Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 8

Chia sẻ: Nguyễn Văn Chiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
22
lượt xem
6
download

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 8 Lưu trữ và khôi phục trình bày với các nội dung chính như sau: Lưu trữ – IRC5, khôi phục – IRC5, lưu trữ hệ thống, sao lưu và khôi phục, khôi phục hệ thống,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 8

© ABB University -1<br /> <br /> Lưu trữ & Khôi phục<br /> <br /> IRC5 Upgrade from S4Cplus<br /> <br /> Chủ đề<br /> n<br /> <br /> Lưu trữ dữ liệu<br /> n<br /> <br /> Tại sao?<br /> <br /> n<br /> <br /> Khi nào?<br /> <br /> n<br /> <br /> Như thế nào?<br /> <br /> Vấn đề an toàn<br /> <br /> n<br /> <br /> Phòng ngừa<br /> <br /> n<br /> <br /> © ABB University -2<br /> <br /> n<br /> <br /> Lưu trữ cái gì ?<br /> <br /> IRC5 Upgrade from S4Cplus<br /> <br /> Lưu trữ – IRC5<br /> n<br /> <br /> Có một bản Backup tốt là cần thiết để khôi phục lại<br /> nhanh.<br /> Khi hệ thống chạy không ổn định!<br /> <br /> n<br /> <br /> Vị trí lập trình sai!<br /> <br /> n<br /> <br /> © ABB University -3<br /> <br /> n<br /> <br /> Khi nâng cấp thay thế chương trình<br /> <br /> IRC5 Upgrade from S4Cplus<br /> <br /> Lưu trữ – IRC5<br /> n<br /> <br /> Bản lưu trữ bao gồm những gì?<br /> Tất cả các tập tin và thư mục chứa trong thư mục gốc của hệ<br /> thống.<br /> <br /> n<br /> <br /> Thông số hệ thống (ví dụ : tên của tín hiệu I/O signals)<br /> <br /> n<br /> <br /> © ABB University -4<br /> <br /> n<br /> <br /> Bản lưu trữ chứa đựng thông tin cần thiết cho phép khôi phục<br /> được hệ thống trở về trạng thái khi lưu trữ.<br /> <br /> IRC5 Upgrade from S4Cplus<br /> <br /> Lưu trữ – IRC5<br /> n<br /> <br /> Nghĩ gì trước khi lưu trữ dữ liệu!<br /> IRC5 có thể có nhiều hệ thống đã cài đặt!<br /> <br /> n<br /> <br /> © ABB University -5<br /> <br /> n<br /> <br /> Luôn kiểm tra trước xem hệ thống nào đang hiện hành.<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản