Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 10

Chia sẻ: Nguyễn Văn Chiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
17
lượt xem
5
download

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 10 Calib vị trí ban đầu của Robot trình bày với các nội dung chính như sau: Calibration – IRC5, thông số Motor Calibration Offset, kiểm tra robot đã calibrate chưa, sửa giá trị Motor Calibration Offset,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 10

© ABB University -1<br /> <br /> Rev.Count update<br /> <br /> Calib vị trí ban đầu<br /> của Rôbốt<br /> <br /> IRC5 Operator<br /> <br /> Chủ đề<br /> Revolution counters (bộ đếm vòng quay)<br /> <br /> n<br /> <br /> © ABB University -2<br /> <br /> n<br /> <br /> Fine calibration<br /> <br /> IRC5 Operator<br /> <br /> Calibration – IRC5<br /> n<br /> <br /> Fine Calibrate or Rev.Count update?<br /> Rev.Count update có thể dễ dàng tiến hành điều chỉnh bằng<br /> mắt.<br /> <br /> n<br /> <br /> © ABB University -3<br /> <br /> n<br /> <br /> Fine calibration cần dụng cụ đặc biệt.<br /> <br /> IRC5 Operator<br /> <br /> Calibration – IRC5<br /> n<br /> <br /> Rev.Counter<br /> Cho biết trục truyền động đã quay bao nhiêu vòng trong hộp số.<br /> <br /> n<br /> <br /> Nếu mất thông số này, robot không thể chạy bất cứ chương<br /> trình nào.<br /> <br /> n<br /> <br /> © ABB University -4<br /> <br /> n<br /> <br /> Một thông báo sẽ hiện ra yêu cầu nâng cấp thông số<br /> Rev.Counters. (e.g. Khi Pin trong SMB hết)<br /> <br /> IRC5 Operator<br /> <br /> Calibration – IRC5<br /> n<br /> <br /> Nâng cấp Rev.Counters<br /> Dịch chuyển tất cả 6 trục về điểm đánh dấu.<br /> <br /> n<br /> <br /> Nâng cấp Rev.Counters<br /> <br /> n<br /> <br /> Kiểm tra xem Rev.Counters mới nâng cấp có đúng hay không.<br /> <br /> n<br /> <br /> © ABB University -5<br /> <br /> n<br /> <br /> Có thể update từng trục một, nếu trạm robot nhỏ hẹp<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản