> lượng;;…<br /> <br /> 2.  Thị trường<br /> • Các Sở giao dịch phái sinh (derivatives  <br /> exchanges):  Hợp đồng giao dịch sẽ được tiêu<br /> chuẩn hóa;;  vd:  CME  Group  <br /> (www.cmegroup.com)  hay  CBOE  <br /> (www.cboe.com)<br /> • Thị trường OTC:  giao dịch qua  mạng lưới điện<br /> thoại và máy tính của các nhà kinh doanh<br /> (thường là các định chế tài chính);;  hợp đồng<br /> không được tiêu chuẩn hóa<br /> <br /> 3.  Hợp đồng kỳ hạn (forwards)<br /> • Là một thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản tại<br /> một thời điểm nhất định trong tương lai với một<br /> mức giá nhất định<br /> • Giao dịch trên thị trường OTC<br /> • Một bên ở  vị thế mua (long  position)  và bên còn<br /> lại ở  vị thế bán (short  position)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản