intTypePromotion=3

Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 13 - ThS. Lê Văn Hòa

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
32
lượt xem
3
download

Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 13 - ThS. Lê Văn Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 13: Chỉ số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về chỉ số, chỉ số cá thể, chỉ số tổng hợp, chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc, chỉ số không gian (chỉ số địa phương), hệ thống chỉ số, một số chỉ số thường dùng trong thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 13 - ThS. Lê Văn Hòa

1-1<br /> <br /> Chương 13<br /> CHỈ SỐ<br /> <br /> 1-2<br /> <br /> Mục tiêu của chương<br /> ● Sau khi kết thúc chương này, sinh viên có thể:<br /> ● Nói được khái niệm chỉ số là gì<br /> ● Phân biệt được các loại chỉ số cá thể và chỉ số tổng<br /> hợp, chỉ số về lượng và chỉ số về giá<br /> ● Biết cách tính toán và ý nghĩa của các loại chỉ số<br /> Laspeyres, Passche và Fisher<br /> ● Biết cách tính chỉ số giá và lượng theo khu vực<br /> ● Phân biệt được chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc<br /> và ý nghĩa của trung bình nhân.<br /> ● Nắm được cách tính một số loại chỉ số thông dụng<br /> như CPI, VN-Index<br /> <br /> 1-3<br /> <br /> Các nội dung chính<br /> ● 13.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHỈ SỐ<br /> ● 13.2 CHỈ SỐ CÁ THỂ<br /> ● 13.3 CHỈ SỐ TỔNG HỢP<br /> ● 13.4 CHỈ SỐ LIÊN HOÀN VÀ CHỈ SỐ ĐỊNH GỐC<br /> ● 13.5 CHỈ SỐ KHÔNG GIAN (CHỈ SỐ ĐỊA PHƯƠNG)<br /> ● 13.6 HỆ THỐNG CHỈ SỐ<br /> ● 13.7 MỘT SỐ CHỈ SỐ THƯỜNG DÙNG TRONG THỰC<br /> TẾ<br /> <br /> 13.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHỈ SỐ<br /> ● 13.1.1 Khái niệm chỉ số<br /> ● Đại lượng, chỉ tiêu tương đối mà thể hiện quan hệ so<br /> sánh giữa các mức độ của cùng một đại lượng hay<br /> một chỉ tiêu<br /> ● 13.1.2 Phân loại chỉ số<br /> ● Phạm vi tính toán: CS cá thể, CS tổng hợp<br /> ● Tính chất: CS chất lượng, CS số lượng (CS khối<br /> lượng)<br /> ● Gốc tính chỉ số: CS định gốc, CS liên hoàn<br /> ● Hình thức của chỉ số: CS dạng cơ bản, CS biến đổi<br /> <br /> 1-4<br /> <br /> 1-5<br /> <br /> 13.2 CHỈ SỐ CÁ THỂ<br /> ● 13.2.1 CS cá thể về giá<br /> ● 13.2.2 CS cá thể về lượng<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản