intTypePromotion=1
ADSENSE

BÀI GIẢNG VỀ TẾ BÀO THẦN KINH

Chia sẻ: Văn Ý Nhi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

155
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thần kinh của người được cấu tạo bởi 10- 16 tỉ tế bào thần kinh hay còn gọi là nơron. Tế bào thần kinh không chỉ là đơn vị cấu trúc mà còn là đơn vị chức năng của hệ thần kinh. Trong các tế bào thần kinh luôn luôn diễn ra các quá trình tiếp nhận, xử lý và chuyển giao thông tin vô cùng phức tạp. Nhờ đó hệ thần kinh nhận biết và có các đáp ứng kích hợp, kịp thời đối với mọi kích thích từ bên ngoài hay bên trong cơ thể, giúp cho...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG VỀ TẾ BÀO THẦN KINH

 1. Dr. BAO
 2. Môn: mô học GVHD: TS BÙI CHÍ BẢO NHÓM 4: Nguyễn thị chăm 1111033005 Nguyễn thị bích liên 1111033020 Nguyễn thị thảo 1111033038 Huỳnh thị thu trang 1111033043 Vĩnh Long, ngày 06 ng - 2012 Trần thị ư– 10 1111033047
 3. NỘI DUNG CHÍNH I. MỞ ĐẦU II. HỆ THẦN KINH 1. Nơron 2. Hệ thống thần kinh trung ương 3. Hệ thống thần kinh ngoại biên III. KẾT LUẬN
 4. I. MỞ ĐẦU Hệ thần kinh của người được cấu tạo bởi 10- 16 tỉ tế bào thần kinh hay còn gọi là nơron. Tế bào thần kinh không chỉ là đơn vị cấu trúc mà còn là đơn vị chức năng của hệ thần kinh. Trong các tế bào thần kinh luôn luôn diễn ra các quá trình tiếp nhận, xử lý và chuyển giao thông tin vô cùng phức tạp. Nhờ đó hệ thần kinh nhận biết và có các đáp ứng kích hợp, kịp thời đối với mọi kích thích từ bên ngoài hay bên trong cơ thể, giúp cho con người thích ứng với những biến cố của môi trường sống.
 5. Nơron Nôron laø ñôn vò caáu taïo cuûa heä thaàn kinh Nơron à tế baøo daøi nhaát trong cô theå, bieät hoaù cao ñoä neân maát trung theå vaø khaû naêng phaân chia, nhöng ñoåi laïi noù coù khaû naêng taùi sinh phaàn cuoái sôïi truïc neáu bò toån thöông. Nôron coù nhieàu hình daïng: o Nôron ña cöïc o Nôron löôõng cöïc o Nôron ñôn cöïc
 6. Chức năng:  Chức năng cơ bản của nơ-ron laø cảm öùng vaø dẫn truyền xung thần kinh dưới dạng caùc tín hiệu hoaù học. Phân loại:  Nơron được chia làm 3 loại: o Nơron hướng tâm o Nơron trung gian o Nơron li tâm
 7. Hệ thống thần kinh được chia thành hai phần chính:  Hệ thống thần kinh trung ương (CNS) bao gồm não và tủy sống.  Hệ thống thần kinh ngoại vi (PNS) bao gồm các dây thần kinh và hạch thần kinh.
 8. . II. HỆ THẦN KINH 1. Hệ thống thần kinh trung ương  Bộ não: nằm trong hộp sọ. Gồm có: đại não, tiểu não và trụ não  Tuỷ sống: nằm trong ống xương sống  Phía ngoài tuỷ sống và bộ não có chung một màng bọc được gọi là màng não tuỷ.
 9.  Màng não tuỷ gồm 3 lớp: màng cứng, màng nhện và màng mềm. o Màng cứng: là một màng dày và dai, nằm ở ngoài cùng, có nhiệm vụ bảo vệ não, tuỷ sống o Màng nhện: là một màng liên kết nằm ở phía trong màng cứng, màng này có những khoang chứa một chất dịch trong suốt gọi là dịch não- tuỷ, chất này giúp bộ não và tuỷ sống khỏi những chấn thương mạnh gây hại. o Màng mềm: cũng là một màng liên kết nhưng rất mỏng, bên trong có nhiều mạch máu đến nuôi mô thần kinh.
 10. Trong bộ não và tuỷ sống người ta phân biệt hai thành phần cấu tạo chung của chúng là: chất xám và chất trắng. + chất xám :có màu xám nhạt,chứa thân noron tế bào đệm và sợi thần kinh không myelin, phân bố mạch máu tại đây rất phát triển + chất trắng: là tập hợp các sợi trục có myelin,thường kết thành bó, chính thành phần lipid của myelin làm cho chất này có màu hơi trắng. Mạch máu trong chất trắng thường hơi ít
 11. Chất xám
 12. Võ não ở bán cầu đại não và tiểu não, chất xám phủ bên ngoài chất trắng tạo thành một lớp gọi là vỏ não và võ tiểu não thực hiện chức năng tư duy từ đơn giản đến phức tạp, nơi sử dung ngôn ngữ học và nhớ.
 13. Võ tiểu não lp Võ tiểu não hp
 14. ống tuỷ sống Chức năng tuỷ sống Tuỷ sống tham gia và thực hiện 3 chức năng chủ yếu là: chức năng phản xạ, chức năng dẫn truyền và chức năng dinh dưỡng.
 15. 2. Hệ thống thần kinh ngoại biên •Các hạch thần kinh não:hạch tủy sống và hạch tự chủ. • Các dây thần kinh • Các đầu tận cùng thần kinh. đặc biệt: tận cùng thần kinh cảm giác và tận cùng thần kinh vận động.
 16. hạch thần kinh tự chủ
 17. Dây thần Kinh tủy Sống
 18. Bó S ợi Thần kinh
 19. Hạch thần Kinh tự chủ
 20. III. KẾT LUẬN Nhận biết đặc điểm tế bào học của nơron. Phân biệt giữa nơron, lớp lót khoang não - tủy sống, tế bào th ần kinh đệm ít gai vi tế bào thần kinh và tế bào hình sao của não. Nhận biết thành phần của dây thần kinh ngoại vi dưới kính hiển vi ánh sáng. Nhận biết thành phần của hạch thần kinh tự chủ. Nhận ra sự xuất hiện chất xám và trắng trong hệ th ống th ần kinh trung ương, tiểu não.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2