Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 5

Chia sẻ: Nguyễn Văn Chiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
22
lượt xem
11
download

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một chương trình được chia thành nhiều tác vụ (task) với dữ liệu (data) và các đoạn chương trình (routines) riêng, Một chương trình được chia thành những modun chương trình nhỏ,...Để nắm chi nội dung của bài giảng mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 5 dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 5

Lập trình và chạy thử<br /> <br /> Lập trình và chạy thử<br /> <br /> Lập trình và chạy thử<br /> • Một chương trình được chia thành nhiều tác vụ (task) với<br /> dữ liệu(data) và các đoạn chương trình(routines) riêng<br /> • Một chương trình được chia thành những modun chương<br /> trình nhỏ<br /> • Một modun bao gồm data và các routine, mà có thể được<br /> sử dụng lại ở chương trình khác<br /> • Các modun thường được lưu trữ và đươc gọi ra bởi chương<br /> trình<br /> • Modun chương trình có thể được lưu trữ và gọi ra một<br /> cách độc lập<br /> <br /> Lập trình và chạy thử<br /> • Modun của hệ thống thì lưu trú trong hệ<br /> thống<br /> • Modun của hệ thống không nằm trong<br /> chương trình cũng không thuộc về bộ nhớ<br /> chương trình<br /> • Modun hệ thống bao gồm data và các<br /> routine mà có thể được dùng bởi nhiều<br /> chương trình<br /> <br /> Lập trình và chạy thử<br /> Bộ nhớ chương trình<br /> Chương trình<br /> Module chính<br /> Main<br /> <br /> Routine<br /> 例行程序<br /> Routine<br /> <br /> DATA<br /> <br /> Thông số hệ thống<br /> EIO<br /> MMC<br /> <br /> 例行程序<br /> Routine<br /> <br /> PROC<br /> SIO MOC<br /> SYS<br /> <br /> Module chương trình<br /> DATA<br /> DATA<br /> 数据<br /> DATA<br /> 数据<br /> <br /> Routine<br /> 例行程序<br /> Routine<br /> 例行程序<br /> Routine<br /> <br /> 例行程序<br /> Routine<br /> 例行程序<br /> Routine<br /> <br /> Flash Disk<br /> hd0a:\<br /> <br /> Module hệ thống<br /> Routine<br /> 例行程序<br /> Routine<br /> 例行程序<br /> Routine<br /> <br /> DATA<br /> DATA<br /> 数据<br /> DATA<br /> 数据<br /> DATA<br /> 数据<br /> <br /> 例行程序<br /> Routine<br /> 例行程序<br /> Routine<br /> <br /> 例行程序<br /> Routine<br /> <br /> USB<br /> <br /> bd0:\<br /> <br /> Lập trình và chạy thử<br /> Có 3 loại routine (chương trình con) :<br /> •<br /> Procedure (thủ tục)<br /> •<br /> function (hàm)<br /> •<br /> Trap (bẫy ngắt)<br /> - Procedures không trả về giá trị mà được sử dụng giống như<br /> một câu lệnh.<br /> - Functions trả về giá trị với dạng dữ liệu cụ thể và được sử<br /> dụng trong các biểu thức.<br /> - Trap routines cung cấp một phương tiện để làm việc với các<br /> lệnh ngắt interrupts. Một trap routine có thể được kết hợp<br /> với một ngắt riêng biệt và sau đó, nếu ngắt đó xảy ra, thì<br /> nó sẽ tự động chạy. Trap routine không thể được gọi trực<br /> tiếp từ chương trình.<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản